MIFID II – ce înţelegem şi cum aplicăm din perspectiva funcţiei de conformitate

MIFID II – ce înţelegem şi cum aplicăm din perspectiva funcţiei de conformitate

OBIECTIV

Programul are ca scop prezentarea directivelor europene MIFID şi MIFID II pentru piaţa instrumentelor financiare, cerinţele MIFID II de conformitate pe piaţa instrumentelor financiare: clasificarea şi protecţia investitorilor, transparenţa în oferirea de informaţii şi executarea ordinelor de tranzacţionare, aspecte practice privind gestiunea şi prevenirea conflictelor de interese, a abuzului de piaţă, a „insider trading” şi fraudei pe piaţa instrumentelor financiare.

Ca metodologie, seminarul va avea un caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin analizarea unor studii de caz.

GRUP TINTA

Cursul este recomandat personalului cu responsabilităţi în domeniul conformităţii, personalului activ pe piaţa de capital, personalului din departamentele audit şi control intern.

CONTINUT

 1. Prezentare MIFID: cadrul legislativ, obiectivele şi instrumentele financiare  MIFID;
 2. Noutăţi MIFID II versus MIFID
 3. Conformitatea pe piaţa instrumentelor financiare conform MIFID II:
  • Cerințe organizatorice ale institutiilor financiare
  • Funcţia de conformitate
 4. Clasificarea clienţilor si protecția investitorilor- Cerințe privind furnizarea de informații corecte, clare și neînșelătoare
 5. Evaluarea caracterul adecvat şi corespunzător al clienţilor
 6. Obligația de a executa ordinele clienţilor în cele mai bune condiţii
  • Criterii care trebuie îndeplinite pentru cea mai bună executare
  • Informații privind costurile și cheltuielile aferente
  • Obligații de raportare privind executarea ordinelor, altele decât cele pentru administrarea portofoliului
  • Păstrarea înregistrărilor – inregistrarea convorbirilor telefonice sau a comunicațiilor electronice
 1. Cerinţele MIFID II privind gestiunea şi prevenirea conflictelor de interese şi tranzacţionarea pe conturile personale.
 2. Market Abuse/ Insider Trading

LECTOR

Maria Pîrvu ocupă poziţia de Senior Compliance Officer în cadrul ING Global Compliance Centre – European Compliance Control Room, începând cu luna octombrie 2017.

Între 2007 şi 2017, a ocupat pe rând poziţia de reprezentant compartiment control intern pieţe de capital şi Senior Compliance Officer în cadrul Departamentului de Conformitate din ING Bank Romania, având ca principale atribuţii atât monitorizarea şi acordarea suportului tehnic pentru operaţiunile derulate pe piaţa de capital, a activităţii de depozitare pentru fondurile de investiţii şi companiile de investiţii, cât şi acordarea de suport tehnic şi consiliere în ceea ce priveşte pregătirea şi întocmirea dosarelor de oferte publice pe piaţa de capital şi listări de companii la Bursa de Valori Bucureşti.

În perioada 1997 – 2007, a ocupat funcţia de specialist pieţe reglementate în cadrul  Corpului de Control al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (actual ASF), fiind implicată în diverse anchete şi investigaţii atât în cazurile în care au fost semnalate situaţii de încălcare a reglementărilor specifice pieţei de capital cât şi inspecţii periodice sau inopinate la sediul societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţi de investiţii financiare si societăţi de administrare a fondurilor de investiţii. 

Maria este absolventă a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, din cadrul Academiei de Studii Economice, promotia 1997 şi doctorand în cadrul Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică (ASE).

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16 ore (2 zile).

PERIOADA DE DESFASURARE

TBA, orele 9:00 – 17:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Persoană de contact:

Gabriela Dumitrache
Specialist training
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC
Telefon mobil: 0748.886.822
e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii