Pieţe de capital – analiza financiară a companiilor listate, corporate finance, modele şi aplicaţii practice

Pieţe de capital – analiza financiară a companiilor listate, corporate finance, modele şi aplicaţii practice

Construirea unui portofoliu de investiţii a fost şi este în continuare un subiect de mare interes. Construcţia portofoliului de investiţii începe cu asimilarea conceptelor utilizate în analiza companiilor listate la bursa de valori, alături de alte instrumente investiţionale. De reuşita acestora depinde calitatea serviciilor oferite clienţilor, precum şi buna administrare a portofoliului personal de investiţii. Decizia de investiţii are la bază procesarea informaţiilor financiare şi nefinanciare disponibile, precum şi folosirea şi înţelegerea corectă a modelelor empirice şi a modelelor de evaluare utilizate de analist.

 Seminarul are ca obiectiv introducerea în analiza financiară şi non-financiară a instrumentelor listate pe piaţa de capital, prin elemente teoretice şi practice, cu scopul final de construire a unui portofoliu de investiţii. Vom aborda modelele consacrate de analiză financiară însă, şi mai important, vom avea o perspectivă practică a procesării informaţiilor non-financiare. Cursanţii vor avea acces la elemente de behavioral finance cu implicaţii în pieţele financiare, iar la finalul seminarului vor putea să construiască într-o aplicaţie practică un portofoliu model. Concomitent, vom analiza corelarea performanţei în raport cu riscul asumat, precum şi metode de analiză şi segmentare a performanţei. Seminarul va fi orientat pe aspecte practice şi utile în activitatea de analiză a acţiunilor listate, conţinând o importantă componentă aplicată, cu exemple şi cazuri reale. În acest sens, experienţa de practicieni în administrarea portofoliilor a celor 2 lectori oferă valoare ridicată seminarului.

OBIECTIV

 La finalul seminarului, participanţii vor fi capabili să cunoască şi să înţeleagă:

 • Concepte de bază legate de pieţele financiare şi de instrumentele financiare listate
 • Interpretarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit şi pierdere, declarație de cash-flow)
 • Definiţia unor indicatori de bază folosiţi în industrie
 • Structura costurilor generale şi specifice ale companiilor
 • Modele financiare ale companiilor
 • Metode şi modele de evaluare consacrate
 • Analiza informaţiilor non-financiare
 • Construirea unui portofoliu
 • Riscul asociat investiţiilor
 • Analiza performanţei portofoliului

GRUP ŢINTĂ

 Cursul se adresează următoarelor categorii:

 • Manageri şi specialişti cu experienţă din departamente financiare şi non-financiare, care vor să înţeleagă modul de funcţîonare al pieţelor de capital, alocarea capitalului şi aşteptările acestora
 • Angajaţi din Private Banking/ Wealth Management
 • Angajaţi din departamentele Risk/ Compliance, pentru cunoaşterea structurii portofoliului, a instrumentelor şi metodelor de analiză, dar şi a riscurilor asumate
 • Angajaţi în instituţii de reglementare care doresc să aprofundeze elemente cheie ale activităţii departamentelor de investiţii.

CONŢINUT

Seminarul furnizează o bază solidă de cunoștințe teoretice şi exemple şi studii de caz reale, din activitatea de zi cu zi a lectorilor, pentru a uşura înțelegerea si asimilarea acestora.

Ziua 1

 • Introducere: de ce folosim analiza financiară
 • Situațiile financiare: prezentare, structură (balance sheet, profit & loss, cash-flow statement)
 • Multipli de evaluare, indicatori de profitabilitate şi îndatorare
 • Tipuri şi structuri de cost; studiu de caz pe companii din sectorul commodities
 • Structura de capital şi costul capitalului
 • Concepte financiare de bază: time value of money, discount rate, IRR (Internal Rate of Return), NPV (Net Present Value)
 • Modele de evaluare pe bază de discounted cashflows
 • Modele de evaluare pe bază de peers analysis
 • Mixul de informaţii non-financiare: ce ne interesează şi cum analizăm

Ziua 2

 • Modele financiare: companii generaliste, bănci, companii de asigurări
 • Rapoarte de analiză: cum şi la ce trebuie să ne uităm
 • Aplicaţie practică: construirea unui portofoliu de investiţii
 • Portfolio management: security selection, sector/asset allocation, risk management
 • Performance analysis
 • Active investors: în căutarea alpha
 • Studiu de caz: aplicaţie practică

PREZENTAREA LECTORILOR

Cristian Popa, CFA – Director Investiţii la NN Pensii SAFPAP SA

Cristian Popa ocupă funcția de director de investiții al NN Pensii SAFPAP SA, cea mai mare companie din piaţa asigurărilor de viaţă, fiind responsabil de activitatea de investiții a companiei – specializat în activitatea de administrare a fondurilor de pensii. Are peste 8 ani de experienţă în asset management, piețe de capital şi risk management, ocupând o serie de funcţii în administrarea fondurilor mutuale, a fondurilor de pensii şi trading de active financiare şi derivate. După absolvirea Facultăţii de Economie, Cristian a finalizat cu succes programul de master de Management al Riscului Financiar International din cadrul ASE REI. În anul 2013, Cristian a obținut certificarea CFA alăturându-se celei mai mari asociații de profesioniști în investiții din lume. În prezent este membru al boardului CFA România, asociație ce reunește deținătorii de certificări CFA din România. Cristian are competenţe excelente de analiză financiară şi finanţe corporative, fiind implicat activ în analiza investițiilor şi administrarea portofoliilor de investiții, inclusiv în companii financiare din Europa Centrală şi de Est.

Vlad Deliu, CFA, PRM – Investment Manager, NN Asigurări de Viaţă SA

Vlad Deliu ocupă funcţia de Investment Manager la NN Asigurări de Viața SA, liderul pieţei de pensii private din România. Activitatea sa presupune administrarea unor active de peste 2 mld EUR. Are o experienţă de peste 12 ani în management de portofolii şi managementul riscului de investiţii, preponderent pe pieţele financiare din Europa Centrală şi de Est. În paralel, Vlad desfăşoarăa activitate de consultanţă de management pentru o companie din domeniul IT. A absolvit Facultatea de Management în cadrul ASE Bucureşti în anul 2004, iar ulterior a obţinut certificările CFA şi PRM (Professional Risk Manager). În prezent, Vlad urmează cursurile unei şcoli doctorale din cadrul Politehnicii Bucureşti.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a două zile, cu un total de 16 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

14 – 15 mai 2019, între 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării zilei de pregătire.

La finalul cursului participanţilor li se va înmâna un certificat de participare, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPD).

CONTACT:

Gabriela Dumitrache
Specialist training
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC
Telefon mobil: 0748.886.822
e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii