Strategii de managementul riscului corporativ – instrumente in procesul decizional strategic

Strategii de managementul riscului corporativ – instrumente in procesul decizional strategic

DESCRIERE:

Seminarul vizează o perspectivă aplicativă asupra managementului riscului corporativ. Se au în vedere metodologiile de evaluare a riscurilor semnificative, precum şi modalităţile concrete prin care se asigură managementul acestora. Componenta practică se realizează printr-o serie de aplicaţii şi studii de caz destinate relevării modalităţilor de asigurare a unui management performant şi pro-activ al riscului, care să asigure totodată premisele creşterii companiei.

GRUPUL ŢINTĂ:

Manageri de business, analişti financiari și de credit, auditori, manageri financiari, manageri de credit, specialişti conformitate, specialişti contabilitate, analişti de business, etc.

CONŢINUT:

  • Managementul riscului corporativ – componentă cheie a procesului decizional strategic
  • Evaluarea riscurilor de natură financiară asupra poziţiei financiare a companiei: riscul valutar, riscul de credit, riscul de rată a dobânzii, riscul de lichiditate și impactul acestora asupra strategiei financiare. Aplicaţii practice
  • Valorificarea expunerii la riscuri în vederea creşterii valorii companiei
  • Business risk: evaluare şi administrare. Impact asupra strategiei de guvernanţă corporativă
  • Strategii de inginerie financiară pentru controlul riscurilor corporative: contracte futures, swap-uri, opţiuni şi alte instrumente derivate. Studii de caz
  • Indicatorul Value at Risk şi importanţa sa în vederea:

– evaluării şi administrării riscului corporativ;

– identificării profilului de risc corporativ;

– cuantificării toleranţei la riscul corporativ.

  • Aplicaţii practice

– Strategii de surmontare a perioadelor de criză corporativă. Aplicaţii practice

LECTOR:

Dr. Cristina Morar Triandafil este expert în cadrul în cadrul unei mari institutii bancare europene. Noua provocare profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Cristina deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional.

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house) cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

PERIOADA DE DESFASURARE

TBA 2018, orele 10.00 – 18.00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA,
Training Manager
Tel.: 0372.394.424
Mobil: 0748.886.803
e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii