Managementul securităţii bancare – aspecte de bază abordate aplicat

Managementul securităţii bancare – aspecte de bază abordate aplicat

OBIECTIV

Seminarul „Managementul securităţii bancare – aspecte de bază abordate aplicat” combină elemente teoretice şi practice ale securităţii fizice, dezvoltând principalele competenţe necesare managementului securităţii.

GRUPUL ŢINTĂ

Angajaţi din: sistemul financiar-bancar, din cadrul structurilor de securitate ale instituţiilor financiare/alte instituţii cu necesităţi speciale de securitate, instituţii publice şi private, asociaţii profesionale, şefii structurilor de securitate, manageri cu atribuţii pe linia securităţii, precum şi orice profesionist interesat de tematica propusă.

CONŢINUT

 • Noţiuni generale privind Securitatea Fizică:
 • identificarea/delimitarea domeniului;
 • mediul de securitate fizică (financiar-bancară) din Uniunea Europeană și România;
 • politici, strategii, obiective şi procese de securitate.
 • Cadrul legal şi normativ privind securitatea fizică:
 • legislaţia română aplicabilă şi standardele specifice;
 • transpunerea în documentele normative interne de securitate.
 • Componentele securităţii fizice:
 • protecţia mecano-fizică, protecţia electronică, protecţia umană.
 • Gestiunea riscurilor de securitate:
 • evaluarea riscurilor şi implementarea soluţiilor de securitate.
 • Gestiunea resurselor:
 • umane, tehnice, financiare, procedurale.
 • Bugetarea securităţii
 • Gestiunea incidentelor şi a dezastrelor:
 • monitorizarea şi tratarea incidentelor de securitate;
 • continuitatea afacerii.
 • Aplicații practice:
 • soluţii de securizare obiective punctuale sau la nivel de sistem.

LECTOR

Dorin Negoiţă, MBA

Cu o experinţă considerabilă în domeniul securităţii bancare (cca. 16 ani), Dorin Negoiţă este Director Proiect în cadrul Direcţiei Securitate la una din cele mai importante bănci multinaţionale cu activitate şi în ţara noastră; el a promovat concepte şi soluţii de securitate cu caracter de noutate pentru România şi a reuşit să implementeze cu succes mai multe proiecte de anvergură naţională, cu impact semnificativ în rezultatele băncii.

Dorin este membru al Comisiei de Securitate Bancară a Asociaţiei Române a Băncilor din anul 2002 şi în prezent deţine poziţia de preşedinte al comisiei; este şi membru al grupului de lucru  “Securitate Fizică” (Physical Security Working Group) din cadrul European Banking Federation.

A participat activ la toate proiectele de ordin legislativ referitoare la domeniul securităţii fizice, dintre acestea putând fi amintită metodologia reglementată de evaluare a riscurilor de securitate fizică.

Preocupat de asigurarea unor filiere de formare pentru toate categoriile profesionale aparţinând domeniului securităţii bancare, Dorin s-a implicat de la nivel conceptual până la realizarea efectivă a cursurilor de specializare, ocazie cu care oferă trainig-uri orientate cu aspecte practice, în baza experientei sale şi a nivelului ridicat de expertiză profesională.

În anul 2016, i-a fost decernat premiul „Outstanding Security Perfomance Award” la secţiunea „Manageri şi Directori de securitate”, din cadrul băncii.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata unei zile (8 ore).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

12 martie 2020, orele 9.00 – 17.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Anca Străchinescu, Specialist formare

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel.:0372.394.424, e-mail: anca.strachinescu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii