Iwww.ibr-rbi.ro/fonduri-europene/prezentare-proiect-ticfin/22C:/My Web Sites/ibr-rbi.ro/www.ibr-rbi.ro/fonduri-europene/prezentare-proiect-ticfin/22.htmllayedC:\Users\Sergiu\AppData\Local\Temp\httrack_temporaryGzipFile_104x0Qп6ӀOKtext/htmlutf-8gzip`zӀQ Sun, 16 Jun 2013 21:34:30 GMTwMozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)en, en, *0QӀ Institutul Bancar Roman - Cursuri financiar bancare - Fonduri europene
UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU
FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007 - 2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 OIPOSDRU INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Prezentare proiect TICFIN

 

Investeste în oameni !

Fondul Social European

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara nr. 3: “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si întreprinderilor”

Domeniul major de interventie 3.2: “Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”

Titlul proiectului:Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare în vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii – (TICFIN)

Durata: 32 luni; 1 octombrie 2010 – 30 mai 2013

Valoare totala: 10.440.117 lei

Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/53966
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Obiectivele proiectului


Obiectivul general al proiectului: Cresterea gradului de adaptabilitate a angajatilor din sectorul financiar-bancar prin dezvoltarea formarii profesionale continue, bazata pe noile tehnologii informatice si de comunicare (TIC)


Obiective specifice:

Obiectivul Specific 1: Dezvoltarea cunostintelor, abilitatilor si a competentelor angajatilor din sectorul financiar-bancar în domeniul TIC, prin furnizarea unor programe de formare profesionala continua.

Obiectivul Specific 2: Dezvoltarea capacitatii actorilor relevanti în formarea profesionala din sectorul financiar-bancar de a evalua, anticipa si raspunde nevoilor de formare profesionala continua ale angajatilor din sector prin intermediul grupului de lucru interregional.

Obiectivul Specific 3: Multiplicarea initiativelor similare si identificarea de noi nevoi de formare profesionala la angajatii din sector, precum si de noi metode de raspuns la acestea din partea organizatiilor ce îsi desfasoara activitatea în sectorul financiar-bancar.

 

Grupul tinta

1.500 angajati din sectorul financiar – bancar, din care:

- min. 1.350 angajati (90%) absolventi cu certificate CNFPA, recunoscute la nivel national;

- min. 50% femei;

- absolventii cursului de initiere pot avea acces si la cursul de perfectionare (cca 300);

Rezultate anticipate

- Certificarea competentelor informatice recunoscuta la nivel national pentru 1.500 angajati din sectorul financiar-bancar în TIC în mod gratuit, în 8 localitati din tara;

- Angajatorii vor avea angajati mai usor adaptabili la schimbarea de pe un post pe altul si mai eficienti în utilizarea TIC;

- Grupul de lucru inter-regional va genera o viziune comuna asupra nevoilor si oportunitatilor de formare profesionala în sectorul financiar-bancar,va identifica si disemina masuri de crestere a adaptabilitatii si flexibilitatii angajatilor din sector si de adoptare de forme inovatoare de organizare a muncii.


Pentru informatii suplimentare despre proiect, accesati www.ibr-ticfin.roInapoi