UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU
FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007 - 2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 OIPOSDRU INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Prezentare proiect AS-BANC

Asigurarea Calitatii in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Bancar (AS-BANC)
Contract de finantare POSDRU/20/1.4/G/10700

Descriere
Proiectul - Asigurarea Calitatii in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Bancar (AS-BANC) se incadreaza in:
• Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU);
• Axa prioritara 1 - Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere;
• Domeniul major de interventie 1.4 - Calitate in Formarea Profesionala Continua

Parteneri
CNFPA (partener national) si VAPRO OBV BV (partener transnational)

Obiectiv
Proiectul „Asigurarea Calitatii in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Bancar (AS-BANC)" are ca obiectiv principal dezvoltarea capacitatii institutionale a promotorului - membru al Comitetului Sectorial, in vederea implicarii active in asigurarea calitatii in Formarea Profesionala Continua (FPC) la nivelul sectorului bancar si in dezvoltarea si implementarea Cadrului National al Calificarilor (CNC).

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin urmatoarele obiective specifice:
Obiectiv 1 - Cresterea capacitatii institutionale a aplicantului - membru al Comitetului Sectorial (CS) de a se implica activ in asigurarea calitatii in FPC prin dezvoltarea si validarea a 10 standarde ocupationale (SO) si calificari asociate, bazate pe nevoile identificate pe piata muncii.
Obiectiv 2 - Cresterea numarului de programe de formare continua adaptate nevoilor identificate in sectorul bancar prin dezvoltarea curriculei teoretice si practice pentru 5 calificari / ocupatii selectate in cele dezvoltate anterior si testarea lor prin desfasurarea unui program de formare pilot.

Durata - Proiectul se deruleaza in perioada martie 2009 - februarie 2010

Beneficiari
Grupul tinta - membrii Comitetului Sectorial

Valoarea totala eligibila - 545.315 lei


Inapoi