UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU
FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007 - 2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 OIPOSDRU INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Activitati desfasurate

Activitati desfasurate in perioada martie - septembrie 2009 in cadrul Proiectului Asigurarea Calitatii in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Bancar (AS-BANC), Contract de finantare POSDRU/20/1.4/G/10700, conform graficului stabilit:

A.1. Activitatea de pregatire a implementarii proiectului - faza de debut
(luna martie 2009)

A.2. Dezvoltarea capacitatii institutionale a aplicantului - membru al comitetului sectorial prin executarea unei vizite de studiu in Olanda (5 zile)
(luna aprilie 2009)

A.3. Seminar de promovare a activitatii aplicantului dedicat companiilor din sectorul bancar
(luna mai 2009).

A.4. Elaborarea a 10 standarde ocupationale si calificari asociate (luna mai - septembrie 2009)
- la 30 iunie s-au elaborat 10 analize ocupationale pentru standardele selectate.
- la 30 iulie au fost elaborate urmatoarele standarde ocupationale:

Administrator Credite
Analist Credite
Administrator Risc
Consultant Bancar
Ofiter Bancar
Ofiter Conformitate
Proiectant Produse Bancare
Dealer
Manager de Operatiuni / Produs
Operator Ghiseu Banca

- la 30 august au fost elaborate urmatoarele calificari:

Administrator Credite
Analist Credite
Administrator Risc
Consultant Bancar
Ofiter Bancar
Ofiter Conformitate
Proiectant Produse Bancare
Dealer
Manager de Operatiuni / Produs
Operator Ghiseu Banca


A.5. Dezvoltarea curriculei teoretice si practice si a unui suport de curs la nivelul furnizorilor de formare pentru 5 calificari relevante

S-a finalizat dezvoltarea a 5 curricula:

Administrator Credite
Ofiter Conformitate
Consultant Bancar
Proiectant Produse Bancare
Manager de Operatiuni / Produs

A.6. Desfasurarea unui program de formare pilot dupa curriculum selectat din cele dezvoltate la A.5.

 

A.7. Evaluarea intregului proces - de la analiza ocupationala si Standarde Ocupationale la programe de formare adaptate nevoilor pieteiInapoi