Atelierul fondurilor europene – ingrediente de succes ale proiectelor

Atelierul fondurilor europene – ingrediente de succes ale proiectelor

    NOU

 

OBIECTIVUL CURSULUI

 

Prinicipalul element motivaţional pentru care oamenii decid să petreacă câteva ore urmând o sesiune de training, sau mai bine spus investind în propria persoană, se referă la beneficiile imediate şi de perspectivă pe care fiecare persoană percepe că le va avea.

Şi pentru că în mod evident, fiecare participant va renunţa la “altceva mai bun” decizând să urmeze cursul, înţelegerea şi combinarea inteligentă a anumitor ingrediente, fac posibil succesul proiectelor cu fonduri nerambursabile.

 

GRUP TINTA

Seminarul este dedicat tuturor persoanelor fizice şi actorilor economici care fie deja activează în elaborarea/implementarea/monitorizarea proiectelor cu surse nerambursabile, cât şi celor care doresc informaţii cheie despre proiecte de succes.

Atelierul este deschis participării oricărui doritor, ucenic sau meşter al fondurilor nerambursabile pentru învăţarea sau cizelarea reţetelor unor proiecte viabile cu fonduri UE.

 

CONTINUT

 După cum sugerează chiar titlul, seminarul este organizat sub formă de atelier tematic, în care vom croi şi construi proiecte, alegând cu grijă informaţiile-ingredient pentru diferitele tipuri de programe europene.

În cadrul celor două zile se vor examina atât aspecte teoretice, cât şi o multitudine de studii practice, pentru a facilita interacţiunea şi aprofundarea a cât mai multor noţiuni.

La finalul seminarului, participanţii ar trebui să aibă o înţelegere clară asupra regulilor din programele europene, precum şi principalele aspecte practice privind analiza şi implementarea proiectelor.

  • Trecerea în revistă a diferitelor Programe Operaţionale la nivelul României;
  • Programe Europene de succes şi impactul acestora asupra sustenabilităţii afacerilor – Horizon 2020;
  • Rolul Instrumentelor Financiare în cash flow-ul proiectelor – Directive Europene şi transpunerea acestora la nivelul României;
  • Relaţia Beneficiar – Autoritate Contractantă – Finanţator; analiza de impact şi scenarii pe fluxul de disponibilităţi;
  • Modele de analiză financiară, economică şi de impact pe diferitele tipologii de proiecte; rolul previziunilor în cadrul proiectelor generatoare de venit;
  • Studii de caz practice.

 

LECTOR

Dr. Iulia Teodora Paşa, Manager Departament Fonduri Europene, PATRIA BANK Romania

Iulia Paşa are o vastă experienţă în domeniul financiar bancar şi în training, ocupând o serie de poziţii de conducere în mai multe instituţii de credit, cum ar fi: Eximbank, Volksbank şi Alpha Bank. Ultimii ani i-a dedicat exclusiv accesării şi implementării de proiecte cu finanţare europeană. În prezent este lector asociat al IBR şi membru al Comisiei pentru Fonduri Europene din cadrul ARB, participând activ la o serie de propuneri pentru programul 2014-2020.

 

PERIOADA

TBA 2017, între orele: 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

 

PERSOANA DE CONTACT

Georgiana Gojgarea

Training Specialist

Tel: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii