Perspectiva integrată asupra administrării riscurilor (capital, risc de credit, risc de lichiditate si provizioane) – cadrul prudenţial pentru IFN-uri

Perspectiva integrată asupra administrării riscurilor (capital, risc de credit, risc de lichiditate si provizioane) – cadrul prudenţial pentru IFN-uri

     

DESCRIERE:

Acest seminar aplicativ îmbină prezentarea detaliată a cerinţelor prudenţiale cu cadrul de raportare aferent.

GRUPUL ŢINTĂ:

Angajaţi din Instituţiile Financiare Nebancare, specialişti din Direcţiile: Risc, Raportari, Audit, Conformitate, Financiar, Contabilitate, etc.

CONŢINUT:

  1. Aspecte generale privind cadrul de reglementare prudenţială destinat IFN
  2. Fondurile proprii

2.1 Obiective, caracteristici, elemente componente

2.2 Modalitatea de determinare a structurilor de fonduri proprii

2.3 Cerinţe minime de fonduri proprii

  1. Expuneri mari

3.1 Definiţie, modalitate de calcul

3.2 Limite aplicabile expunerilor mari

3.3 Managementul expunerilor mari

  1. Cerinţe prudenţiale privind cadrul de guvernanţă corporativă la nivelul IFN-urilor

4.1 Organizarea şi controlul intern

4.2 Administrarea riscurilor semnificative

4.3 Desfăşurarea activităţii de audit intern

  1. Cadrul prudenţial aferent provizioanelor

5.1 Obiectivele cerinţelor de provizionare

5.2 Rolul garanţiilor în politica de provizionare

5.3 Clasificarea creditelor şi determinarea necesarului de provizionare

5.4 Constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor

  1. Riscul de lichiditate

6.1 Aspecte caracteristice, corelaţii cu riscul de credit

6.2 Importanţa rezervei de lichiditate. Impact asupra strategiei de business

6.3 Raportul resurse de lichiditate vs. nevoi de lichiditate: evaluare, analiza de impact asupra planurilor de afaceri

  1. Formulare de raportare aferente cerinţelor prudenţiale. Aplicaţii practice
  2. Latura aplicativă

– Studii de caz privind calcularea fondurilor proprii. Corelaţii în raport cu evaluarea cadrului de administrare a riscurilor

– Aplicaţii practice privind determinarea, evaluarea şi managementul expunerilor mari. Impact asupra cadrului de administrare a riscului

– Studiu de caz privind calcularea, regularizarea şi utilizarea necesarului de provizioane. Interferenţe cu cerinţe aplicabile sistemului de garanţii

– Studiu de caz privind riscul de activitate rezultat din activitatea IFN

– Aplicaţii privind evaluarea cadrului de guvernanţă corporativă la nivelul IFN-urilor, cu accent pe rolul comitetului de administrare a riscului

 

Lector internaţional 

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

13 martie 2020, orele 10.00 – 18.00 (număr limitat de locuri)                          

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. EMANUELA SAVU
Training Manager
Institutul Bancar Român,
str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3
Tel.: 0372.394.424,
Mobil: 0748.886.803,
e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii