UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU
FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007 - 2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 OIPOSDRU INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Prezentare

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU

POSDRU finanteaza sapte domenii de activitate, cunoscute si sub denumirea de "Axe prioritare".
Fiecare din aceste axe prioritare este impartita la randul ei in mai multe subdomenii, denumite si "Domenii majore de interventie".
Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare si o axa prioritara dedicata asistentei tehnice, astfel:
 
Axa prioritara 1 - Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
Domeniul major de interventie:
1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
1.2 Invatamant superior de calitate
1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala
1.4 Calitate in formare profesionala continua
1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii
 
Axa Prioritara 2 - Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
Domeniul major de interventie:
2.1 Tranzitia de la scoala la o viata activa
2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
2.3 Acces si participare la Formare Profesionala Continua
 
Axa Prioritara 3 - Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
Domeniul major de interventie:
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii
3.3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila
 
Axa Prioritara 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
Domeniul major de interventie:
4.1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare
4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare
 
Axa Prioritara 5 - Promovarea masurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie:
5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca
 
Axa Prioritara 6 - Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de interventie:
6.1 Dezvoltarea economiei sociale
6.2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii
6.4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii
 
Axa Prioritara 7 - Asistenta tehnica

Domeniul major de interventie:
7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU
7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicareInapoi