ABORDAREA APLICATĂ PRIVIND CERINŢELE DE RAPORTARE FINREP 2020

ABORDAREA APLICATĂ PRIVIND CERINŢELE DE RAPORTARE FINREP 2020

 online    

DESCRIERE

Seminarul vizează aprofundarea cadrului de raportare FINREP 2020, urmând o abordare structurată pe doi piloni fundamentali: elementele bilanţului vs. elementele contului de profit şi pierdere. Un focus aparte va fi plasat asupra elementelor de conexiune dintre cele două cadre de raportare: FINREP şi COREP, cu extensie asupra impactului exercitat de cadrul de raportare asupra procesului de administrare a riscurilor.

GRUPUL ŢINTĂ

Specialişti din departamentele de raportare financiar-contabilă, specialist raportări prudenţiale, analişti de risc, auditori, specialişti conformitate, manageri departamentele raportare/audit/conformitate, analişti financiari.

CONŢINUT

  • Aplicaţii practice, noutăţi privind aplicarea FINREP 2020
  • Elemente de sinergie între cadrul COREP şi cadrul FINREP
  • Obiectivele cadrului FINREP: politici, principii, viziune de ansamblu asupra formularelor de raportare
  • Impactul cadrului FINREP asupra guvernanţei corporative şi asupra cadrului de administrare a riscurilor
  • Formularele de bază aferente Bilanţului şi Contului de Profit şi Pierdere
  • Formularele de raportare adiacente: Comprehensive Income şi Equity
  • Raportarea activelor financiare
  • Provocări ale cadrului de raportare aferent instrumentelor financiare derivate
  • ITS cu privire la cerinţele de raportare în scopuri de supraveghere determinate de amendarea FINREP

Lector internaţional care este expert în cadrul unei mari instituţii bancare europene, din anul 2014, activând în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere destinat instituţiilor de importanţă sistemică globală. Noua provocare profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Lectorul deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional.  

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house), cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

25 – 26 septembrie 2020, orele 10:00 – 18:00.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma Zoom

Cursanţii vor avea nevoie de un laptop sau tabletă și conexiune la internet.

Vom folosi platforma ZOOM, o platformă gratuită, care nu necesită crearea unui cont.

Cursanţii vor avea nevoie de un calculator (laptop), dotat cu sistem de operare MINIM WINDOWS 7, placă de sunet integrat şi browserul Chrome. În cazul în care accesul la un calculator nu este posibil, cursanţii pot accesa întâlnirea online şi de pe telefon cu condiţia de a-şi fi descărcat şi instalat înainte aplicaţia. Ideal ar fi totuşi un calculator pentru condiţii optime de vizualizare. 

Invitaţia este generată de către lector sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu o zi înainte de data de începere a cursului.

Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.

Pentru siguranţă vom face împreună cu participanţii câteva teste, înainte de începerea cursului.

Pentru a înţelege cât de uşor este de accesat platforma ZOOM, puteţi urmări acest video: https://youtu.be/fVRReTFe5Lg 

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR și ARB), cu 11 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803

e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii