Instrumente Financiare – standardul IFRS 9 în practică

Instrumente Financiare – standardul IFRS 9 în practică

IFRS 9 este un subiect de discuție important în sectorul bancar din ultimii 2 ani și a devenit cu atât mai important o dată cu data implementării, 1 ianuarie 2018. Versiunea finală a IFRS 9 reunește etapele de clasificare si evaluare, depreciere și contabilitatea de acoperire riscurilor din proiectul IASB de înlocuire a IAS 39 Instrumente Financiare: Recunoaștere și Evaluare.

IFRS 9 este un standard de contabilitate, însă are un impact semnificativ asupra managementului riscului și a modelului de afaceri bancar.

Scopul acestui seminar este să oferim o imagine de ansamblu asupra cerințelor IFRS 9, a modificărilor aduse față de standardul IAS 39 precum și a impactului in guvernanta bancii odata cu implementarea acestuia.

OBIECTIV

La finalul sesiunii, participanții:

 • Avea o imagine de ansamblu asupra normelor IFRS 9 general aplicabile Clasificării si evaluării și Deprecierii;
 • Înțelege modificările esențiale față de IAS 39 și Basel;
 • Afla despre dificultățile majore întâmpinate în practică în sectorul bancar în timpul implementării;
 • Avea o imagine de ansamblu despre impactul asupra activitatii bancii ulterior datei tranzitiei.

AUDIENŢA

Acest seminar se adresează specialiștilor din sectorul financiar- bancar implicați în contabilitate/metodologie și managementul riscului de credit a căror activitate va fi impactată de implementarea IFRS 9.

CONŢINUT

 Clasificare și evaluare – aspecte cheie

 • Obiectivul și aria de aplicabilitate a IFRS 9
 • Categorii de active financiare și modele de afaceri
 • Fluxuri de numerar contractuale – criteriu SPPI
 • Reclasificări
 • Aspecte practice în clasificare și evaluare

Depreciere – exercițiu practic

 • Analiza noilor cerințe de depreciere și diferențe față de IAS 39

– Pierderile estimate din credit înlocuiesc modelul pierderii suportate

– Evaluarea deprecierii pentru:

* pierderi estimate din credit pe 12 luni;

* pierderi estimate din credit pe întreaga durată de viață

– Analiza celor mai bune practici metodologice si de implementare

Cerinte de raportare si prezentarea informatiilor in situatiile financiare ca urmare a implementarii IFRS 9 – aspecte cheie

Impactul IFRS 9 asupra activitatii bancii ulterior datei tranzitiei:

 • Integrarea modelelor IFRS 9 in managementul riscului de credit
 • Exercitiul de validare
 • Exercitiul stress-test 2018

LECTORI

Elena Grigore

Elena este Senior Manager în Deloitte, Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are 10 ani de experiență în domeniul managementului riscului de credit. A fost implicata in proiecte de dezvoltare metodologica si implementare tehnica a cerințelor AIRB/IFRS 9 precum si modele interne de administrare a riscului de credit pentru institutii financiare din Romania si nu numai.

Andrada Tănase, ACCA

Andrada Tanase este Manager în Deloitte, Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are peste 6 ani experiență în domeniul consultanței în materie de risc de credit, raportare financiara, implementare IFRS și audit privind clienții din domeniul serviciilor financiare.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore (7 ore net).

PERIOADA

21 martie 2019, de la ora 9:00 la 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.
IBR va organiza cursul asigurând lectori specializaţi şi suport de curs.
La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat emis de IBR, sub egida membrilor fondatori BNR si ARB, cu 7 credite CPD (Continuous Professional Development).

PERSOANA DE CONTACT

Emilia Frunză, Training Manager
Tel: 0748.886.834
e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii