Impactul noului Cod Fiscal asupra industriei serviciilor financiare

Impactul noului Cod Fiscal asupra industriei serviciilor financiare

 EY_Logo5 NOU

OBIECTIVE

Workshopul va fi axat pe prezentarea principalelor modificări aduse de noile Coduri (Fiscal şi de Procedură Fiscală), cu accent pe principalele aspecte de impact, pozitiv sau negativ, asupra industriei serviciilor financiare din România.

GRUPUL TINTA

Personalul din departamentele financiare, de contabilitate şi taxe din bănci şi alte instituţii financiare nebancare.

TEMATICA

Noul cadru legislativ fiscal reformează zonele importante ale fiscalităţii, modificând aspecte esenţiale ale impozitării aplicabile în prezent. Devine stringentă nevoia de a înțelege şi prelua rapid modificările aduse de noutățile din domeniul fiscal, astfel încât aplicarea corectă a acestora să aibă un impact pozitiv asupra activității societăților financiare din România. Se vor dezbate, printre altele:

  • aspectele fiscale cu impact asupra băncilor şi instituţiilor financiare şi schimbările aduse de noua legislaţie fiscală;
  • aspecte relevante legate de impozitarea directă şi indirectă;
  • sesiune de întrebări şi răspunsuri în legatură cu aspecte specifice relevante pentru activitatea companiilor financiare.

LECTORI

Răzvan Ungureanu este Manager în cadrul Dept. de Asistenţă Fiscală al EY România. având o experiență de peste 7 ani în consultanță fiscală, în domeniul impozitării directe și indirecte a companiilor (locale şi internaţionale). A participat la numeroase proiecte de restructurări de afaceri, planificare fiscală internațională, revizie de impozite, pregătire de calcule și declarații fiscale, audituri financiare, asistență fiscală în legatură cu acțiuni de inspecție fiscală. Are experienţă în servicii financiare, automotive, real estate, producție și distribuție, bunuri de larg consum, etc.

Corina Mîndoiu este Senior Manager în cadrul aceluiaşi departament, practicând de 10 ani consultanța fiscală. Experiența Corinei acoperă subiecte cum ar fi impozitul pe venit, tratate de evitare a dublei taxări, asigurări sociale la nivel intern și internațional, planificare fiscală, structurarea pachetelor compensatorii și proceduri de imigrare. Are experiență în proiecte de due-diligence și legislația muncii, precum și restucturări la nivelul companiilor deținute de statul român.

Cătălina Cambei este Senior Consultant, fiind specializată în acordarea de asistență fiscală în domeniul impozitării indirecte, atât în ceea ce privește aspecte interne, cât și internaționale ale legislației. A participat la numeroase proiecte de revizie de TVA, consultanță fiscală privind tratamentul de TVA aplicabil în cazul unor operațiuni complexe, audituri fiscale pe partea de TVA, asistență fiscală în legătură cu acțiuni de inspecție fiscală și litigii fiscale.

Florina Parîng este Manager în cadrul Dept. de Asistenţă fiscală al EY România şi are o experienţă de peste 7 ani în domeniul impozitării indirecte.

Perioada de desfăşurare

TBA, între orele 15.30-19.30

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering. La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Detalii cu privire la derularea programelor şi a procedurilor de înscriere pot fi obţinute la
adresa de e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro; telefon 0372 394 442.

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii