Insolventa persoanei fizice – aspecte practice privind aplicarea procedurii

Insolventa persoanei fizice – aspecte practice privind aplicarea procedurii

   ARB logo ok  

OBIECTIVE

Participanţii vor identifica elementele de bază în efectuarea analizei pentru determinarea stării de insolvenţa a debitorului, vor analiza scenarii posibile şi vor învăţa să construiască un flux al activităţii derulate în aplicarea procedurii.

GRUPUL ŢINTĂ

Ofiţeri de restructurare, colectare şi recuperare, avocaţi, notari, executori judecătoreşti şi practicieni în insolvenţa interesaţi în dobândirea calităţii de administrator al procedurii sau lichidator pentru procedura insolvenţei persoanei fizice.

TEMATICĂ

1. Negocierea extrajudiciară – etapă preliminară.
2. Analiză pentru stabilirea stării de insolvenţă: documente/informaţii/prognoze privind situaţia debitorului si a sanselor de acoperire a creanţelor (cuantum/durată). Scenarii.
3. Etapele procedurii.
4. Fluxul de activitate în aplicare legii.
5. Monitorizarea procesului. Rapoarte ale procedurii.
6. Identificarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor implicate în desfăşurarea fiecărei etape a procedurii.
7. Modalităţi de protejare a drepturilor conferite în procedură.
8. Comunicarea şi colaborarea între participanţii la proces: debitor/creditori/organe care aplică procedura.

LECTORI

Luminiţa Malanciuc este licențiată a Facultății de Drept – Universitatea București. Lucrează în sistemul bancar din anul 1995, ocupând diverse poziții în funcții juridice în cadrul BRD (consilier juridic 1995-1998, Director al Direcției juridice și fiscalitate 1998-2004, Director executare silită 2004-2011). În toată această perioadă a îndrumat, coordonat și controlat activitatea juridică și de recuperare a creanțelor pe calea executării silite, asigurând cadrul procedural de desfășurare a activității executorilor bancari prin elaborarea de norme/instrucțiuni și proceduri în concordanță cu legislația și jurisprudența existentă în materia executării silite. Din anul 2012 este expert juridic la Asociația Română a Băncilor, având ca responsabilități principale coordonarea comisiilor profesionale ale asociației: juridică, de recuperare credite neperformante și conformitate, reprezentarea intereselor comunității bancare în relația cu Ministerul Justiției, Comisiile de specialitate ale Senatului României, Camerei Deputaților, ANPC, ANCPI; UNEJ, UNPPR, ANAF s.a, în proiectele de acte normative care vizează activitatea bancară. A contribuit activ la proiecte importante de acte normative: Codul Insolvenţei–Legea 85/2014, Codul de procedura civilă, modificarea Legii 193/2000 privind clauzele abuzive, Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, proiectele de modificare ale OUG 50/2000, proiectul privind reglementarea creanţelor cesionate, proiectul de modificare al OUG 99/1996, proiectul legii privind amânarea executării silite a persoanelor care au luat credite în franci elvetieni, proiectul legii de transpunere a Directivei EU 17/2014, proiectul legii privind darea în plată.

Monica Zamfir este licenţiată a Facultăţii de Drept – Universitatea Bucureşti. Are o experienţă bogată în diverse activităţi juridice: registrul comerţului, elaborare şi avizare acte normative, valorificare a activelor statului, executare silită, etc. În urma cu 5 ani, Monica s-a alăturat industriei bancare, in cadrul echipei juridice a unei bănci importante din România, oferind suport legal în diferite aspecte legate de persoanele fizice: creditare, analiză eligibilitate, executare silită, etc. Din 2012, Monica coordonează activitatea de recuperare creanţe, în toate aspectele sale: procedura amiabilă, executare silită, vânzare creanţe neperformante. Monica a fost, de-a lungul timpului, implicată în activităţi ale ARB, participând în grupuri de lucru şi asigurând reprezentarea ARB în susţinerea punctelor de vedere ale comunităţii bancare cu privire la actele normative cu impact asupra industriei bancare.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA,  între orele 15.30-19.30 şi respectiv 9.00-17.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.
IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering. La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 11 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Detalii cu privire la derularea programelor şi a procedurilor de înscriere pot fi obţinute la adresa de
e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro; telefon 0372 394 442.

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii