Managementul riscului in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor din perspectiva aplicarii Directivei (UE) 2015/849 (Directiva a 4-a)

Managementul riscului in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor din perspectiva aplicarii Directivei (UE) 2015/849 (Directiva a 4-a)

OBIECTIVUL CURSULUI

Este înţelegerea noii arhitecturi de reglementare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor la nivelul Uniunii Europene, prin aplicarea abordării pe bază de risc în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, precum și măsurile de contracarare a fenomenului spălării banilor, la nivel intern şi internaţional.

GRUP ŢINTĂ

Grupul ţintă este format din personalul din sistemul financiar-bancar, din centrala băncilor, sucursale și agenții, angajaţi din departamentele: carduri, risc, prevenire fraude, securitate bancară, audit, conformitate, dar și din alte domenii de activitate cărora li se aplică prevederile Legii 656/2002, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, seminarul este util pantru avocaţi, notari, personalul din IFN-uri, autorităţi vamale, etc.

CONŢINUT

Acest curs iși propune o analiză comparativă între Directiva (UE) a 3-a și Directiva (UE) a 4-a, precum și evidențierea net superioară a unei abordări pe bază de risc, în condițiile în care fluxurile de bani iliciți pot deteriora integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar-bancar. Astfel, datorită globalizării economiei mondiale, lumea interlopă încearcă să profite de libera circulație a capitalurilor și să utilizeze sistemul financiar-bancar în scopuri infracționale, ceea ce poate conduce în final la o destabilizare a acestuia. Subiectele ce vor fi abordate, fără a fi limitative, sunt următoarele :

  • Dezvoltarea conceptului prin abordarea pe baza riscului în contextul globalizării economiei mondiale;
  • Reglementări internaţionale privind abordarea pe baza riscului;
  • Abordarea pe baza riscului – scop, beneficii, provocări;
  • Cele 5 Principii ale abordării pe baza riscului;
  • Obiectivul principal al Directivei a 4-a  este protecția sistemului financiar prin mijloace de prevenire;
  • Vulnerabilități care determină expunerea mare la riscul  fenomenului de spălare a banilor;
  • Factorii  de risc;
  • Modalități de identificare, înțelegere, gestionare și atenuare a riscurilor de spălare a banilor;
  • Concluzii.

LECTOR –  Dr. Adriana Luminiţa Popa

Doamna Adriana Luminiţa Popa, este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi și a unui curs de master la Facultătea de Relații Internaționale-ASE. În anul 2011 a susţinut teza de doctorat cu tema “Spălarea banilor şi finanţarea terorismului în contextul globalizării şi măsuri de contracarare a acestui fenomen”. Doamna Adriana Luminiţa Popa are o bogată experienţă profesională în domeniul financiar bancar, ocupând poziţii de manager în cadrul unor direcţii din cadrul BNR, de reprezentant permanent în cadrul  Platformei U.E. a Unităţilor de Informaţii Financiare de la Bruxelles, de negociator şi semnatar al unor acorduri internaţionale. În domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, doamna

Adriana Luminiţa Popa este specialist  cu o experienţă  deosebită, dobândită pe parcursul activităţii sale în calitate de: Preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Membru al Plenului O.N.P.C.S.B, Reprezentant permanent în cadrul Comitetului de Prevenire a Spălării Banilor şi Finanţării Actelor de terorism – Comisia Europeană (Bruxelles), Şef al delegaţiei României la reuniunea plenară a Comitetului Moneyval de la Strasbourg, Membru şi negociator în cadrul Grupului de lucru multidisciplinar pentru probleme de criminalitate organizată – Consiliul Europei. Este autor al multor articole şi comunicări ştiinţifice referitoare la fenomenul spălării banilor, a susţinut cursuri la Colegiul Superior de Securitate Naţională şi este lector asociat la Institutul Bancar Român.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata o zi (8 ore).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

24 mai 2017, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

 Persoană de contact:

Maria Plăişanu
Coordonator Compartiment
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi Cursuri ANC
Telefon mobil: 0748.886.846
e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii