UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU
FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007 - 2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 OIPOSDRU INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Vizita de studii in Olanda

Vizita de studii în Olanda în cadrul proiectului AS-BANC

"Asigurarea Calităţii în Formarea Profesională Continuă pentru Sectorul Bancar (AS-BANC)"

Contract de finanţare POSDRU/20/1.4/G/10700

 

în perioada  20 - 25 aprilie 2009

 

Vizita de studii constituie activitatea A.2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a aplicantului - membru al comitetului sectorial prin executarea unei vizite de studiu în Olanda (5 zile), componenta A.2.3. Execuţie program de instruire (5 zile), din proiectul Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă pentru sectorul bancar (AS-BANC) şi s-a desfăşurat la Haga - Olanda,  în perioada 20 - 25 aprilie 2009.

 

Vizita de studii a fost efectuată de către 8 reprezentanţi ai echipei de implementare a proiectului, 7 experţi pe termen lung, reprezentanţi ai Institutului Bancar Român precum şi ai unor instituţii bancare din România şi un reprezentant CNFPA.

 

Scopul principal al vizitei de studii îl reprezintă acumularea de cunoştinţe şi realizarea unui schimb de experienţă cu profesioniştii din Olanda, cu privire la următoarele aspecte:
 

1.      Elaborarea analizelor ocupaţionale

2.      Elaborarea standardelor ocupaţionale

3.      Elaborarea calificărilor asociate

 

Participanţii au remarcat deschiderea şi profesionalismul gazdelor, firma VAPRO-OVP, partener în cadrul proiectului IBR, ospitalitatea şi au înţeles că numai prin colaborare şi dialog cu partenerii sociali îşi pot realiza scopurile propuse.

Calitatea resurselor umane reprezintă o temă de interes naţional, Olanda poate fi considerată un exemplu viu de acţiune şi dialog permanent în sistemul educaţional.

Formarea profesională reprezintă un punct comun de convergenţă a intereselor individuale şi a celor colective, fie că e vorba de angajatori, sindicate, autorităţi guvernamentale sau organizaţii ale societăţii civile, furnizori de training şi evaluatori.

În Olanda, formarea profesională este concepută aşa încât:

- să fie stimulatoare, atractivă şi utilă
- să ofere fiecărui individ accesul la formarea profesională continuă
- să utilizeze forme atractive de învăţare, teoria şi practică, fiind integrate
- să dezvolte programe în strânsă cooperare cu partenerii sociali şi adaptate nevoilor pieţei muncii
- să existe o legătură strânsă între şcoală şi cerinţele companiei, ca angajator

Olanda este implicată activ în realizarea obiectivului strategic stabilit la Lisabona de către Consiliul European şi anume, ca Uniunea Europeană să devină cea mai competitivă şi mai dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, prin aplicarea din anul 2010 a unui nou sistem naţional de calificare, mult mai flexibil care sa ţină pasul schimbărilor rapide de pe piaţa muncii.


Galerie foto

In plina activitate Exercitiu de grup Grupul de experţi români împreună cu gazdele de la VAPRO - OVP_1.jpg Grupul de experţi români împreună cu gazdele de la VAPRO - OVP_2.jpg

Inapoi