Membrii fondatori
și

Prevenirea spălării banilor – abordare în practică

OBIECTIV

Seminarul prezintă legislaţia consolidată şi cele mai bune practici privind funcţia de conformitate, prevenirea şi sancţionarea spălării banilor precum şi metode de evaluare a riscului de conformitate specific acestei arii.

Ca metodologie, seminarul va avea un pronunţat caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin analizarea unor studii de caz şi exerciţii practice. Exemplificările vor fi adaptate produselor industriei serviciilor financiare.

GRUP ŢINTĂ

Personalul cu responsabilitate în aria de conformitate, ofiţerilor din front office implicaţi în activităţi directe cu clientul, precum şi personalul din departamentul juridic, din bănci şi instituţii financiare nebancare.

CONŢINUT

 1. Organizare internă pe „linii de apărare”, responsabilităţi, de ce e importantă definirea scopului funcţiei, liniilor de raportare şi relaţiei cu alte funcţii
 • Cele trei linii de apărare împotriva riscurilor
 • Responsabilităţile structurilor implicate în prevenirea spălării banilor, persoanelor cu responsabilităţi în aplicarea legii, ofiţerului de conformitate desemnat, ce coordonează implementarea politicilor şi procedurilor pentru aplicarea legii
 • Linii de raportare şi relaţia cu alte departamente
 1. Metode de evaluare a riscului de conformitate aferent spălării banilor – metode de evaluare probabilitate şi impact, criterii de risc  financiare şi non financiare
 • Analiza metodelor de evaluare a riscului inerent şi rezidual în cadrul specific oferit de Legea 656/2002
 • Exemple de metode de evaluare pe bază de risc
 • Exemple de criterii finaciare şi nefinaciare ce pot fi folosite într-o astfel de analiză
 1. Tipologii de spălare a banilor;  întocmirea rapoartelor de tranzacţii suspecte
 • Prezentarea unor cazuri concrete, cu specific local
 • Cum se întocmeşte un raport de tranzacţii suspecte, elementele definitorii de urmărit
 1. Exerciţii practice pe grupe de lucru
 • Prezentările teoretice de la pct. 3 si 4 vor fi însoţite de exerciţii concrete în care cursanţii vor fi implicaţi în realizarea efectivă a evaluărilor precum şi în întocmirea raportărilor necesare

LECTOR

Maria Magdalena Calangiu, licenţiată în Drept, este Directorul Centrului Global de Conformitate ING, coordonând monitorizarea riscurilor specifice de conformitate, standardizate şi centralizate în numele funcţiei globale de conformitate la nivelul grupului ING.

Are o vastă expertiză juridică şi de conformitate, acumulată pe parcursul carierei sale de peste 20 de ani in diferite organizaţii, precum Ministerul Finanţelor, O.N.P.C.S.B., Credit Europe Bank, ING, BRD-GSG.

Certificările sale internaţionale includ Diploma in Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA; MBA Open University UK, Executive Leadership Diploma – Oxford University.

Din 2010 este certificată MMFPSPV şi MEN atât ca Formator cât şi ca Evaluator de competenţe profesionale.

Dna Calangiu este autoarea analizei şi standardului pentru ocupaţia Ofiţer Conformitate precum şi a cursului subsecvent.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16 ore ( 2 zile ).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

25 și 26 martie 2022, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Seminarul oferă şi credite/ore de pregătire profesională continuă conform Legii 126/2018 şi Reg. 14/7/2018.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Maria Plăişanu

Coordonator compartiment

Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC

Telefon mobil: 0748.886.846; e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro

noutăți

16 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

16 februarie
- 17 februarie | 2023
22 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 februarie
- 23 februarie | 2023
22 martie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 martie
- 23 martie | 2023