UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU
FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007 - 2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 OIPOSDRU INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Prezentare proiect DEFINInvesteste in oameni !

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 1: “Educatie  si  formare  profesionala  in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de interventie 1.4: ”Calitate in Formarea Profesionala Continua”
Titlul proiectului: Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN
Numar de identificare proiect: POSDRU/58/1.4/S/33121
Beneficiar: Institutul Bancar RomanDezvoltari institutionale in formarea profesionala continua

in sistemul financiar-bancar - DEFIN

Contract de finantare - POSDRU/58/1.4/S/33121


Descriere

Proiectul Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN se incadreaza in:

- Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU);

- Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere;

- Domeniul major de interventie 1.4: Calitate in Formarea Profesionala Continua


Parteneri

- Nationali

         - Asociatia Româna a Bancilor

         - Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci

         - Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti - CCIB

- Transnationali

         - SCIENTER Soc. Consortile a R.L. (Italia)

         - VAPRO OBV BV (Olanda)
Obiectiv

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea unui sistem coerent si unitar de asigurare a calitatii in Formare Profesionala Continua (FPC) pentru sectorul bancar. Obiectivul general al proiectului va fi atins prin urmatoarele obiective specifice:

- OS1 - Crearea unui parteneriat sustenabil intre actorii relevanti din sectorul bancar - membrii ai Comitetului Sectorial, in vederea consolidarii capacitatii acestora de a se implica activ in asigurarea calitatii in FPC

- OS2 - Dezvoltarea Cadrului National al Calificarilor(CNC) pentru sectorul bancar prin elaborarea de standarde ocupationale(SO), curricule si programe de formare care sa corespunda nevoilor reale de pe piata muncii si validarea acestora in cadrul Comitetului Sectorial.

- OS3 - Dezvoltarea capacitatii institutionale a solicitantului - membru al comitetului sectorial in vederea autorizarii ca centru de evaluare a competentelor dobândite anterior.

- OS4 - Implementarea unui model de calitate in FPC la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare in vederea asigurarii unui sistem unitar de formare si evaluare in sectorul bancar.


Prin dezvoltarea CNC si cresterea ofertei de programe de FPC de calitate, in scopul crearii premiselor participarii la FPC, proiectul asigura astfel atingerea principalelor obiective operationale ale Domeniului Major de Interventie 1.4, Dezvoltarea si implementarea CNC si Dezvoltarea si implementarea sistemelor de asigurare a calitatii in FPC.
 

Proiectul va avea un impact puternic la nivel metodologic in elaborarea de instrumente de FPC, contribuind la cresterea numarului de calificari si standarde elaborate, promovând metode moderne, orientate spre competente si cerintele pietei muncii la nivel sectorial si national.


Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei Prioritare 1 "Asigurarea calitatii si dezvoltarea sistemului de FPC" prin instruirea expertilor din sectorul bancar in elaborarea si validarea de SO si calificari care sa corespunda nevoilor de pe piata muncii, prin elaborarea si testarea de calificari si programe de FPC corespunzatoare, realizând astfel consolidarea capacitatii institutionale a promotorului - membru al Comitetului Sectorial - de a-si putea indeplini rolul de garant al calitatii in FPC la nivel de sector.


Proiectul contribuie la promovarea invatarii flexibile pe tot parcursul vietii si la cresterea accesului la educatie si formare de calitate prin elaborarea de standarde ocupationale, calificari asociate si instrumente de evaluare precum si prin testarea si transpunerea lor in programe de FPC. Astfel, proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului general al POS DRU de dezvoltare a capitalului uman si cresterea competitivitatii economiei romanesti, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

 

Durata

Proiectul se deruleaza in perioada: octombrie 2009 - septembrie 2012 (36 de luni).

 

Beneficiari

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 65 de persoane: 25 de experti din partea membrilor Comitetului Sectorial si 40 din partea furnizorilor de Formare Profesionala Continua.

 

Valoarea totala eligibila a proiectului - 9.804.787 lei
Inapoi