Managementul si implementarea investitiilor finantate din fonduri europene in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, PNDR 2014 – 2020 SI FEGA

Managementul si implementarea investitiilor finantate din fonduri europene in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, PNDR 2014 – 2020 SI FEGA

OBIECTIVUL CURSULUI

Finanţările europene în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale sunt pricipalul instrument pentru finanţarea economiei din mediul rural din România. Totodată, în perioada de programare 2007-2013, cele două mari fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Garantare în Agricultură) au avut cel mai mare nivel de absorbţie din România (FEADR-90% şi FEGA-98%), pentru ca au un sistem de gestiune diferit de fondurile structurale. Începând din anul 2000, cu Programul SAPARD, finanţarea europeană pentru mediul rural a cunoscut o serie de reforme şi adaptări, în funcţie de evoluţia economică a statelor membre UE.

Seminarul îşi propune prezentarea aplicată a modulului de gestiune a proiectelor finanţate prin intermediul PNDR 2014-2020, măsurile şi sub-măsurile de finanţare, condiţiile de eligibilitate şi de selecţie, precum şi modalitatea de derulare a unui proiect de investiţii, în situaţia în care co-finanţarea beneficiarului este asigurată prin intermediul unui împrumut bancar. De asemenea, se vor prezenta corelaţiile dintre condiţiile de acordare a subvenţiilor agricole finanţate de FEGA şi condiţiile de finanţare a proiectelor finanţate de FEADR, precum şi corelarea dintre sub-măsurile PNDR care finanţează investiţiile în domeniile agriculturii, industriei alimentare şi non-agricole.

GRUPUL ŢINTĂ

Personalul din banci si institutii financiare nebancare din departamentele de analiză, fonduri nerambursabile, creditare, risc, middle managementul din aceste instituţii, antreprenori implicaţi în accesarea fondurilor europene nerambursabile, personalul firmelor de consultanță, personalul Grupurilor  de Acțiune Locală, precum şi alte persoane interesate de tematica propusă.

CONŢINUT

1. Contextul finanţărilor europene 2014-2020
  Arhitectura perioadei de programare 2014-2020;
  Sistemul instituţional de gestionare a fondurilor europene în România;
  Corelarea dintre finanţările europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală
2. Structura şi corelarea programelor de finanţare din mediul rural 
  Măsurile/submăsurile din PNDR 2014-2020 – obiective şi priorităţi, corelarea cu Programele Operaţionale;
  Schemele de plată finanţate din FEGA în perioada 2015-2020  
  Tipurile de investiţii finanţate de PNDR – investiţii private în agricultură, industrie alimentară şi non-agricole  
3. Analiza proiectelor de investiţii în sectorul agricol;  
  Condiţii de finanţare a proiectelor în sectorul agricol – criterii de eligibilitate, selecţie, intensitatea?finanţării;  
  Implementarea proiectelor – creditare, achiziţii, plăţi în avans, rambursarea plăţilor;  
  Evitarea neregulilor, controale şi monitorizarea proiectelor  
4. Analiza proiectelor de investiţii în procesarea produselor agricole – studiu de caz;  
  Condiţii de finanţare a proiectelor în industria alimentară – criterii de eligibilitate, selecţie, intensitatea finanţării;  
  Implementarea proiectelor – creditare, achiziţii, plăţi în avans, rambursarea plăţilor;  
  Evitarea neregulilor, controale şi monitorizarea proiectelor  
5. Analiza proiectelor de investiţii în domenii non-agricole – studiu de caz  
  Condiţii de finanţare a proiectelor în sectorul non-agricol – criterii de eligibilitate, selecţie, intensitatea finanţării;  
  Implementarea proiectelor – creditare, achiziţii, plăţi în avans, rambursarea plăţilor;  
  Evitarea neregulilor, controale şi monitorizarea proiectelor  
6. Considerente generale aplicabile proiectelor de investiţii finanţate prin fonduri europene  

LECTOR

Dl. George Turtoi, 

Director al Direcției ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII NON-AGRICOLE – AFIR

George Turtoi are o experienţă de peste 10 ani în domeniul finanţărilor europene, ocupând o serie de poziţii de conducere în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiilor subordonate acestora: şef serviciu, director, director general adjunct şi director general în cadrul APDRP (în prezent AFIR), precum şi secretar de stat în cadrul MADR, responsabil pentru implementarea fondurilor europene pentru agricultura, dezvoltare rurală, pescuit şi acvacultură. În prezent este lector asociat al IBR, director general al Centrului de consiliere si orientare in cariera AgriCons-AgriTin din cadrul Universitaţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicina Veterinară şi director general al societaţii de consultanţă DG Advisory.

 

DURATA CURSULUI ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

21 – 22 Martie 2019, între orele: 9:30 – 16:30

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

CONTACT

Georgiana Gojgarea

Training Specialist

Tel.: 0748 886 819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii