Cursuri de limbi straine

Cropped Logo4busblog1 642X100

Curs de limba germana – limbaj economico-financiar – Nivel B1 – B2

    OBIECTIVE Însuşirea de către participanţi a competenţelor de comunicare specifice unui utilizator independent al limbii germane (conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi); Fundamentarea şi utilizarea corectă a noţiunilor de gramatică a limbii germane; Cunoaşterea prin dezbatere

Cropped Logo4busblog1 642X100

LIMBA GERMANĂ – A1. Noţiuni elementare. Limbaj economico-financiar

OBIECTIV GRUP TINTA Programul este dedicat tuturor persoanelor interesate să dobândească abilităţi de comunicare în limba germană şi să-şi însuşească noţiuni de vocabular din aria de business a acestei limbi. CONTINUT Modulul abordează într-o manieră clară problemele de gramatică, apoi,