Manager de operatiuni / produs – cod COR 241226

Manager de operatiuni / produs – cod COR 241226

MANAGER DE OPERATIUNI / PRODUS[*] – cod COR 241226

OBIECTIVUL CURSULUI

Prin parcurgerea şi finalizarea cu succes a acestui curs se obţin următoarele competenţelor specifice în domeniu:

  • Gestionarea bazei de date şi documente specifice operaţiunilor bancare de back-office
  • Procesarea operaţiunilor bancare de back-office
  • Asigurarea interfeţei între unităţile teritoriale şi administraţia centrală
  • Gestionarea reclamaţiilor clienţilor
  • Coordonarea operaţiunilor complexe
  • Soluţionarea problemelor în transferurile de fonduri între bancă şi băncile corespondente
  • Aplicarea cadrului organizatoric şi de reglementări interne de desfăşurare a activităţii cu numerar
  • Gestionarea fluxurilor de numerar

GRUP TINTA

Cursul este adresat personalului din sistemul financiar-bancar dar şi tuturor persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe noi în domeniul operaţiunilor bancare.

LECTOR

 

  • Promovarea unui test iniţial (test-grilă) pentru dovedirea competenţelor de bază în domeniul financiar-bancar şi a competenţelor generale (aplicarea normelor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; aplicarea programului de cunoaştere a clientelei; aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor financiar-bancare);
  • Absolvent studii superioare.

Evaluarea:

– iniţială – testul iniţial (test grilă), care va fi susţinut în prima zi de curs, are scopul adaptării programului de formare la nevoile cursanţilor

– finalăconstă într-o probă teoretică (test grilă) şi o probă practică (susţinerea unui proiect); examenul final se programeaza la cca. o săptămână după finalizarea cursului

Certificare:

Participanţii care obţin media finală de cel puţin 7 (din 10) vor primi un certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv în care se menţionează competenţele generale şi specifice dobândite prin absolvirea cursului, aferente ocupatiei de MANAGER DE OPERATIUNI / PRODUS – COR 241226.

Certificatul de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor profesionale dobândite, este recunoscut la nivel naţional de ITM şi în UE în urma apostilării!

Acte necesare înscrierii:

Copie diplomă de licenţă, copie act de identitate, fişa de înscriere

Durata cursului:

42 ore de pregătire, din care: 28 de ore pentru instruire la clasă şi 14 ore pentru pregătire individuală în scopul susţinerii examenului final şi al elaborării proiectului. Pregatirea la clasa: TBA

Evaluarea finală (examenul) se va organiza la cca. o săptămână de la finalizarea cursului.

Persoana de contact

Georgiana Gojgărea

Telefon: 0748 886 819

email: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


[*] Standardul ocupaţional Manager de operaţiuni/produs a fost realizat de IBR în cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă pentru sectorul bancar (AS-BANC), martie 2009 – aprilie 2010, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013