UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU
FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007 - 2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 OIPOSDRU INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Seminar de promovare

SEMINAR DE PROMOVARE A PROIECTULUI

Asigurarea Calităţii în Formare Profesională Continuă pentru Sectorul Bancar (AS-BANC)

Bucureşti, 14 Mai 2009

Institutul Bancar Român , Intrarea C, Sala Victor Slăvescu, Str. Negru Vodă nr. 3, sector 3, Bucureşti

 

    INVITAŢIE»» 

AGENDA»»

 

                                                                                             

09:30 - 10:00

Întegistrare invitaţi şi cafea de întâmpinare

 

10:00 - 10:15

Cuvânt de deschidere

Petru RAREŞ,

Preşedinte Director General, Institutul Bancar Român

 

10:15 - 10:30

Radu Negrea, Secretar General ARB

 

10:30 - 10:50

Cadrul Naţional al Calificărilor în România, CNFPA, Partener naţional

Nela Plugărescu

Director

 

10:50 - 11:15

Rolul partenerului transnaţional în cadrul proiectului

Irina Zugravu, Manager, VAPRO Subsidiary SRL România

 

11:15 - 12:00

Modernizarea pregătirii profesionale continue a adulţilor, pe bază de
competenţe,  în sectorul bancar

Prezentarea proiectului

Victoria Preoteasa

Manager de proiect

 

12:00 - 12:30

Dezbateri

 

12:30 - 13:30

Pauză de prânz

 

13:30 - 13:45

Rolul sindicatelor în procesul schimbărilor în sistemul de formare continuă a adulţilor din sectorul serviciilor financiar bancare

Constantin Paraschiv

Reprezentant Comitetul Sectorial

 

13:45 - 14:00

Iulia Ştefan, BRD Groupe - Société Génerale

Director Formare Profesională

 

14:00 - 14:15

Standardele ocupaţionale în contextul modificărilor structurale ale profesiilor bancare

Roxana Apostoloiu, Director Resurse Umane CAPA Finance Invest FIN SA

 

14:15 - 14:45

Discuţii

 

14:45 - 15:00

Concluzii şi închiderea seminarului

Gabriela Tudor,

Director General Adjunct, Institutul Bancar Român


Galerie foto

Rollup Invitati Prezidiu Sala mare Sala partial Sala partial 1 Project manager Sala partial

Inapoi