Raportari prudentiale ale IFN

Raportari prudentiale ale IFN

 

OBIECTIVUL CURSULUI

Cursul îşi propune atât aprofundarea legislaţiei în vigoare referitoare la activitatea de raportare, precum şi familiarizarea cu procesele specifice de determinare a provizioanelor de risc de credit, determinare a expunerilor înregistrate pe debitori şi adecvarea capitalurilor instituţiilor financiare nebancare în conformitate cu limitele impuse de Banca Centrală. Astfel, directivele cursului sunt:

1. Prezentarea reglementărilor prudenţiale emise de BNR, aplicabile instituţiilor financiare nebancare;

2. Aprofundarea prevederilor legislative legate de elaborarea şi transmiterea raportărilor prudenţiale către BNR;

3. Însuşirea de către cursanţi a cerinţelor privind raportările prudenţiale aplicabile instituţiilor financiare nebancare:

  • raportarea surselor atrase de pe pieţele externe;
  • raportarea privind respectarea criteriilor de înscriere în Registrul Special;
  • raportarea fondurilor proprii;
  • raportarea clasificării expunerilor din credite / plasamente şi a necesarului de provizioane de risc de credit;
  • raportarea expunerilor mari şi a expunerii agregate;
  • raportarea situaţiilor financiare periodice.

4. Familiarizarea cu noţiunile legate de administrarea riscului de credit, utilizabile în activitatea de raportare prudenţială;

5. Prezentarea corelaţiilor dintre poziţiile din cadrul raportărilor prudenţiale şi balanţa de verificare contabilă;

6. Aplicarea informaţiilor prezentate în cadrul unor exemple practice.

 

GRUPUL TINTA

Programul se adresează personalului din departamentele raportări, contabilitate şi risc ale instituţiilor financiare nebancare, implicat în elaborarea, verificarea şi transmiterea raportărilor prudenţiale către BNR.

 

LECTOR

Ionela – Sorina Constantin, licenţiată in ştiinţe economice (Academia de Studii Economice), completate cu studii de drept civil (Universitatea Bucureşti), are peste 18 ani de experienţă în domeniul financiar, din care 7 ani în cadrul instituţiilor financiare – nebancare (leasing financiar) şi 4 ani în cadrul instituţiilor emitente de monedă electronică, cu responsabilităţi directe atât în elaborarea raportărilor prudenţiale solicitate de Banca Naţională a României, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la supravegherea activităţilor financiare, cât şi în administrarea riscurilor şi contabilitate şi raportare financiară. 

 

PERIOADA

13 aprilie 2019, în intervalul orar 9:00 – 17:00.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

 

PERSOANA DE CONTACT

Georgiana Gojgărea

Training specialist

Telefon: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii