Instrumente Financiare – standardul IFRS 9 în practică

Instrumente Financiare – standardul IFRS 9 în practică

 

IFRS 9 a constituit un subiect de discuție important în sectorul bancar în ultimii 2 ani și va deveni cu atât mai important odată cu data implementării, 1 ianuarie 2018. Versiunea finală a IFRS 9 reunește etapele de clasificare si evaluare, depreciere și contabilitatea de acoperire riscurilor din proiectul IASB de înlocuire a IAS 39 Instrumente Financiare: Recunoaștere și Evaluare.

IFRS 9 este un standard de contabilitate, însă are un impact semnificativ asupra managementului riscului și a modelului de afaceri bancar. De aceea, pentru ca acest standard să fie implementat în mod corespunzător, este necesară înțelegerea cerințelor și a potenţialului impact.

Scopul acestui seminar este să oferim o imagine de ansamblu asupra cerințelor IFRS 9, a modificărilor aduse față de standardul existent IAS 39 și a dificultăților de implementare.

OBIECTIV

La finalul sesiunii, participanții:

 • Vor avea o imagine de ansamblu asupra normelor IFRS 9 general aplicabile Clasificării si evaluării și Deprecierii;
 • Vor înțelege modificările esențiale față de normele existente (IAS 39 și Basel);
 • Vor înțelege dificultățile majore întâmpinate în practică în sectorul bancar în timpul implementării.

AUDIENŢA

Acest seminar se adresează specialiștilor din sectorul bancar implicați în contabilitate/metodologie și managementul riscului de credit ce doresc sa deprindă cunostinţele de bază cu privire la IFRS 9.

CONŢINUT

 Clasificare și evaluare – puncte cheie

 • Obiectivul și aria de aplicabilitate a IFRS 9
 • Categorii de active financiare și modele de afaceri
 • Fluxuri de numerar contractuale – criteriu SPPI
 • Reclasificări
 • Aspecte practice în clasificare și evaluare
Depreciere – exercițiu practic
 • Analiza noilor cerințe de depreciere și diferențe față de IAS 39
 • Pierderile estimate din credit înlocuiesc modelul pierderii suportate
 • Evaluarea deprecierii fie ca:

– pierderi estimate din credit pe 12 luni; fie ca:
– pierderi estimate din credit pe întreaga durată de viață

 • impactul anticipat al tranziției
 • dificultăți în implementare

LECTOR

Claudiu Ghiurluc – Deloitte, Director
Claudiu este Director la Deloitte – Industria Serviciilor Financiare și deține o experiență de peste 13 ani în misiuni de audit și proiecte de consultanță precum contabilitate IFRS, restructurarea afacerii, traininguri IFRS, Evaluarea Calității Activelor (AQR) și implementarea IFRS în bănci.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore (7 ore net).

PERIOADA

23 noiembrie 2017, de la ora 9:00 la 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.
IBR va organiza cursul asigurând lectori specializaţi şi suport de curs.
La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat emis de IBR, sub egida membrilor fondatori BNR si ARB, cu 7 credite CPD (Continuous Professional Development).

PERSOANA DE CONTACT

Emilia Frunză, Training Manager
Tel: 0748.886.834
e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii