Membrii fondatori
și

Intelligence defensiv pentru companii – Cum protejăm interesele companiei în faţa ofensivei competitorilor –

OBIECTIV

Seminarul constă în prezentarea unor concepte de specialitate și din exerciţii individuale sau de grup, menite să introducă participanţii în domeniul protecției organizației din care fac parte, împotriva activităților distructive venite din mediul de afaceri, dar mai ales din zona competitorilor.

Seminarul abordează modul de identificare a nevoilor de informații, conform nevoilor de protejare fizică și informațională a companiei, culegerea de informații de natură counter competitive intelligence, analiza profesională a acestor informații şi întocmirea de produse de informaţii pentru afaceri, distribuirea acestora către beneficiari, protejarea companiei faţă de tentativele competitorilor de a culege informaţii despre aceasta etc.

Prin participarea la acest seminar, cursanţii vor putea:

 • înţelege nevoia deţinerii informațiilor necesare asigurării continuității afacerii;
 • identifica activele cheie ale organizației ce trebuie protejate;
 • identifica vulnerabilitățile, amenințările și riscurile la adresa propriei organizații;
 • utiliza un set de bază de metode de culegere a informațiilor de interes, atât din surse deschise, cât și din surse umane și un set de bază de metode de procesare (evaluare, stocare, analiză și sinteză) a informațiilor;
 • disemina/distribui într-o manieră adecvată produse informative beneficiarilor interni (top/senior/middle management);
 • cunoaşte cadrul etic şi legal al domeniului counter competitive intelligence.

GRUPUL ŢINTĂ

Seminarul se adresează angajaţilor care intenţionează să activeze în domeniul informațiilor pentru afaceri, dar și celor care dețin/lucrează cu informații confidențiale, intelligence-ul defensiv fiind un prim pas profesional obligatoriu.

CONŢINUT

 • Noţiuni de protejare și control al organizaţiei de ofensivele competitorilor în spaţiul informațiilor pentru afaceri (competitive counter intelligence);
 • Concepte de bază privind business & competitive intelligence;
 • Modele funcţionale ale procesului de intelligence;
 • Culegerea de informații prin exploatarea surselor umane și surselor deschise;
 • Analiza informațiilor de tip counter competitive intelligence;
 • Întocmirea materialelor informative finale.

LECTORI

Dr. Adriean Pârlog are peste 25 de ani de experienţă în domeniul Intelligence şi a deţinut funcţia de Şef al serviciului de analiză informaţii militare. În prezent este profesor asociat la Universitatea Lucian Blaga şi la Universitatea Babeş Bolyai, membru în comisii de admitere la cursul postuniversitar de Informaţii Militare, membru în comisii la Colegiul Naţional de Apărare, conducător ştiinţific, etc. A absolvit Facultatea de Cibernetică Economică şi Statistică – Specialitatea Cibernetică Economică, după care a urmat un curs postuniversitar de Specializare în Modelarea şi simularea fenomenelor economico – sociale în cadrul ASE. Deţine titlul de Doctor obţinut de la Academia de Înalte Studii Militare, unde a absolvit şi un curs postuniversitar de informaţii militare. Aria sa de expertiză include: intelligence & business intelligence, teoria informaţiilor, modelarea şi simularea proceselor economice şi sociale.

Dr. Ionuţ Corduneanu este specialist în informaţii şi securitate, consultant în informaţii pentru afaceri şi doctorand la Academia Naţională de Informaţii, vicepreşedinte al Asociaţiei Specialiştilor în Informaţii pentru Afaceri (asia.org.ro), membru al Strategic & Competitive Intelligence Professionals (scip.org) şi redactor-şef adjunct al revistei Business/Competitive Intelligence. De asemenea, este trainer autorizat, livrând în mod curent cursuri în domeniul informaţiilor pentru afaceri. Este licenţiat în comunicare socială-informaţii (ANI) şi are o practică de peste 13 ani în domeniul intelligence.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 2 zile (16 ore).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2020

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

CONTACT:

Anca Străchinescu, Specialist formare

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Mobil: 0748886818, e-mail: anca.strachinescu@ibr-rbi.ro