Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism

Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism

 

OBIECTIVUL CURSULUI

Cursul prezintă noțiuni de bază din legislația aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei şi prevenirii spălării banilor, fluxuri privind activitatea desfăşurată de către participanţii la procesul de identificare a clientului, precum şi  monitorizarea relaţiei de afaceri cu acesta.

GRUP ŢINTĂ

Personalul cu responsabilităţi în ariile de conformitate, audit, operaţiuni, creditare, juridic, cei implicaţi în activităţi directe cu clientul etc., din cadrul instituţiilor financiar-bancare şi nebancare.

 CONŢINUT

  • Aspecte generale privind Legea 129/11 iunie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării  banilor şi finanţării terorismului (cu aplicare pe modul de desfășurare a procesului de cunoaștere a clientelei);
  • Definirea unei tranzacții suspecte (indici de recunoaștere a tranzacţiilor suspecte de spălarea banilor și finanţarea terorismului, profil tranzacțional, raport de tranzacție suspectă (RTS));
  • Rolul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPSCB);
  • Raportări obligatorii către ONPCSB (rapoarte de transferuri externe /RTE, rapoarte de tranzacţii cu numerar /RTN, modalităţi de identificare a tranzacţiilor legate între ele etc.);
  • Sancţiuni internaţionale, persoane şi entităţi desemnate, lista de persoane non-grata, persoane responsabile etc.

LECTOR

Andreea Antoaneta Neagu, doctor în economie, este șef departament KYC&AML/CFT în cadrul OTP Bank, unde coordonează monitorizarea riscurilor specifice activităţii de cunoaştere a clientelei şi prevenire a combaterii spălarii banilor.

Are o experiență de peste 13 ani în domeniul bancar, anterior deţinând funcţia de şef departament KYC&AML din cadrul Garantibank şi inspector bancar în cadrul servicului de inspecţie bancară din Bănca Naţională a României.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

TBA 2020, între orele  09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Seminarul oferă şi credite/ore de pregătire profesională continuă conform Legii 126/2018 şi Reg. 14/7/2018.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Maria Plăişanu, Coordonator compartiment

Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC

Telefon mobil: 0748.886.846

e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii