Membrii fondatori
și

Competitive intelligence pentru top management

OBIECTIV

Cursul de informații pentru afaceri dedicat managementului pornește de la premisa că decizia poate fi influențată direct și de produsele de competitive intelligence, profesionale sau empirice, accesibile decidentului.

Cursul oferă o perspectivă concentrată asupra rolului informațiilor pentru afaceri și a modelelor profesionale care pot fi aplicate. În mediul de afaceri al secolului XXI, necunoaşterea sau înţelegerea greşită a domeniului Business/Competitive Intelligence reprezintă un obstacol real în realizarea unor performanţe superioare.

Prin prelegeri interactive și exerciţii practice (workshop), participanţii vor experimenta perspectiva domeniului intelligence asupra mediului de afaceri.

Participanţii vor:

 • înţelege potenţialul informațiilor pentru afaceri pentru dezvoltarea, securitatea și continuitatea afacerii;
 • aplica la nivel personal unul dintre modelele funcţionale ale informațiilor pentru afaceri;
 • înţelege și facilitează identificarea nevoilor reale de informații ale organizaţiei, în raport cu viziunea proprie, strategia de afaceri, obiectivele și acţiunile în mediu de afaceri;
 • înţelege procesul de implementare a unei funcţii de informații pentru afaceri în cadrul propriei companii;
 • înţelege cadrul optim de relaţionare între lider/manager şi specialiştii în informații pentru afaceri;
 • cunoaşte cadrul etic şi legal al domeniului informații pentru afaceri.

GRUPUL ŢINTĂ

Cursul se adresează persoanelor de nivel senior și top management.

CONŢINUT

 • business & competitive intelligence în actul de management al organizației;
 • modele funcţionale ale procesului de intelligence (intelligence cycle);
 • identificarea nevoilor de informații ale organizaţiei și colectarea informațiilor;
 • produse de business & competitive intelligence;
 • noţiuni de counter competitive intelligence;
 • analiza cost/beneficiu a implementării unei funcţii de informații pentru afaceri

LECTORI

Dr. Adriean Pârlog are peste 25 de ani de experienţă în domeniul Intelligence şi a deţinut funcţia de Şef al serviciului de analiză informaţii militare. În prezent este profesor asociat la Universitatea Lucian Blaga şi la Universitatea Babeş Bolyai, membru în comisii de admitere la cursul postuniversitar de Informaţii Militare, membru în comisii la Colegiul Naţional de Apărare, conducător ştiinţific, etc. A absolvit Facultatea de Cibernetică Economică şi Statistică – Specialitatea Cibernetică Economică, după care a urmat un curs postuniversitar de Specializare în Modelarea şi simularea fenomenelor economico – sociale în cadrul ASE. Deţine titlul de Doctor obţinut de la Academia de Înalte Studii Militare, unde a absolvit şi un curs postuniversitar de informaţii militare. Aria sa de expertiză include: intelligence & business intelligence, teoria informaţiilor, modelarea şi simularea proceselor economice şi sociale.

Drd. Ionuţ Corduneanu este specialist în informaţii şi securitate, consultant în informaţii pentru afaceri şi deţine titlul de Doctor obţinut de la Academia Naţională de Informaţii. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Specialiştilor în Informaţii pentru Afaceri (asia.org.ro), membru al Strategic & Competitive Intelligence Professionals (scip.org) şi redactor-şef adjunct al revistei Business/Competitive Intelligence. De asemenea, este trainer autorizat, livrând în mod curent cursuri în domeniul informaţiilor pentru afaceri. Este licenţiat în comunicare socială-informaţii (ANI) şi are o practică de peste 13 ani în domeniul intelligence.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 2 zile (16 ore).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2020, orele 9.00 – 17.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Plata se va face integral, cu cel puţin patru zile înainte de începerea cursului, în contul Institutului Bancar Roman, numărul RO93BTRLRONCRT0261315401, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani (pe ordinul de plată va rugăm să specificaţi numele cursanţilor şi titlul cursului). În cazul în care un participant anunţă retragerea sa de la curs cu 1-2 zile, înainte de începerea cursului, din taxa de participare se reţine un procent de 17 %. În cazul în care un participant anunţă retragerea la data începerii cursului, taxa de participare nu se mai restituie. În toate cazurile există posibilitatea înlocuirii participantului retras cu un alt participant, caz în care nu se percepe nici o penalizare.

PERSOANĂ DE CONTACT

Anca Străchinescu,

Specialist formare

Tel.: 0372.394.424,

e-mail: anca.strachinescu@ibr-rbi.ro

noutăți

16 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

16 februarie
- 17 februarie | 2023
22 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 februarie
- 23 februarie | 2023
22 martie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 martie
- 23 martie | 2023