Operator ghiseu banca – cod COR 421110

Operator ghiseu banca – cod COR 421110

Institutul Bancar Român este autorizat pentru furnizarea de programe certificate la nivel naţional, structurate după metodologia impusă de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi urmărind acoperirea tuturor unităţilor de competenţă identificate în piaţa muncii pentru fiecare ocupaţie în parte.

Pentru calificarea operator ghişeu bancă experţii au identificat 8 competenţe absolut necesare fiecărui ocupant al acestei poziţii din sistemul financiar-bancar, iar beneficiul acestui program de perfecţionare acreditat constă în dobândirea tuturor acestor competenţe pe parcursul a 30 de ore de predare, din care cel puţin 20 de ore sunt dedicate aplicaţiilor practice.

OBIECTIVUL CURSULUI

Programul Operator ghişeu bancă are ca obiectiv dezvoltarea următoarelor competenţe:

  • Promovarea produselor şi serviciilor bancare specifice activităţii ghişeului bancar;
  • Gestionarea operaţiunilor cu numerar şi a activităţii de management de numerar;
  • Asigurarea suportului în funcţionarea activităţii de tezaur;
  • Realizarea activităţilor specifice casei de schimb valutar;
  • Asigurarea condiţiilor pentru deservirea clienţilor la ATM;
  • Identificarea riscului operaţional;
  • Întocmirea documentelor specifice activităţii;
  • Efectuarea operaţiunilor fără numerar cu instrumente de plată de debit.

GRUPUL TINTA

Grupul ţintă este format din personalul din sistemul financiar-bancar implicat în activitatea de operaţiuni cu numerar/instrumente de plată de debit şi tuturor persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe noi în domeniul bancar.

CONDITII DE ACCES

– studii medii

– promovare test iniţial

EVALUARE

Evaluarea iniţială – testul iniţial (test grilă), care va fi susţinut în prima zi de curs, are scopul adaptării programului de formare la nevoile cursanţilor.

Evaluarea finalăconstă în probă teoretică  (test grilă) şi o probă practică (susţinerea unui proiect).

CERTIFICARE

Participanţii care obţin media finală de cel puţin 7 (din 10) vor primi un certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv în care se menţionează competenţele generale şi specifice dobândite.

Absolvenţii obţin certificat de absolvire însoţit de un supliment descriptiv al competenţelor profesionale dobândite, recunoscute la nivel naţional de ITM şi în UE în urma apostilării

ACTE NECESARE INSCRIERII

Copie diplomă de bacalaureat / licenţă, Copie act de identitate, Formular de înscriere

DURATA CURSULUI

30 ore de pregătire, din care: 10 ore pentru instruire teoretică şi 20 ore pentru instruire practică

Evaluarea finală se va organiza la cca. o săptămână după finalizarea cursului.

Institutul Bancar Român va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, certificat de absolvire la finalizarea cursului precum şi bază materială necesară.

Conform Codului Fiscal Art. 21 – (2) – h), cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, şi  sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit.

Persoană de contact

Georgiana Gojgărea

Telefon: 0748 886 819

email: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


[*] Standardul ocupaţional Operator ghişeu bancă a fost realizat de IBR în cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă pentru sectorul bancar (AS-BANC), martie 2009 – aprilie 2010, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013