Iwww.ibr-rbi.ro/fonduri-europene/comunicate/25C:/My Web Sites/ibr-rbi.ro/www.ibr-rbi.ro/fonduri-europene/comunicate/25.htmllayedC:\Users\Sergiu\AppData\Local\Temp\httrack_temporaryGzipFile_108x0QK@OKtext/htmlutf-8gzipP1Q Sun, 16 Jun 2013 21:34:31 GMT{Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)en, en, *0Q, Institutul Bancar Roman - Cursuri financiar bancare - Fonduri europene
UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU
FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007 - 2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 OIPOSDRU INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Comunicate

Investeste în oameni !

Fondul Social European

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara nr. 3: “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si întreprinderilor”

Domeniul major de interventie 3.2: “Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”

Titlul proiectului:Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare în vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii – (TICFIN)”

Durata: 32 luni; 1 octombrie 2010 – 30 mai 2013

Valoare totala: 10.440.117 lei

Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/53966
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

 


COMUNICAT DE PRESA
Data: 3 iunie 2011Prezentarea primului sondaj complex realizat in sistemul financiar-bancar referitor la nevoile de instruire ale angajatilor sai in tehnologia informatiei si comunicarii (TIC)


Institutul Bancar Roman (IBR) este beneficiar al proiectului "Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare in vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii - TICFIN" cu o perioada de implementare de 32 de luni si o valoare totala de 10.440.117 lei.
Parteneri in cadrul acestui proiect sunt SIVECO Romania SA, Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie - Filiala Bucuresti si Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert - Filiala Satu Mare.

Obiectivul general al TICFIN este cresterea competentelor, cunostintelor si abilitatilor informatice ale angajatilor din sectorul serviciilor financiare, pe baza noilor tehnologii ale informatiei si comunicarii (TIC), prin furnizarea unor programe de formare profesionala continua.    Peste 1.500 angajati din sectorul financiar vor putea fi formati in TIC in mod GRATUIT, in circa 130 de serii de curs in sistem clasa cu frecventa, dupa amiaza, in Bucuresti, Constanta, Iasi, Botosani, Brasov, Satu Mare, Cluj si Oradea, in perioada octombrie 2011 – aprilie 2013. Certificarea competentelor informatice va fi recunoscuta la nivel national.

In cadrul acestui proiect, a fost realizat de catre expertii implicati „Raportul privind nevoile de formare in tehnologia informatiilor si comunicarii ale angajatilor din sectorul financiar-bancar”, cu sprijinul a 8 specialisti de prestigiu din acest domeniu de activitate. 
Studiul a scos in evidenta nevoile de instruire si perfectionare in domeniul TIC pentru angajatii sistemului financiar-bancar,  atat pe zona solutiilor de baza cat si in aceea a utilizarii efective a sistemelor specializate.
Din concluziile interesante ale raportului a rezultat clar si o crestere a nevoilor de formare profesionala,  in special in zona managementului datelor,  a solutiilor de suport pentru luarea deciziilor, inclusiv  a solutiilor de suport vanzari,  a celor de securitate a datelor si prevenirea spalarii banilor. Un accent deosebit a fost reliefat de catre cei chestionati referitor la canalele alternative de distributie (internet si mobile banking) si a sistemelor moderne de plati.

Nevoile de instruire cele mai pregnant reliefate de raportul mentionat sunt ale angajatilor din domeniul definirii si vanzarii produselor si serviciilor financiar-bancare.

Cu alte cuvinte, proiectul TICFIN raspunde unor nevoi acute si imediate de pregatire profesionala a specialistilor care lucreaza intr-un domeniu vital al economiei romanesti si de care depinde buna functionare a tuturor celorlalte ramuri.

Raportul cuprinde, de asemenea si o sectiune de concluzii, deosebit de interesante, referitoare la dezvoltarea pietei financiar-bancare romanesti.

Tematica si continutul cursurilor vor fi adaptate tuturor acestor necesitati stringente identificate in cadrul raportului prezentat. Urmare competentelor dezvoltate prin proiectul TICFIN, salariatii din sectorul financiar vor deveni mai adaptabili si mai eficienti, datorita intelegerii utilizarii optime a noilor tehnologii in informatii si comunicatii.

Inscrierile se pot face incepand cu luna iunie 2011, on-line pe site-ul proiectului, www.ibr-ticfin.ro sau prin posta. Invitam pe toti cei interesati sa ni se alature.

Pentru mai multe informatii despre proiect, persoanele de contact sunt: dl. Calin Rangu - manager de proiect, tel. 037 239 44 28, fax 021-327.47.24, e-mail: calin.rangu@ibr-rbi.ro si dna. Sanda Mihaiteanu, responsabil comunicare, tel. 037 239 44 42, e-mail: sanda.mihaiteanu@ibr-rbi.ro                                                                                                                                                                                             


Institutul Bancar Roman
, impreuna cu partenerii sai, SIVECO Romania SA, Fundatia Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie - Filiala Bucuresti (SRA Bucuresti) si Fundatia Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert  - Filiala Satu Mare (SRA Satu-Mare),
va invita sa participati, vineri, 3 iunie 2011, ora 11:00,
la sediul Institutului Bancar Roman din str. Negru Voda nr.3, sector 3, Bucuresti, intrarea C, etaj 2, sala 1 „Mitita Constantinescu”, la

CONFERINTA DE PRESA
DEZVOLTAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE ALE ANGAJATILOR DIN SECTORUL FINANCIAR-BANCAR PRIN PROMOVAREA UTILIZARII NOILOR TEHNOLOGII INFORMATICE SI DE COMUNICARE IN VEDEREA CRESTERII ADAPTABILITATII SI COMPETITIVITATII - TICFIN


11,00 - 11,30       INREGISTRARE PARTICIPANTI SI CAFEA DE INTAMPINARE
11,30 - 13,00      SESIUNE INTERACTIVA SI DIALOG CU PRESA.
  Prezentarea “Raportului privind nevoile de formare in tehnologia informatiilor si comunicarii ale angajatilor din sectorul financiar-bancar”.

Participa   
     Petru RARES, presedinte executiv – director general,  Institutul Bancar Roman
     Calin RANGU, manager proiect TICFIN,  Institutul Bancar Roman
Reprezentanti parteneri nationali:
     Lavinia ALEXA, area sales manager Domestic Accounts & Partners, coordonator relatia cu partenerii proiect TICFIN, SIVECO Romania SA
    Cristina SERBANESCU, expert coordonare relatii cu partenerii, Fundatia Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie – Filiala Bucuresti (SRA Bucuresti)
    Liana RUSU, responsabil implementare activitati, Fundatia Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie – Filiala Bucuresti (SRA Bucuresti)
     Reprezentant Fundatia Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie – Filiala Satu Mare (SRA Satu-Mare);

Intrebari si raspunsuri


RSVP pana in data de 2 iunie 2011, ora 12:00, dna. Sanda Mihaiteanu la e-mail: sanda.mihaiteanu@ibr-rbi.ro; tel. 037 239 44 42

                                                                                                                                                                                             

Data: 22 decembrie 2010

COMUNICAT DE PRESA

Investeste în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara nr. 3: “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si întreprinderilor”
Domeniul major de interventie 3.2: “Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru
promovarea adaptabilitatii”
Titlul proiectului: „Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din sectorul
financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare în vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii – (TICFIN)”
Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/53966
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007- 2013"

Institutul Bancar Român, în calitate de beneficiar, împreuna cu SIVECO Romania SA, Fundatia Scoala Româna de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie – Filiala Bucuresti (SRA Bucuresti) si Fundatia Scoala Româna de Afaceri a Camerelor de   Comert si Industrie – Filiala Satu Mare (SRA Satu-Mare), în calitate de parteneri nationali în cadrul proiectului „Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare în vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii – (TICFIN)” (POSDRU/81/3.2/S/53966),  demarat în data de 1 octombrie 2010, cu o perioada de implementare de 32 de luni si o valoare totala de 10.440.117 lei,
a organizat o conferinta de presa în data de 22 decembrie 2010, ora 11:00, la sediul Institutului Bancar Român din str. Negru Voda nr.3, sector 3, Bucuresti, intrarea C, etaj 2, sala1 „Mitita Constantinescu”.

Conferinta de presa a avut ca scop prezentarea proiectului „Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare în vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii – (TICFIN)”.


1. Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de adaptabilitate a angajatilor din sectorul financiar-bancar, prin dezvoltarea formarii profesionale continue, bazata pe noile tehnologii informatice si de comunicare  (TIC).

2. Obiectivele specifice vizate în cadrul proiectului sunt urmatoarele:

- Dezvoltarea cunostintelor, abilitatilor si competentelor angajatilor din sectorul financiar-bancar în domeniul TIC, prin furnizarea unor programe de formare profesionala continua;
- Dezvoltarea capacitatii actorilor relevanti în formarea profesionala din sectorul
financiar-bancar de a evalua, anticipa si raspunde nevoilor de formare profesionala continua ale angajatilor din sector prin intermediul unui grup interregional;
-
 Multiplicarea initiativelor similare si identificarea de noi nevoi de formare profesionala la angajatii din sector, precum si de noi metode de raspuns la acestea din partea organizatiilor ce îsi desfasoara activitatea în domeniul financiar-bancar.


3. Principalele activitati eligibile pentru realizarea obiectivelor proiectului sunt urmatoarele:

- Activitate inovatoare: Înfiintarea unui grup de lucru interregional dedicat ameliorarii calitatii formarii profesionale continue (FPC) în sectorul financiar-bancar si cresterii adaptabilitatii si flexibilitatii angajatilor din sector, format din reprezentantii tuturor organizatiilor ce îsi desfasoara activitatea în acest domeniu sau care au activitati conexe lui (universitati, furnizori de FPC, Comitetul sectorial, organizatii patronale sau sindicale). In cadrul activitatii inovatoare 1 se va dezvolta un portal cu sectiune de forum de dezbateri virtuale pe tema adaptabilitatii angajatilor din sectorul financiar-bancar, precum si de diseminare a rezultatelor proiectului TICFIN.

- Elaborarea si furnizarea împreuna cu partenerii a unor programe de formare profesionala structurate pe doua niveluri de dificultate (2 programe de initiere si 1 program de perfectionare) destinate dezvoltarii competentelor profesionale ale angajatilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare (TIC) în vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii. In cadrul proiectului se vor sustine, împreuna cu partenerii, circa 130 serii de curs, în orasele: Bucuresti, Constanta, Iasi, Botosani, Brasov, Satu Mare, Cluj, Oradea. Toate programele se vor finaliza cu examinarea si cu certificarea competentelor participantilor prin certificate nationale autorizate de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA).

- Activitate inovatoare: Organizarea de mese rotunde cu un esantion din grupul tinta în vederea evaluarii impactului proiectului si a ameliorarii acestui tip de initiative. De asemenea, pe durata proiectului se vor organiza conferinte de presa, seminarii, întâlniri ale grupului de lucru interregional, mese rotunde, etc. pentru dezbaterea problemelor abordate în cadrul activitatilor si pentru diseminarea rezultatelor proiectului.


4. Grupul tinta al proiectului va cuprinde peste 1.500 angajati din sectorul financiar – bancar, din care minimum 1.350 angajati  vor fi absolventi, detinatori de certificate CNFPA, recunoscute la nivel national.  Din totalul grupului tinta, se estimeaza ca circa 50% sa fie femei. Absolventii cursului de initiere în TIC pot avea acces ulterior si la cursul de perfectionare.

 


5. Rezultatele anticipate ca urmare a implementarii acestui proiect sunt:

- Peste 1.500 angajati din sectorul financiar-bancar vor fi formati în TIC în mod gratuit, în 8 localitati din tara, iar certificarea competentelor informatice va fi recunoscuta la nivel national;
- Salariatii din sectorul financiar-bancar vor fi mai adaptabili si mai eficienti, datorita utilizarii optime a noilor tehnologii informatice si de comunicare  (TIC);
- Portalul online realizat în cadrul proiectului va crea premisele pentru IBR de a oferi ulterior programe de formare în regim e-learning în toata tara;
- Grupul de lucru interregional care va genera o viziune comuna asupra nevoilor si oportunitatilor de formare profesionala în sectorul financiar-bancar, va identifica si disemina masuri de crestere a adaptabilitatii si flexibilitatii angajatilor din sector si de adoptare de forme inovatoare de organizare a muncii.


Accesul angajatilor din sistemul financiar-bancar la cursurile de initiere si perfectionare în TIC este gratuit datorita cofinantarii oferite de FONDUL SOCIAL EUROPEAN.


Pentru mai multe detalii privind proiectul  “Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare în vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii – (TICFIN)”, persoanele de contact sunt dl. Calin Rangu - Manager de proiect, calin.rangu@ibr-rbi.ro si dna. Sanda Mihaiteanu – ResponsabilPR/comunicare , sanda.mihaiteanu@ibr-rbi.ro, tel. 037 239 44 42, fax: 021-327.47.24

 

 Inapoi