ABORDAREA APLICATĂ PRIVIND CERINŢELE DE RAPORTARE FINREP 2020

ABORDAREA APLICATĂ PRIVIND CERINŢELE DE RAPORTARE FINREP 2020

     

DESCRIERE

Seminarul vizează aprofundarea cadrului de raportare FINREP 2020, urmând o abordare structurată pe doi piloni fundamentali: elementele bilanţului vs. elementele contului de profit şi pierdere. Un focus aparte va fi plasat asupra elementelor de conexiune dintre cele două cadre de raportare: FINREP şi COREP, cu extensie asupra impactului exercitat de cadrul de raportare asupra procesului de administrare a riscurilor.

GRUPUL ŢINTĂ

Specialişti din departamentele de raportare financiar-contabilă, specialist raportări prudenţiale, analişti de risc, auditori, specialişti conformitate, manageri departamentele raportare/audit/conformitate, analişti financiari.

CONŢINUT

  • Obiectivele cadrului FINREP: politici, principii, viziune de ansamblu asupra formularelor de raportare
  • Impactul cadrului FINREP asupra guvernanţei corporative şi asupra cadrului de administrare a riscurilor
  • Formularele de bază aferente Bilanţului şi Contului de Profit şi Pierdere
  • Formularele de raportare adiacente: Comprehensive Income şi Equity
  • Raportarea activelor financiare
  • Provocări ale cadrului de raportare aferent instrumentelor financiare derivate
  • ITS cu privire la cerinţele de raportare în scopuri de supraveghere determinate de amendarea FINREP
  • Elemente de sinergie între cadrul COREP şi cadrul FINREP
  • Aplicaţii practice, noutăţi privind aplicarea FINREP 2020

LECTOR

Dr. Cristina Morar Triandafil este expert în cadrul unei mari instituţii bancare europene, din anul 2014, activând în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere destinat instituţiilor de importanţă sistemică globală. Noua provocare profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Cristina deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional.  

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house), cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

9 – 10 aprilie 2020, orele 10.00 – 18.00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803

e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii