Membrii fondatori
și

Riscul de conformitate – măsurarea şi gestionarea lui la nivelul unei instituţii financiare, de credit sau de asigurări

OBIECTIV

Programul prezintă o abordare consolidată privind măsurarea riscului de conformitate şi propune modalităţi practice de gestiune a acestuia în contextul obiectivelor strategice privind minimizarea expunerii la risc şi a respectării reglementărilor specifice.

Cursul va avea un pronunţat caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin analizarea unor studii de caz.

GRUP ŢINTĂ

Cursul este recomandat personalului cu responsabilităţi în conformitate, administrarea riscurilor, auditul intern, juridic etc.,  din instituţiile financiare, de credit şi de asigurări.

CONŢINUT

  1. Identificarea riscului de conformitate
  2. Analiza şi prioritizarea categoriilor de risc relevante
  3. Modalităţi de măsurare şi cuantificare a riscului: propunere privind abordarea unei metodologii de bază
  4. Gestionarea riscului de conformitate: formalizare, monitorizare şi raportare
  5. Exemple şi instrumente de evaluare a riscurilor

LECTOR

Maria Magdalena Calangiu, licenţiată în Drept, este Directorul Centrului Global de Conformitate ING, coordonând monitorizarea riscurilor specifice de conformitate, standardizate şi centralizate în numele funcţiei globale de conformitate la nivelul grupului ING.

Are o vastă expertiză juridică şi de conformitate, acumulată pe parcursul carierei sale de peste 20 de ani in diferite organizaţii, precum Ministerul Finanţelor, O.N.P.C.S.B., Credit Europe Bank, ING, BRD-GSG.

Certificările sale internaţionale includ Diploma in Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA; MBA Open University UK, Executive Leadership Diploma – Oxford University.

Din 2010 este certificată MMFPSPV şi MEN atât ca Formator cât şi ca Evaluator de competenţe profesionale.

Dna Calangiu este autoarea analizei şi standardului pentru ocupaţia Ofiţer Conformitate precum şi a cursului subsecvent.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

18 noiembrie 2022, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Seminarul oferă şi credite/ore de pregătire profesională continuă conform Legii 126/2018 şi Reg. 14/7/2018.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Maria Plăişanu

Coordonator compartiment

Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC

Telefon mobil: 0748.886.846

e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro