Membrii fondatori
și

Sistemul de control intern in activitatea financiar – bancara

DATĂ SUSȚINERE CURS: 27 septembrie, 2024

OBIECTIV

Cursul va prezenta tendinţele şi practicile actuale în materie de control intern,  aspecte practice referitoare la abordarea controlului intern pe baza riscurilor, metode şi proceduri legate de organizarea sistemului de control intern la nivelul băncii.

GRUP ŢINTĂ

Auditori interni, ofiţeri de control intern, linii de business (coordonatori și directori de sucursale/unități de activitate), manageri de risc, analişti de credit, cât şi celor interesaţi de o aprofundare a acestui domeniu de activitate.

CONŢINUT

Paralela între Audit Intern şi Control Intern

 Prezentarea conceptelor

 • Evaluarea diferențelor specifice
 • Delimitarea celor două noțiuni și transpunerea lor în structura organizatorică a băncii

 Modele de organizare a sistemului de control intern

 Modelul COSO –  componente:

  • Mediul de control – rolul şi responsabilitățile structurii de conducere pe linia controlului intern
  • Identificarea și evaluarea riscurilor
  • Activitățile de control
  • Informarea și comunicarea
  • Monitorizarea – rolul auditului intern
 • Modelul “Three lines (3Lo)”– descrierea funcțiilor de bază ale sistemului de control intern:
  • Funcția de management al riscurilor
  • Funcția de conformitate
  • Funcția de audit intern

 Integrarea modelelor COSO şi 3Lo în organizarea băncilor

 •  Organizarea controlului intern în viziunea Comitetului de la Basel pentru Supraveghere Bancară, The Basel Commitee on Banking Supervision (BCBS) și Autorității Bancare Europene (ABE)
 • Experiența românească în materie de reglementare a controlului intern în instituțiile de credit

Modul de evaluare a controlului intern 

 • Conștientizarea riscului
 • Structura organizatorică (separarea indatoririlor) și cadrul de reglementare
 • Calitatea controalelor (design, controale integrate, controale manageriale, eficacitate, eficiență)
 • Testarea de audit: procentajul deficiențelor pe baza eșantionului examinat

Responsabilitatea pentru funcționarea eficientă a controalelor interne

Studii de caz

LECTOR

Gabriela Andrei, Executive Finance Director la Salt Bank, este absolventă a Universităţii Politehnice București şi a Academiei de Studii Economice Bucureşti şi are o experiență profesională de peste 25 de ani în domeniul financiar-bancar, în audit intern și management financiar-contabil. A deţinut funcţia de Vicepreședinte Executiv Financiar şi anterior a fost Director Audit Idea Bank. Gabriela este certificată C.E.C.C.A.R. (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) și C.A.F.R. (Camera Auditorilor Financiari din România) și formator acreditat I.B.R.

Experiență profesională ca practician în domeniul în care asigură pregătirea profesională  – 28 ani Experiență profesională ca lector în domeniul în care asigură pregătirea profesională – 8 ani

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore ( o zi ).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

27 septembrie 2024, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului participanţii vor primi, pe email, suportul de curs în format pdf şi linkul pentru evaluarea cursului. În termen de max. 2 săptămâni de la data cursului, tot pe email, vor primi şi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs). Certificatul în format fizic poate să fie ridicat de la sediul IBR, str. Negru Vodă nr. 3, Bucureşti, sector 3.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Georgiana Gojgărea

Training specialist

Telefon: 0748.886.819

e-mail:georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro