UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU
FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007 - 2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 OIPOSDRU INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Activitati desfasurateInvesteste in oameni !

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 1: “Educatie si formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de interventie 1.4: ”Calitate in Formarea Profesionala Continua”
Titlul proiectului: Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN
Numar de identificare proiect: POSDRU/58/1.4/S/33121
Beneficiar: Institutul Bancar Roman


Activitatea 1.
Desfasurarea intalnirii de debut intre partenerii proiectului si elaborare plan detaliat (noiembrie 2009)
Agenda
Galeria foto
Prezentari:
Needs and impact study
Studiu de nevoi si impact
Prezentare DEFIN_en
Prezentare DEFIN_ro

Activitatea 1.
Desfasurarea intalnirii de debut intre partenerii proiectului si elaborare plan detaliat (noiembrie 2009)
Agenda
Galeria foto
Prezentari:
Needs and impact study
Studiu de nevoi si impact
Prezentare DEFIN_en
Prezentare DEFIN_ro

Activitatea 2.
Studiu de nevoi si de impact al Formarii Profesionale Continue (FPC) in sectorul bancar (noiembrie 2009 - ianuarie 2010)
Raport de studiu

Activitatea 3.
Seminar de promovare a participarii la FPC in sectorul bancar (februarie 2010)

Agenda
Despre seminar
Galeria foto
Prezentari:
Prezentare DEFIN
Prezentare studiu DEFIN 2010
Prezentare SCIENTER_ro
Prezentare SCIENTER_en

Prezentare FSE Romania

Activitatea 4. Instruirea referitoare la elaborarea de analiza ocupationala/standarde ocupationale/curricule/instrumente de evaluare adresata expertilor sectoriali (martie –mai 2010)

A.4.2
Desfasurare sesiuni de instruire (martie – aprilie 2010)

Instruirea expertilor sectoriali
Galerie Foto
A.4.3 Vizita de studiu in Olanda (mai 2010)
A.4.4. Vizita de studiu in Italia (mai 2010)
Vizita de studiu in Italia si Olanda
Galerie Foto

Activitatea 5 - Elaborarea analize ocupationale pentru standardele ocupationale identificate conform metodologiei
A.5.2. Elaborare 5 analize ocupationale (AO) (iunie-august 2010)
Despre elaborarea analizelor ocupationale

A.5.2. Elaborare 5 analize ocupationale (AO) (octombrie-noiembrie 2011)
Despre elaborarea analizelor ocupationale
A.5.3. Validarea a 5 AO (septembrie 2010)
Despre validarea analizelor ocupationale
A.5.3. Validarea a 5 AO (decembrie 2011)
Despre validarea analizelor ocupationale

Activitatea 6. Elaborarea si validarea a 5 standarde ocupationale (SO) si calificari profesionale conform metodologiei CNCFPA.
A.6.2. Elaborare SO si calificari profesionale (octombrie-decembrie 2010)

Despre Elaborare SO si calificari profesionale
A.6.2. Elaborare SO si calificari profesionale (ianuarie-februarie 2012)
Despre Elaborare SO si calificari profesionale
A.6.3. Validare SO si calificari profesionale in cadrul Comitetului Sectorial si aprobate CNCFPA.

Despre Validarea SO si calificari profesionale si aprobarea CNCFPA
- Colector (Recuperator) creante/debite - cod COR 421502
- Ofiter operatiuni financiar-bancare - cod COR 421205
- Teleoperator financiar-bancar - cod COR 341908
- Ofiter anti-frauda financiar-bancara (studii medii) - cod COR 343217
- Agent de vanzari directe (produse financiar-bancare) - cod COR 341907


Activitatea 7. Formarea unui numar de 40 specialisti implicati in elaborarea si implementarea programelor de FPC.
A.7.1. Selectare centru autorizat de formare pentru ocupatia de evaluator de competente profesionale (cod COR 241219) si organizarea cursului.

Despre Formarea specialistilor implicati in elaborarea si implementarea FPC
A.7.3
Inapoi