Iwww.ibr-rbi.ro/fonduri-europene/comunicate/17C:/My Web Sites/ibr-rbi.ro/www.ibr-rbi.ro/fonduri-europene/comunicate/17.htmllayedC:\Users\Sergiu\AppData\Local\Temp\httrack_temporaryGzipFile_99x0Q)I aOKtext/htmlutf-8gzip`z aQ Sun, 16 Jun 2013 21:34:28 GMTrMozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)en, en, *0Q, a Institutul Bancar Roman - Cursuri financiar bancare - Fonduri europene
UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU
FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007 - 2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 OIPOSDRU INSTITUTUL BANCAR ROMAN

ComunicateInvesteste in oameni !

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 1: “Educatie  si  formare  profesionala  in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de interventie 1.4: ”Calitate in Formarea Profesionala Continua”
Titlul proiectului: Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN
Numar de identificare proiect: POSDRU/58/1.4/S/33121
Beneficiar: Institutul Bancar Roman


Comunicat de presa
Bucuresti, 28.09.2012

Institutul Bancar Roman, in calitate de beneficiar,
anunta,
finalizarea proiectului “Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN”, numar de identificare POSDRU/58/1.4/S/33121, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeste in oameni!”, Axa prioritara 1: “Educatie  si  formare  profesionala  in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, domeniul major de interventie 1.4: ”Calitate in Formarea Profesionala Continua.

Proiectul DEFIN reprezinta o componenta importanta a strategiei de modernizare a Institutului Bancar Roman, in procesul complex de trecere de la tehnologia de training bazata pe acumularea de cunostinte, catre trainingul bazat pe dezvoltarea competentelor specifice sectorului financiar. Dezvoltarea functiilor de evaluare a competentelor profesionale si organizarea acestor activitati atat la sediul Institutului Bancar Roman, cat si in cele opt regiuni de dezvoltare teritoriala, vor duce la adoptarea pregatirii profesionale a angajatilor din sistemul financiar la standarde europene.

Cu o valoare eligibila de 9.804.787 lei, proiectul raspunde necesitatii de a acorda asistenta, ghidare si instruire specifica pentru partenerii sociali si furnizorii de formare, raspunzand provocarilor strategiilor nationale si intarind astfel capacitatea institutionala a sistemului, in conditiile dezvoltarii, in Romania, a unui Cadru National al Calificarilor coerent si transparent, atat pentru formarea profesionala initiala, cat si pentru cea continua, prin elaborarea de noi standarde, calificari si programe de formare.

Partenerii Institutului Bancar Roman in cadrul proiectului DEFIN, nationali -  Asociatia Romana a Bancilor, Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti-CCIB si transnationali - SCIENTER Soc. Consortile a R.L. (Italia) si VAPRO OVP B.V. (Olanda), au contribuit prin experienta si bunele practici in implementarea fondurilor europene in domeniul formarii profesionale, la rezultatele proiectului.

Contact:
Mihaela Cezarina Dragomir
Responsabil PR
E-mail:
cezara.dragomir@ibr-rbi.ro; Mobil: 0723.60.32.43

                                                                                                                                                   


Seminarul regional privind programele de formare profesionala continua din cadrul proiectului DEFIN, Iasi – 23.06.2012
Bucuresti, 23.06.2012

Institutul Bancar Roman, beneficiar in cadrul proiectului “Investeste in oameni!”, “Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN”, numar de identificare POSDRU/58/1.4/S/33121, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1: “Educatie  si  formare  profesionala  in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, domeniul major de interventie 1.4: ”Calitate in Formarea Profesionala Continua” a organizat, la Iasi, in data de 23 iunie 2012, Seminarul regional privind programele de formare profesionala continua din cadrul proiectului DEFIN

Seminarul regional s-a desfasurat in cadrul proiectului Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, INVESTESTE IN OAMENI!, la Iasi, in data 23 iunie 2012. Seminarul s-a bucurat de prezenta colaboratorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, formatori, evaluatori si persoane implicate in implementarea programelor de FPC.

In cadrul seminarului au fost sustinute urmatoarele prezentari:
- Prezentarea Proiectului DEFIN, Rodica Arsene, Manager proiect
- Prezentarea Modelului de asigurare a calitatii in FPC, Catrinel Gagea, Expert DEFIN
- Prezentarea dezvoltarii centrelor regionale ale IBR, Vladimir Prunea, Coordonator Centre Regionale Asociate
- Prezentarea instrumentelor de evaluare pentru evaluarea competentelor profesionale in cadrul Centrului de Evaluare a competentelor, infiintat in proiectul DEFIN, Gabriela Tudor, Director Centru de Evaluare
- Prezentarea studiilor elaborate in proiectul DEFIN, Emil Dinga, Coordonator proiect
- Rolul ARB in dezvoltarea sectorului serviciilor financiar-bancare, Constantin Barbu, Director Asociatia Romana a Bancilor
- Rolul si implicarea FSAB in formarea profesionala continua din sistemul financiar-bancar de asigurari prin proiectul DEFIN, Paraschiv Constantin, Presedinte Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci

Prin organizarea acestui seminar de pregatire, in cadrul activitatii Activitatii A 12. Dezvoltarea centrelor regionale asociate in vederea coordonarii retelei de centre judetene asociate pentru asigurarea calitatii in formarea profesionala continua intr-o perspectiva sustenabila, subactivitatea A.12.2. Organizarea a 8 seminarii regionale, in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, pe teme de analiza ocupationala, standarde ocupationale, curricule si instrumente de evaluare, pentru diseminarea rezultatelor proiectului. (Participanti: reprezentanti ai grupurilor tinta, formatori si evaluatori, reprezentanti ai sistemului financiar-bancar romanesc).
 s-au atins doua dintre Obiectivele Specifice ale proiectului:
- OS 1: “Crearea unui parteneriat sustenabil intre actorii relevanti din sectorul bancar - membri ai Comitetului Sectorial, in vederea consolidarii capacitatii acestora de a se implica activ in asigurarea calitatii in FPC”
- OS 4: “Implementarea unui model de calitate in FPC la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare in vederea asigurarii unui sistem unitar de formare si evaluare in sectorul bancar”.

Pentru mai multe informatii despre finantarile din Fondul Social European in Romania vizitati: www.fseromania.ro

Contact
Mihaela Cezarina Dragomir -
cezara.dragomir@ibr-rbi.ro
Responsabil PR
0723.60.32.43

                                                                                                                                                   


Seminarul regional privind programele de formare profesionala continua din cadrul proiectului DEFIN, Timisoara – 7.07.2012
Bucuresti, 07.07.2012

Institutul Bancar Roman, beneficiar in cadrul proiectului “Investeste in oameni!”, “Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN”, numar de identificare POSDRU/58/1.4/S/33121, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1: “Educatie  si  formare  profesionala  in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, domeniul major de interventie 1.4: ”Calitate in Formarea Profesionala Continua” a organizat, la Timisoara, in data de 7 iulie 2012, Seminarul regional privind programele de formare profesionala continua din cadrul proiectului DEFIN.

Seminarul regional s-a desfasurat in cadrul proiectului Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, INVESTESTE IN OAMENI!, la Timisoara, in data 7 iulie 2012. Seminarul s-a bucurat de prezenta colaboratorilor din Regiunea de Dezvoltare Vest, formatori, evaluatori si persoane implicate in implementarea programelor de FPC.

In cadrul seminarului au fost sustinute urmatoarele prezentari:
- Prezentarea Proiectului DEFIN, Rodica Arsene, Manager proiect
- Prezentarea Modelului de asigurare a calitatii in FPC, Catrinel Gagea, Expert DEFIN
- Prezentarea dezvoltarii centrelor regionale ale IBR, Vladimir Prunea, Coordonator Centre Regionale Asociate
- Prezentarea Nevoii locale de training, Claudia Tamplaru, Coordonator Centru Regional, Regiunea de Dezvoltare Vest
- Prezentarea instrumentelor de evaluare pentru evaluarea competentelor profesionale in cadrul Centrului de Evaluare a competentelor, infiintat in proiectul DEFIN, Gabriela Tudor, Director Centru de Evaluare
- Prezentarea studiilor elaborate in proiectul DEFIN, Emil Dinga, Coordonator proiect
- Rolul ARB in dezvoltarea sectorului serviciilor financiar-bancare, Constantin Barbu, Director Asociatia Romana a Bancilor
- Rolul si implicarea FSAB in formarea profesionala continua din sistemul financiar-bancar de asigurari prin proiectul DEFIN, Paraschiv Constantin, Presedinte Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci

Prin organizarea acestui seminar de pregatire, in cadrul activitatii Activitatii A 12. Dezvoltarea centrelor regionale asociate in vederea coordonarii retelei de centre judetene asociate pentru asigurarea calitatii in formarea profesionala continua intr-o perspectiva sustenabila, subactivitatea A.12.2. Organizarea a 8 seminarii regionale, in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, pe teme de analiza ocupationala, standarde ocupationale, curricule si instrumente de evaluare, pentru diseminarea rezultatelor proiectului. (Participanti: reprezentanti ai grupurilor tinta, formatori si evaluatori, reprezentanti ai sistemului financiar-bancar romanesc).
 s-au atins doua dintre Obiectivele Specifice ale proiectului:
- OS 1: “Crearea unui parteneriat sustenabil intre actorii relevanti din sectorul bancar - membri ai Comitetului Sectorial, in vederea consolidarii capacitatii acestora de a se implica activ in asigurarea calitatii in FPC”
- OS 4: “Implementarea unui model de calitate in FPC la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare in vederea asigurarii unui sistem unitar de formare si evaluare in sectorul bancar”.

Pentru mai multe informatii despre finantarile din Fondul Social European in Romania vizitati: www.fseromania.ro

Contact
Mihaela Cezarina Dragomir - 
cezara.dragomir@ibr-rbi.ro
Responsabil PR
0723.60.32.43

                                                                                                                                                  


Seminarul regional privind programele de formare profesionala continua din cadrul proiectului DEFIN
Bucuresti, 14.06.2012

Institutul Bancar Roman, beneficiar in cadrul proiectului “Investeste in oameni!”, “Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN”, numar de identificare POSDRU/58/1.4/S/33121, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1: “Educatie  si  formare  profesionala  in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, domeniul major de interventie 1.4: ”Calitate in Formarea Profesionala Continua” a organizat, la Bucuresti, in data de 14 iunie 2012, Seminarul regional privind programele de formare profesionala continua din cadrul proiectului DEFIN.

Seminarul regional s-a desfasurat in cadrul proiectului Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, INVESTESTE IN OAMENI!, la Bucuresti, in data 14 iunie 2012. Seminarul s-a bucurat de prezenta colaboratorilor din Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov, formatori, evaluatori si persoane implicate in implementarea programelor de FPC.

Subiectele abordate in cadrul seminarului au fost:
      Prezentarea Proiectului DEFIN, Rodica Arsene, Manager proiect
      Prezentarea Modelului de asigurare a calitatii in FPC, Catrinel Gagea, Expert DEFIN
      Prezentarea dezvoltarii centrelor regionale ale IBR, Vladimir Prunea, Coordonator Centre Regionale Asociate
      Prezentarea instrumentelor de evaluare pentru evaluarea competentelor profesionale in cadrul Centrului de Evaluare a competentelor, infiintat in proiectul DEFIN, Gabriela Tudor, Director Centru de Evaluare
      Prezentarea studiilor elaborate in proiectul DEFIN, Emil Dinga, Coordonator proiect
      Rolul ARB in dezvoltarea sectorului serviciilor financiar-bancare, Constantin Barbu, Director Asociatia Romana a Bancilor
      Rolul si implicarea FSAB in formarea profesionala continua din sistemul financiar-bancar de asigurari prin proiectul DEFIN, Paraschiv Constantin, Presedinte Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci

Prin organizarea acestui seminar de pregatire, in cadrul activitatii Activitatii A 12. Dezvoltarea centrelor regionale asociate in vederea coordonarii retelei de centre judetene asociate pentru asigurarea calitatii in formarea profesionala continua intr-o perspectiva sustenabila, subactivitatea A.12.2. Organizarea a 8 seminarii regionale, in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, pe teme de analiza ocupationala, standarde ocupationale, curricule si instrumente de evaluare, pentru diseminarea rezultatelor proiectului. (Participanti: reprezentanti ai grupurilor tinta, formatori si evaluatori, reprezentanti ai sistemului financiar-bancar romanesc).
 s-au atins doua dintre Obiectivele Specifice ale proiectului:
- OS 1: “Crearea unui parteneriat sustenabil intre actorii relevanti din sectorul bancar - membri ai Comitetului Sectorial, in vederea consolidarii capacitatii acestora de a se implica activ in asigurarea calitatii in FPC”
- OS 4: “Implementarea unui model de calitate in FPC la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare in vederea asigurarii unui sistem unitar de formare si evaluare in sectorul bancar”.

Pentru mai multe informatii despre finantarile din Fondul Social European in Romania vizitati www.fseromania.ro

Contact
Mihaela Cezarina Dragomir -
cezara.dragomir@ibr-rbi.ro
Responsabil PR
0723.60.32.43


                                                                                                                                                  

Seminarul regional privind programele de formare profesionala continua din cadrul proiectului DEFIN
Bucuresti, 09.06.2012

Institutul Bancar Roman, beneficiar in cadrul proiectului “Investeste in oameni!”, “Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN”, numar de identificare POSDRU/58/1.4/S/33121, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1: “Educatie  si  formare  profesionala  in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, domeniul major de interventie 1.4: ”Calitate in Formarea Profesionala Continua” a organizat, la Craiova, in data de 9 iunie 2012, Seminarul regional privind programele de formare profesionala continua din cadrul proiectului DEFIN.
Seminarul regional s-a desfasurat in cadrul proiectului Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, INVESTESTE IN OAMENI!, la Craiova, in data 9 iunie 2012. Seminarul s-a bucurat de prezenta colaboratorilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest, formatori, evaluatori si persoane implicate in implementarea programelor de FPC.

Subiectele abordate in cadrul seminarului au fost:
     Prezentarea Proiectului DEFIN, Rodica Arsene, Manager proiect
     Prezentarea Modelului de asigurare a calitatii in FPC, Catrinel Gagea, Expert DEFIN
     Prezentarea dezvoltarii centrelor regionale ale IBR, Vladimir Prunea, Coordonator Centre Regionale Asociate
     Prezentarea instrumentelor de evaluare pentru evaluarea competentelor profesionale in cadrul Centrului de Evaluare a competentelor, infiintat in proiectul DEFIN, Gabriela Tudor, Director Centru de Evaluare
     Prezentarea studiilor elaborate in proiectul DEFIN, Emil Dinga, Coordonator proiect
     Rolul ARB in dezvoltarea sectorului serviciilor financiar-bancare, Rodica Tuchila, Director Asociatia Romana a Bancilor
    Rolul si implicarea FSAB in formarea profesionala continua din sistemul financiar-bancar de asigurari prin proiectul DEFIN, Paraschiv Constantin, Presedinte Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci

Prin organizarea acestui seminar de pregatire, in cadrul activitatii Activitatii A 12. Dezvoltarea centrelor regionale asociate in vederea coordonarii retelei de centre judetene asociate pentru asigurarea calitatii in formarea profesionala continua intr-o perspectiva sustenabila, subactivitatea A.12.2. Organizarea a 8 seminarii regionale, in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, pe teme de analiza ocupationala, standarde ocupationale, curricule si instrumente de evaluare, pentru diseminarea rezultatelor proiectului. (Participanti: reprezentanti ai grupurilor tinta, formatori si evaluatori, reprezentanti ai sistemului financiar-bancar romanesc).
 s-au atins doua dintre Obiectivele Specifice ale proiectului:
- OS 1: “Crearea unui parteneriat sustenabil intre actorii relevanti din sectorul bancar - membri ai Comitetului Sectorial, in vederea consolidarii capacitatii acestora de a se implica activ in asigurarea calitatii in FPC”
- OS 4: “Implementarea unui model de calitate in FPC la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare in vederea asigurarii unui sistem unitar de formare si evaluare in sectorul bancar”.

Pentru mai multe informatii despre finantarile din Fondul Social European in Romania vizitati www.fseromania.ro

Contact
Mihaela Cezarina Dragomir -
cezara.dragomir@ibr-rbi.ro
Responsabil PR
0723.60.32.43

                                                                                                                                                  


Seminarul regional privind programele de formare profesionala continua din cadrul proiectului DEFIN - Constanta, mai 2012
Bucuresti, 26.05.2012


Institutul Bancar Roman, beneficiar in cadrul proiectului “Investeste in oameni!”, “Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN”, numar de identificare POSDRU/58/1.4/S/33121, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1: “Educatie  si  formare  profesionala  in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, domeniul major de interventie 1.4: ”Calitate in Formarea Profesionala Continua” a organizat, la Constanta, in data de 26 Mai 2012, Seminarul regional privind programele de formare profesionala continua din cadrul proiectului DEFIN.

Seminarul regional s-a desfasurat in cadrul proiectului Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, INVESTESTE IN OAMENI!, la Constanta, in data 26 Mai 2012. Seminarul s-a bucurat de prezenta colaboratorilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, formatori, evaluatori si persoane implicate in implementarea programelor de FPC.

Subiectele abordate in cadrul seminarului au fost:
     Prezentarea Proiectului DEFIN, Rodica Arsene, Manager proiect
     Prezentarea Modelului de asigurare a calitatii in FPC, Catrinel Gagea, Expert DEFIN
     Prezentarea dezvoltarii centrelor regionale ale IBR, Vladimir Prunea, Coordonator Centre Regionale Asociate
     Prezentarea instrumentelor de evaluare pentru evaluarea competentelor profesionale in cadrul Centrului de Evaluare a competentelor, infiintat in proiectul DEFIN, Gabriela Tudor, Director Centru de Evaluare
     Prezentarea studiilor elaborate in proiectul DEFIN, Emil Dinga, Coordonator proiect
     Rolul ARB in dezvoltarea sectorului serviciilor financiar-bancare, Rodica Tuchila, Director Asociatia Romana a Bancilor
     Rolul si implicarea FSAB in formarea profesionala continua din sistemul financiar-bancar de asigurari prin proiectul DEFIN, Paraschiv Constantin, Presedinte Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci

Prin organizarea acestui seminar de pregatire, in cadrul activitatii Activitatii A 12. Dezvoltarea centrelor regionale asociate in vederea coordonarii retelei de centre judetene asociate pentru asigurarea calitatii in formarea profesionala continua intr-o perspectiva sustenabila, subactivitatea A.12.2. Organizarea a 8 seminarii regionale, in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, pe teme de analiza ocupationala, standarde ocupationale, curricule si instrumente de evaluare, pentru diseminarea rezultatelor proiectului. (Participanti: reprezentanti ai grupurilor tinta, formatori si evaluatori, reprezentanti ai sistemului financiar-bancar romanesc).

S-au atins doua dintre Obiectivele Specifice ale proiectului:
- OS 1: “Crearea unui parteneriat sustenabil intre actorii relevanti din sectorul bancar - membri ai Comitetului Sectorial, in vederea consolidarii capacitatii acestora de a se implica activ in asigurarea calitatii in FPC”
- OS 4: “Implementarea unui model de calitate in FPC la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare in vederea asigurarii unui sistem unitar de formare si evaluare in sectorul bancar”.

Pentru mai multe informatii despre finantarile din Fondul Social European in Romania vizitati: www.fseromania.ro

Contact
Mihaela Cezarina Dragomir -
cezara.dragomir@ibr-rbi.ro
Responsabil PR
0723.60.32.43

                                                                                                                                                  


Seminarul regional privind programele de formare profesionala continua  din cadrul proiectului DEFIN - Cluj-Napoca, Mai 2012
Bucuresti, 19.05.2012

Institutul Bancar Roman, beneficiar in cadrul proiectului “Investeste in oameni!”, “Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN”, numar de identificare POSDRU/58/1.4/S/33121, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1: “Educatie  si  formare  profesionala  in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, domeniul major de interventie 1.4: ”Calitate in Formarea Profesionala Continua” a organizat, la Cluj-Napoca, in data de 19 Mai 2012, Seminarul regional privind programele de formare profesionala continua  din cadrul proiectului DEFIN

Seminarul regional s-a desfasurat in cadrul proiectului Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, INVESTESTE IN OAMENI!, la Cluj-Napoca, in data 19 Mai 2012. Seminarul s-a bucurat de prezenta colaboratorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, formatori, evaluatori si persoane implicate in implementarea programelor de FPC.
Subiectele abordate in cadrul seminarului au fost:
      Prezentarea Proiectului DEFIN, Rodica Arsene, Manager proiect
      Prezentarea Modelului de asigurare a calitatii in FPC, Catrinel Gagea, Expert DEFIN
      Prezentarea dezvoltarii centrelor regionale ale IBR, Vladimir Prunea, Coordonator Centre Regionale Asociate
     Prezentarea instrumentelor de evaluare pentru evaluarea competentelor profesionale in cadrul Centrului de Evaluare a competentelor, infiintat in proiectul DEFIN, Gabriela Tudor, Director Centru de Evaluare
      Prezentarea studiilor elaborate in proiectul DEFIN, Emil Dinga, Coordonator proiect
      Rolul ARB in dezvoltarea sectorului serviciilor financiar-bancare, Rodica Tuchila, Director Asociatia Romana a Bancilor
      Rolul si implicarea FSAB in formarea profesionala continua din sistemul financiar-bancar de asigurari prin proiectul DEFIN, Paraschiv Constantin, Presedinte Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci

Prin organizarea acestui seminar de pregatire, in cadrul activitatii Activitatii A 12. Dezvoltarea centrelor regionale asociate in vederea coordonarii retelei de centre judetene asociate pentru asigurarea calitatii in formarea profesionala continua intr-o perspectiva sustenabila, subactivitatea A.12.2. Organizarea a 8 seminarii regionale, in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, pe teme de analiza ocupationala, standarde ocupationale, curricule si instrumente de evaluare, pentru diseminarea rezultatelor proiectului. (Participanti: reprezentanti ai grupurilor tinta, formatori si evaluatori, reprezentanti ai sistemului financiar-bancar romanesc).
 s-au atins doua dintre Obiectivele Specifice ale proiectului:
- OS 1: “Crearea unui parteneriat sustenabil intre actorii relevanti din sectorul bancar - membri ai Comitetului Sectorial, in vederea consolidarii capacitatii acestora de a se implica activ in asigurarea calitatii in FPC”
- OS 4: “Implementarea unui model de calitate in FPC la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare in vederea asigurarii unui sistem unitar de formare si evaluare in sectorul bancar”.

Pentru mai multe informatii despre finantarile din Fondul Social European in Romania vizitati: www.fseromania.ro

Contact
Mihaela Cezarina Dragomir -
cezara.dragomir@ibr-rbi.ro
0723.60.32.43

                                                                                                                                                  


Seminarul regional privind programele de formare profesionala continua din cadrul proiectului DEFIN – Ploiesti 05.05.2012
Bucuresti, 15.05.2012

Institutul Bancar Roman, beneficiar in cadrul proiectului “Investeste in oameni!”, “Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN”, numar de identificare POSDRU/58/1.4/S/33121, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1: “Educatie  si  formare  profesionala  in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, domeniul major de interventie 1.4: ”Calitate in Formarea Profesionala Continua” a organizat, la Ploiesti, in data de 5 Mai 2012, Seminarul regional privind programele de formare profesionala continua din cadrul proiectului DEFIN.

Seminarul regional s-a desfasurat in cadrul proiectului Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, INVESTESTE IN OAMENI!, la Ploiesti, in data 5 Mai 2012. Seminarul s-a bucurat de prezenta colaboratorilor din Regiunea de Dezvoltare Sud, formatori, evaluatori si persoane implicate in implementarea programelor de FPC.
Subiectele abordate in cadrul seminarului au fost:
      Prezentarea Proiectului DEFIN, Rodica Arsene, Manager proiect
      Prezentarea Modelului de asigurare a calitatii in FPC, Catrinel Gagea, Expert DEFIN
      Prezentarea dezvoltarii centrelor regionale ale IBR, Vladimir Prunea, Coordonator Centre Regionale Asociate
      Prezentarea instrumentelor de evaluare pentru evaluarea competentelor profesionale in cadrul Centrului de Evaluare a competentelor, infiintat in proiectul DEFIN, Gabriela Tudor, Director Centru de Evaluare
      Prezentarea studiilor elaborate in proiectul DEFIN, Emil Dinga, Coordonator proiect
      Rolul ARB in dezvoltarea sectorului serviciilor financiar-bancare, Constantin Barbu, Director ARB
      Rolul si implicarea FSAB in formarea profesionala continua din sistemul financiar-bancar de asigurari prin proiectul DEFIN, Paraschiv Constantin, Presedinte Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci

Prin organizarea acestui seminar de pregatire, in cadrul activitatii Activitatii A 12. Dezvoltarea centrelor regionale asociate in vederea coordonarii retelei de centre judetene asociate pentru asigurarea calitatii in formarea profesionala continua intr-o perspectiva sustenabila, subactivitatea A.12.2. Organizarea a 8 seminarii regionale, in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, pe teme de analiza ocupationala, standarde ocupationale, curricule si instrumente de evaluare, pentru diseminarea rezultatelor proiectului. (Participanti: reprezentanti ai grupurilor tinta, formatori si evaluatori, reprezentanti ai sistemului financiar-bancar romanesc).
 s-au atins doua dintre Obiectivele Specifice ale proiectului:
- OS 1: “Crearea unui parteneriat sustenabil intre actorii relevanti din sectorul bancar - membri ai Comitetului Sectorial, in vederea consolidarii capacitatii acestora de a se implica activ in asigurarea calitatii in FPC”
- OS 4: “Implementarea unui model de calitate in FPC la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare in vederea asigurarii unui sistem unitar de formare si evaluare in sectorul bancar”.

Pentru mai multe informatii despre finantarile din Fondul Social European in Romania vizitati: www.fseromania.ro

Contact
Mihaela Cezarina Dragomir -
cezara.dragomir@ibr-rbi.ro
0723.60.32.43


                                                                                                                                                  Finalizarea cursului de perfectionare pentru ocupatia Colector (recuperator) creante/debite – cod COR 421502
Bucuresti, 30 Martie 2012

Institutul Bancar Roman, beneficiar in cadrul proiectului “Investeste in oameni!”, “Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN”, numar de identificare POSDRU/58/1.4/S/33121, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1: “Educatie  si  formare  profesionala  in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, domeniul major de interventie 1.4: ”Calitate in Formarea Profesionala Continua”, anunta Finalizarea cursului de perfectionare pentru ocupatia Colector (recuperator) creante/debite – cod COR 421502.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea unui sistem coerent si unitar de asigurare a calitatii in Formare Profesionala Continua (FPC) pentru sectorul financiar - bancar.

In contextul atingerii OS 2. Dezvoltarea Cadrului National al Calificarilor (CNC) pentru sectorul bacar prin elaborarea de standarde ocupationale (SO), curricule si programe de formare care sa corespunda nevoilor reale de pe piata muncii si validarea acestora in cadrul Comitetului Sectorial, in cadrul activitatii Activitatea 13. Desfasurare curs pilot pe baza unei curricule/suport de curs elaborate anterior, Institutul Bancar Roman a organizat in perioada 12.03.2012-20.03.2012, cursul de perfectionare pentru ocupatia Colector (recuperator) creante/debite – cod COR 421502.

Cursul s-a finalizat cu emiterea de diplome acreditate de Autoritatea Nationala pentru Calificari, recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, indeplinindu-se astfel obiectivul general al proiectului, acela de dezvoltare a capitalului uman si cresterea competitivitatii economiei romanesti, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna si flexibila.
Pentru mai multe informatii despre finantarile din Fondul Social European in Romania vizitati:
www.fseromania.ro

Contact
Mihaela Cezarina Dragomir - cezara.dragomir@ibr-rbi.ro
Responsabil PR
0723.60.32.43

                                                                                                                                                   

 

Finalizarea cursului de perfectionare pentru ocupatia Agent vanzari directe (produse financiar bancare) – cod COR 341907
Bucuresti, 3 Mai 2012


Institutul Bancar Roman, beneficiar in cadrul proiectului “Investeste in oameni!”, “Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN”, numar de identificare POSDRU/58/1.4/S/33121, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1: “Educatie  si  formare  profesionala  in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, domeniul major de interventie 1.4: ”Calitate in Formarea Profesionala Continua”, anunta Finalizarea cursului de perfectionare pentru ocupatia Agent vanzari directe (produse financiar-bancare) – cod COR 341907

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea unui sistem coerent si unitar de asigurare a calitatii in Formare Profesionala Continua (FPC) pentru sectorul financiar - bancar.
In contextul atingerii OS 2. Dezvoltarea Cadrului National al Calificarilor (CNC) pentru sectorul bacar prin elaborarea de standarde ocupationale (SO), curricule si programe de formare care sa corespunda nevoilor reale de pe piata muncii si validarea acestora in cadrul Comitetului Sectorial,  in cadrul activitatii Activitatea 13. Desfasurare curs pilot pe baza unei curricule/suport de curs elaborate anterior, Institutul Bancar Roman a organizat in perioada 23.04.2012-30.04.2012, cursul de perfectionare pentru ocupatia Agent vanzari directe (produse financiar-bancare) – cod COR 341907.

Cursul s-a finalizat cu emiterea de diplome acreditate de Autoritatea Nationala pentru Calificari, recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, indeplinindu-se astfel obiectivul general al proiectului, acela de dezvoltare a capitalului uman si cresterea competitivitatii economiei romanesti, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna si flexibila.
Pentru mai multe informatii despre finantarile din Fondul Social European in Romania vizitati:
www.fseromania.ro

Contact
Mihaela Cezarina Dragomir -
cezara.dragomir@ibr-rbi.ro
Responsabil PR
0723.60.32.43

                                                                                                                                                   

Seminarul regional privind programele de formare profesionala continua si proiectele dezvoltate in cadrul proiectului DEFIN
Regiunea de Dezvoltare Centru, Brasov, 21 Aprilie 2012

Institutul Bancar Roman, beneficiar in cadrul proiectului “Investeste in oameni!”, “Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN”, numar de identificare POSDRU/58/1.4/S/33121, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1: “Educatie  si  formare  profesionala  in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, domeniul major de interventie 1.4: ”Calitate in Formarea Profesionala Continua”, a organizat , la Brasov, in data de 21 Aprilie 2012 Seminarul regional privind programele de formare profesionala continua si proiectele dezvoltate in cadrul proiectului DEFIN.

Seminarul regional s-a desfasurat in cadrul proiectului Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, INVESTESTE IN OAMENI!, la Brasov, in data 21 Aprilie 2012 si s-a bucurat de prezenta a 29 de persoane, colaboratori din Regiunea de Dezvoltare Centru, formatori, evaluatori si persoane implicate in implementarea programelor de FPC.

In cadrul seminarului au fost sustinute urmatoarele prezentari:
       Prezentare Proiect DEFIN, Rodica Arsene, Manager proiect
       Prezentarea Modelului de asigurare a calitatii in FPC, Catrinel Gagea, Expert DEFIN
       Prezentarea dezvoltarii centrelor regionale ale IBR, Vladimir Prunea, Coordonator Centre Regionale Asociate
       Prezentarea instrumentelor de evaluare pentru evaluarea competentelor profesionale in cadrul Centrului de Evaluare a competentelor infiintat in proiectul DEFIN, Gabriela Tudor, Director Centru de Evaluare
       Prezentarea studiilor elaborate in proiectul DEFIN, Emil Dinga, Coordonator proiect
       Rolul ARB in dezvoltarea sectorului serviciilor financiar-bancare, Constantin Barbu, Director ARB
       Rolul si implicarea FSAB in formarea profesionala continua din sistemul financiar-bancar de asigurari prin proiectul DEFIN, Paraschiv Constantin, Presedinte Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci

Prin organizarea acestui seminar de pregatire, in cadrul activitatii Activitatii A 12. Dezvoltarea centrelor regionale asociate in vederea coordonarii retelei de centre judetene asociate pentru asigurarea calitatii in formarea profesionala continua intr-o perspectiva sustenabila, subactivitatea A.12.2. Organizarea a 8 seminarii regionale, in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, pe teme de analiza ocupationala, standarde ocupationale, curricule si instrumente de evaluare, pentru diseminarea rezultatelor proiectului. (Participanti: reprezentanti ai grupurilor tinta, formatori si evaluatori, reprezentanti ai sistemului financiar-bancar romanesc).
s-au atins doua dintre Obiectivele Specifice ale proiectului:
       OS 1: “Crearea unui parteneriat sustenabil intre actorii relevanti din sectorul bancar - membri ai Comitetului Sectorial, in vederea consolidarii capacitatii acestora de a se implica activ in asigurarea calitatii in FPC”
       OS 4: “Implementarea unui model de calitate in FPC la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare in vederea asigurarii unui sistem unitar de formare si evaluare in sectorul bancar”.

Pentru mai multe informatii despre finantarile din Fondul Social European in Romania vizitati: www.fseromania.ro

Contact
Mihaela Cezarina Dragomir -
cezara.dragomir@ibr-rbi.ro
Responsabil PR
0723.60.32.43

                                                                                                                                                   


Sesiune de lucru privind implementarea strategiilor de formare profesionala continua dezvoltate in proiectul DEFIN
Constanta, 21-22 ianuarie 2012


Institutul Bancar Roman, beneficiar in cadrul proiectului “Investeste in oameni!”, “Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN”, numar de identificare POSDRU/58/1.4/S/33121, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1: “Educatie  si  formare  profesionala  in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, domeniul major de interventie 1.4: ”Calitate in Formarea Profesionala Continua”, a organizat Sesiunea de lucru privind implementarea strategiilor de formare profesionala continua dezvoltate in proiectul DEFIN - Constanta, 21-22 ianuarie 2012

Sesiunea de lucru s-a desfasurat in cadrul proiectului Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, INVESTESTE IN OAMENI!, la Constanta, in data 21-22 ianuarie 2012 si s-a bucurat de prezenta a 35 de persoane, colaboratori din Regiunea de Dezvoltare Sud si Sud-Est, formatori, evaluator si persoane implicate in implementarea programelor de FPC.
Prin organizarea acestui seminar de pregatire, in cadrul activitatii A.12 Dezvoltarea centrelor regionale asociate in vederea coordonarii retelei de centre judetene asociate pentru asigurarea calitatii in formarea profesionala continua intr-o perspectiva sustenabila, Sub-Activitatea A.12.1 Organizarea a 4 sesiuni de lucru specializate, cu reprezentanti ai celor 8 regiuni  de dezvoltare, in vederea formularii si implementarii strategiilor de invatare si  FPC propuse de proiect si a stabilirii metodologiei si procedurilor de lucru, s-au atins doua dintre Obiectivele Specifice ale proiectului:

- OS 1: “Crearea unui parteneriat sustenabil intre actorii relevanti din sectorul bancar - membri ai Comitetului Sectorial, in vederea consolidarii capacitatii acestora de a se implica activ in asigurarea calitatii in FPC”

- OS 4: “Implementarea unui model de calitate in FPC la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare in vederea asigurarii unui sistem unitar de formare si evaluare in sectorul bancar”.

In cadrul seminaruluiInapoi