Infrastructuri cu chei publice

Infrastructuri cu chei publice

Public Key Infrastructure

Păstrarea confidenţialităţii şi integrităţii datelor sunt cerinţe esenţiale în mediul de afaceri actual, care pot fi acoperite prin utilizarea unei infrastructuri cu chei publice (PKI), având la bază criptografia modernă, care să acopere obiectivele principale ale securităţii informaţiilor.

PKI devine un punct central al arhitecturii de securitate din mediului enterprise.

O arhitectură PKI reprezintă un punct important pentru multe aspecte ce privesc managementul securităţii, servind de asemenea şi ca factor de suport pentru un număr tot mai mare de aplicaţii de securitate, standard şi particularizate. Majoritatea protocoalelor standard, pentru securizarea e-mail-urilor, accesului web, reţelelor virtuale private şi sistemelor de autentificare a utilizatorilor single-sign-on, folosesc certificatele digitale şi prin urmare necesită existenţa unei arhitecturi PKI.

CONŢINUT

 • Prezentare generală a principiilor de securitate a informaţiilor
 • Introducere în criptografie
 • Infrastructuri cu chei publice: Arhitecturi PKI
 • Servicii PKI avansate: Online Certificate Status Protocol şi Timestamp
 • Certificate digitale şi Autorităţi de Certificare
 • Studii de caz: Autorităţi de certificare bazate pe OpenSSL, Implementare VPN folosind certificate digitale şi OpenVPN, Semnare şi criptare fişiere/email

OBIECTIVE

La finalul cursului, participanţii vor fi capabili:

 • Să cunoască principiile de securitate a informaţiilor
 • Să identifice şi să utilizeze soluţii ce implementează criptografie simetrică şi asimetrică
 • Să cunoască arhitecturile PKI şi serviciile avansate PKI: OCSP şi Timestamp
 • Să implementeze şi să utilizeze soluţii PKI şi certificate digitale pentru protejarea datelor stocate şi aflate în tranzit
 • Să utilizeze certificate digitale pentru semnarea şi criptarea datelor

GRUP ŢINTĂ

Administratori de reţea, Arhitecţi de infrastructură, Profesionişti în securitate, Ingineri de sisteme, Profesionişti în IT, CSO (Chief Security Officer), Consultanţi de securitate şi alte persoane responsabile de implementarea securităţii de reţea.

LECTOR

George POSTELNICU, Manager Tehnic, BU Carduri în cadrul CertSIGN S.A.

George POSTELNICU a absolvit un program de master, specializat în Securitatea Sistemelor Informatice și deține certificări, cum ar fi ISO 27001:2013 SMSI Lead Auditor, Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified IT Professional (MCITP), Microsoft Certified Trainer (MCT). A fost implicat în calitate de consultant şi trainer, Inginer Implementare, Director Tehnic sau Auditor în multe dintre proiectele certSIGN: peste 15 proiecte de securitate de infrastructură pentru organizaţii medii şi mari, atât în sectorul public cât şi privat, în țări precum: România, Bulgaria, Ucraina, Serbia, Republica Moldova, Finlanda, Norvegia. În 2008 şi 2010 a participat la proiectele naţionale PKI-Transfond şi PKI-MAI ca Inginer Senior în implementarea soluţiilor şi ca Instructor în pregatirea tuturor utilizatorilor acestor  2 proiecte.

În perioada 2007 – 2011, George Postelnicu a deţinut poziția de Inginer Senior de Securitate certSIGN în departamentul de implementare, integrare și suport (actualmente Business Unit-ul PKI si Crypto), iar din 2012 deține funcția de Director Tehnic în Business Unit-ul Carduri.

DURATA

Cursul are o durată de 16 ore (2 ZILE) de instruire teoretică/practică,  între orele 900 – 1700.

PERIOADA DE DESFASURARE

21 – 22 februarie 2019, intre orele 9.00 -17.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participantilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT:

Alina Ioniţă

Training specialist

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel.: 0372.394.445, Mobil: 0749.011.331

e-mail: alina.ionita@ibr-rbi.ro

www.ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii