FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII – VEDERE LA 360 DE GRADE

FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII – VEDERE LA 360 DE GRADE

 

În contextul actual, de incertitudine privind evoluţia economiei, coroborat cu fenomenele disruptive din anumite pieţe, se observă creşterea constantă a interesului pentru fuziuni şi achiziţii. În momentul în care veniturile nu mai pot fi generate de creşterea organică, managementul companiilor se orientează către fuziuni şi achiziţii.Fuziunile și achizițiile (M&A, Mergers and Acquisitions) ocupă un loc aparte în cadrul evenimentelor cu care companiile se întâlnesc de-a lungul existenței lor. Pentru fiecare parte implicată, acest tip de tranzacții are câte o semnificație diferită.

Pentru acționari, activitatea de M&A poate însemna o oportunitate de extindere sau de retragere dintr-o afacere; pentru un fond de investiții poate însemna începutul unui proiect profitabil; pentru un finanțator poate însemna o oportunitate de plasament la un randament mai ridicat, cu asumarea, de regulă, a unui profil de risc diferit în raport cu tranzacțiile uzuale de finanțare către companii.

Fuziunile și achizițiile marchează puncte de cotitură în viața companiilor, când părțile implicate decid să își asume alte roluri și alte riscuri. Cu toate acestea, există, de regulă o serie de elemente tehnice comune (și specifice) tranzacțiilor de acest fel, care fac obiectul acestui seminar.

OBIECTIV

 La finalul seminarului, participanţii vor fi capabili să cunoască şi să înţeleagă:

 • Concepte tehnice de bază referitoare la fuziuni și achiziții
 • Implicațiile financiare și contabile ale unei tranzacții de acest fel
 • Conceptul de goodwill
 • Multiplii utilizați în calculul prețurilor tranzacțiilor de M&A
 • Tipuri de fuziuni achiziții, investitori
 • Motivele care stau la baza tranzacțiilor de fuziuni și achiziții
 • Structuri de tranzacții M&A
 • Modalități de finanțare; etape, garanţii ce pot fi utilizate
 • Particularități în cazul companiilor listate

GRUP ŢINTĂ

Cursul se adresează următoarelor categorii:

 • Manageri şi specialişti cu experienţă din departamente financiare, de vânzări și de management al riscului, care vor să înţeleagă care sunt principalele particularități ale tranzacțiilor de tip M&A.
 • Angajaţi din Private Banking/Wealth Management;
 • Relationship Manageri;
 • Angajaţi în instituţii de reglementare care doresc să aprofundeze elemente cheie ale tranzacțiilor de tip M&A.

CONŢINUT

Seminarul furnizează  un set important de cunoștințe teoretice şi practice (exemple / studii de caz reale),  pentru a uşura înțelegerea şi  asimilarea acestora.

 • Introducere: rolul fuziunilor și achizițiilor în economie.
 • Implicații financiare și contabile. Goodwill. Exemple
 • Multipli de evaluare în funcție de scopul tranzacției. Exemple.
 • Tipuri de investitori, tipuri de tranzacții.
 • Structurarea tranzacțiilor de achiziție / fuziune.
 • Structuri de tranzacții de finanțare a achizițiilor. Garanții.
 • Particularități în cazul companiilor listate.

PREZENTAREA LECTORULUI

Ionuţ Lianu, CFA – Chief Risk Officer, NN Pensii SAFPAP SA

Ionuț Lianu ocupă funcția de manager de risc la NN Pensii, cel mai mare fond de pensii din România, fiind responsabil cu  toate activitățile de management al riscului. Are 15 ani de experienţă în domeniul financiar, ocupând o serie de funcţii în domeniul finanțărilor structurate și administrarea activelor și pasivelor bancare.

Este absolvent al Facultății de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori din cadrul ASE, iar în anul 2008 a obținut certificarea CFA, alăturându-se celei mai mari asociații de profesioniști în investiții din lume.

Ionuț are competenţe excelente de analiză financiară şi finanţe corporative, fiind implicat activ, de-a lungul timpului, în mai multe tranzacții de fuziuni și achiziții – și în mai multe roluri: în finanțare, în plasarea deținerilor sau în desfășurarea operațională a unei fuziuni.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata unei zile, cu un total de 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

25 septembrie 2019 (orele 9.00 – 17.00)

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).                              

CONTACT

Gabriela Dumitrache
Specialist training
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC
Telefon mobil: 0748.886.822
e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

 


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii