EFCB

Illustration Of Business People Thumb1

Certificatul Bancar European – European Foundation Certificate in Banking (EFCB) (5 luni)

      Program dedicat celor care activează în sistemul financiar-bancar, studenților în anii terminali și masteranzilor sau oricărei alte persoane interesată de o carieră în domeniul bancar. De asemenea, cursul este util și personalului din companii, care prin natura