Cursuri MIFID II

Online 1

Gestionarea informaţiilor privilegiate, abuzul de piaţă şi Regulamentul privind indicii de referinţă (Benchmark Regulation)

    OBIECTIV Cursul are ca scop prezentarea Directivei privind abuzul de piață („MAD”) , Directiva 2014/57/UE şi Regulamentul privind abuzul de piață („MAR”), Regulamentul (UE) 596/2014, respectiv prevenirea conflictelor de interese, tranzacționarea pe conturile personale, utilizarea abuzivă a informațiilor

Online 1

Noua guvernanta a Conflictelor de Interese MiFID II si Noi Cerinte privind alertele Vulnerabilitati si Predictibilitate

  Modul de pregătire continuă MIFID II, potrivit Legii nr. 126/2018 şi Regulamentului nr. 14/7/2018 ASF & BNR – 8 ore de studiu   OBIECTIVE Programul are ca scop: prezentarea noutăţilor legislative şi a cerinţelor Ghidului ESMA 2020 MIFID II, a

Online 1

Noutăţi MIFID II – Formare Profesională Continuă

  OBIECTIVUL CURSULUI Furnizarea de cunoştinţe şi convergenţa acestora cu competenţele personalului care oferă informaţii clienţilor în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiţii sau servicii auxiliare conform prevederilor MIFID II, Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente

Online 1

Evaluarea indicatorilor de risc specifici sistemului de control intern – audit, risc, conformitate – pentru instituțiile de credit ce prestează servicii de investiții financiare

    TEMATICA Noutăți legislative locale și UE specifice guvernanței sistemului de control intern din perspectiva serviciilor financiare: audit, risc, conformitate; Adaptarea sistemului de control intern în funcție de modelul de busines al instituției de credit care prestează servicii de

Online 1

Cerinţele MiFID II şi rolul conformităţii în cadrul instituţiilor financiare – cum ne pregătim pentru misiunea de control a autorităţilor de supraveghere financiară

  (formare continuă, Regulament BNR & ASF nr.14/7/2018) OBIECTIV Programul are ca scop prezentarea rolului funcției de conformitate în cadrul instituțiilor financiare conform cerințelor MIFID II și a Regulamentului ASF nr 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor

Online 1

MIFID II – CONSULTANT DE INVESTIŢII FINANCIARE, ONLINE

(conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA)       OBIECTIV Furnizarea de cunoştinţe şi convergenţa acestora cu competenţele personalului care oferă consultanţă clienţilor în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiţii sau

Online 1

Modul de pregătire continuă MIFID II e-learning FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

      Institutul Bancar Român este autorizat de BNR şi ASF (Atestat ASF nr. 36/21.05.2020) (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, Legii nr. 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018 ASF și BNR) Obiectiv Obiectivul cursului îl reprezintă

Online 1

MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii ON-LINE (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA)

Institutul Bancar Român este autorizat de BNR şi ASF. Oferta IBR privind soluţia e-learning (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, Legii nr 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018 ASF BNR) Perioada de desfăşurare: 1 – 28 februarie 2022