Specialist în Raportare de CSR & Sustenabilitate (Directiva 2014/95/EU)

Specialist în Raportare de CSR & Sustenabilitate (Directiva 2014/95/EU)

un instrument pentru raportarea informaţiilor nefinanciare

 Sigla_IBR_2017 Innova logo AA1000
 

OBIECTIV

Începând cu ianuarie 2017 se aplică prevederile Directivei 2014/95/EU care stabilește obligativitatea realizării rapoartelor de dezvoltare durabilă sau declarațiilor nefinanciare pentru companiile de interes public cu peste 500 de angajaţi.

La finalul cursului, participanții vor fi capabili să:

 • răspundă cerințelor stabilite de Ordinul MFP 1.938 pentru firmele şi Ordinul BNR nr. 7 pentru băncile care transpun în România directiva 2014/95/UE;
 • realizeze rapoarte de dezvoltare durabilă sau declaraţii nefinanciare care să contribuie la întărirea capacității organizației de a identifica şi implementa măsuri eficiente pentru obținerea performanței economice, sociale şi de mediu;
 • comunice în mod eficient către stakeholderi valoarea pe care organizația o creează şi o împărtășește în comunitate;
 • pună în practică mecanisme pentru măsurarea periodică a nivelului de performanţă privind informaţiile nefinanciare legate de aspectele economice, sociale şi de mediu;
 • identifice şi să integreze în organizație bunele practici de dezvoltare durabilă de la nivel internațional;
 • transforme organizația într-un lider de dezvoltare durabilă;
 • identifice şi să aplice cea mai potrivită metodologie sau standard de raportare a performanţei privind informațiile nefinanciare (economice, sociale şi de mediu);
 • identifice şi să gestioneze riscurile care pot apărea în procesul de consultare, atât pentru stakeholderi, cât şi pentru organizație.

GRUPUL ŢINTĂ

Cursul se adresează în primul rând specialiștilor de comunicare, de Corporate Social Responsibility sau altor persoane care sunt responsabile cu pregătirea şi realizarea raportului de dezvoltare durabilă sau a declaraţiei nefinanciare, precum şi managerilor sau altor categorii de personal care participă la procesul de colectare a datelor care stau la baza raportării. Totodată, cursul se adresează şi persoanelor cu atribuții de conducere, care doresc sa se familiarizeze cu acest proces şi cu modul în care, conceptul de dezvoltare durabilă poate fi integrat în strategia de dezvoltare a firmei.

CONŢINUT

 • Respectarea şi implementarea principiilor de dezvoltare durabilă: descrierea principiilor, crearea unui sistem pentru gestionarea procesului, exemplu de bune practici.
 • Linii directoare şi metodologii internaționale pentru raportarea informațiilor nefinanciare: Global Reporting Iniţiative (G4), Accountability (AA 1000), ISO 26000, Integrating Reporting <IR>, ROBECOSAM (DJSI), Climate Disclosure Standards Board (CDSB), SA8000, UN Global Compact;
 • Identificarea informațiilor nefinanciare relevante; identificarea şi aplicarea indicatorilor cheie de performanţă pentru monitorizarea progresului, exemple de bune practici.
 • Elaborarea raportului de dezvoltare durabilă sau a declaraţiei nefinanciare: colectarea şi analizarea informațiilor, planul de Comunicare şi Diseminare, follow-up, exemplu de bune practici.
 • Verificarea conformității raportului de dezvoltare durabilă sau a declaraţiei nefinanciare.

PREZENTAREA LECTORILOR

Gaetano Casale este specialist în domeniul dezvoltarii durabile, iar  începând cu anul 2008, a participat la pregătirea procesului de integrare a dezvoltării durabile în companii de prestigiu din Italia. Din anul 2009, îşi desfăşoară activitatea în România, participând ca manager de proiect în peste 15 proiecte cu finanţare europeană în domeniul dezvoltării resurselor umane şi al responsabilităţii sociale. În prezent, Gaetano este Managing Partner în cadrul firmei INNOVA Project Consulting, fiind implicat în activităţi de consultanţă pentru organizaţiile care doresc să elaboreze sau să îşi valideze Rapoartele de Dezvoltare Durabilă.

Mihaela Croitoru este consultant în dezvoltare durabilă şi în managementul de proiect. În calitatea sa de managing partner la INNOVA Project Consulting SRL a fost implicată în sprijinirea unui număr important de companii în procesul de integrare a conceptului de dezvoltare durabilă în modelul de management.

INNOVA Project Consulting  este membru al GOLD Community de la GRI – Global Reporting Initiative şi auditor autorizat de sustenabilitate de către instituția internațională AccountAbility pentru standardele AA1000 AS, AA1000 SES, AA1000 APS. În anul 2016, clientul INNOVA a primit distincţia pentru cel mai bun Raport de Sustenabilitate din Romania în cadrul competiţiei Green Frog Awards.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA (orele  09:00 – 17:00)

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB).

PERSOANE DE CONTACT:

Roxana Ursu – Coordonator Training: e-mail: roxana.ursu@ibr-rbi.ro; telefon: 0748.886.804

Bogdan Trifescu – Expert training: e-mail: bogdan.trifescu@ibr-rbi.ro; telefon: 0748.886.814


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii