Managementul strategiei financiare la nivelul corporațiilor – o abordare practică

Managementul strategiei financiare la nivelul corporațiilor – o abordare practică

DESCRIERE

Cursul are în vedere crearea unei viziuni aplicate asupra strategiei financiare prin prisma corelațiilor cu strategia de business, managementul structurii capitalului și a activității investiționale. Vor fi avute în vedere o serie de aplicații focusate pe modalitatea efectivă de ameliorare a profitabilității prin valorificarea politicii optime de finantare și invesții, inclusiv în contextul situațiilor de criză.

GRUPUL TINTA

Specialiști în domeniul financiar-contabil, auditori, manageri financiari, manageri de business

 CONTINUT

Strategia financiară – componenta cheie a managementului financiar

 • Aspecte generale ale strategiei financiare. Corelații cu strategia de business
 • Interacțiuni cu structura de capital, managementul lichidității și activitatii investiționale
 • Impactul profilului de risc financiar asupra strategiei financiare
 • Decizia de investiții și finanțare – parte integrantă a strategiei financiare
 • Evaluarea sustenabilă a proiectelor investiționale – suport pentru o strategie financiară viabilă
 • Optimizarea politicilor de capitalizare a companiei; impact asupra strategiei financiare
 • Managementul situațiilor de criză: restructurarea financiară și operațională în vederea asigurării unei strategii financiare viabile.

 Aplicații practice:

 • Evaluarea comparativă a profilului de risc la nivelul corporațiilor; impact asupra strategiei financiare prin prisma politicilor de finanțare/capitalizare și a managementului profitabilității;
 • Evaluarea sustenabilă a proiectelor investitionale prin aplicarea unei game extinse de indicatori. Rezolvarea situațiilor conflictuale induse de managementul prudent al riscului în contextul nevoii de creștere și profit
 • Exemplu de valorificare a efectului de levier pozitiv: creșterea business-ului prin selectarea politicii optime de finanțare
 • Studii de caz privind restructurarea financiară ca modalitate de surmontare a situațiilor de criză.

LECTOR

Dr. Cristina Morar Triandafil este expert în cadrul în cadrul unei mari institutii bancare europene. Noua provocare profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Cristina deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional.

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house) cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA, orele 10.00 – 18.00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA,
Training Manager
Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803
e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii