Membrii fondatori
și

Agile Project Management

 Sigla_IBR_2017  Brain Concert NOU 

“A traditional project manager focuses on following the plan with minimal changes, whereas an agile leader focuses on adapting successfully to inevitable changes.”

 Jim HIGHSMITH, Agile Project Management: Creating Innovative Products

Tematica şi abordarea cursului ţin cont de tematica certificărilor internaţionale în domeniu: PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

Participarea la seminar vă va ajuta să adoptați o metodologie practică și repetabilă care determină un echilibru ideal între standardele, rigoarea și vizibilitatea necesare pentru o  bună  gestionare  a  proiectului,  precum  și  ritmul  alert,  schimbarea  și  independența asigurate de metodologia Agile.

TEMATICĂ

 

Realitatea proiectelor Agile

–  Mod de gândire Agile

–  Dezbaterea principiilor Agile

–  Probleme comune ale echipei

–  Cultură

Înțelegerea valorilor și performanței echipei prin  Agile

–  Măsurarea performanței echipei

–  Valorile de productivitate ale echipei

–  Valori Agile

 

Gestionarea constrângerilor

–  Constrângeri de utilizare strategică

–  Gestionarea comerțului pentru a îmbunătăți calitatea

–  Gestionarea bugetului, distribuitorilor și

contractelor

 Gestionarea riscurilor prin metodologia Agile

 –  Prezentarea generală a gestionării riscului

–  Identificarea riscurilor prin Agile

 

Stabilirea și încurajarea echipelor

–  Echipe care se organizează individual

–  Servant Leadership și construirea încrederii

–  Probleme obișnuite ale unei echipe

 

Prezentare generală a valorilor gestionării proiectelor

–  De ce sunt valorile Agile diferite?

–  Valori de bază și domeniul proiectului

–  Valori ale gestionării riscurilor

–  Valori ale profitabilității proiectului

 

 Estimare Agile și Time-boxing

–  Cele mai bune practici de estimare a

proiectelor

–  Time-boxing și avantajele acestei practici

–  Punctele “poveștii” și viteză

–  Definirea conceptelor de gata” și “pregătit”

–  Planning Poker

 Comunicare și colaborare

 –  Crearea implicării părților

–  Stabilirea unui plan de comunicare fluidă

–  Crearea unei comunicări vizibile și a caracterului deschis al informației

 

 

 OBIECTIVE

La finalul seminarului, participanţii vor putea să:

  • înţeleagă principiile și practicile de gestionare a proiectelor prin intermediul Agile, ceea ce va modifica performanța echipei și va îmbunătăți satisfacția clientului;
  • să dobândească informații  valoroase  în  legătură  cu  modul  în  care  fiecare poate  contribui  la formarea încrederii echipei;
  • dobândească informații în legătură cu modul de a realiza transparență în comunicare atât în cadrul echipei, cât și în relația cu clienții;
  • înveţe tehnici  prin  care  echipele  obișnuite  pot  deveni  echipe  performante  prin metodologia Agile;
  • dobândească abilităţi   de   gestionare   a   proiectelor   prin  metodologia  Agile,  evaluând tehnicile  care  vor  permite  obţinerea unor  estimări  rapide  și  mai  precise  ce vor  ajuta  în planificarea lansării și repetării;
  • combine cele mai bune metode dintr-o serie de metode de gestionare a proiectelor prin metodologia Agile, pentru a fi adaptate echipei Agile;
  • stabilească un  plan  pentru  încorporarea  practicilor  de  gestionare  a  proiectelor  prin intermediul Agile, mediului de lucru;
  • dobândească informații valoroase cu privire la tehnici și abilități necesare pentru instruirea unei echipe Agile noi sau existente;
  • înveţe modul  prin  care  se poate stabili  și  comunica  potrivit  așteptărilor  pentru  echipa Agile, incluzând roluri, responsabilități și răspunderi;
  • facă conversia prioritizării cerințelor de la o soluție punctuală la o evoluție continuă a procesului de dezvoltare Agile.

AUDIENŢĂ

Manageri de proiect, Analiști/Dezvoltatori/Programatori, Testeri, Manageri IT, Manageri Software/Ingineri Software/ Arhitecți Software, Manageri Testare, Clienți, Product owners

LECTOR

ADRIAN SITA este General Manager la Gentlab (IBM Advanced Business Partner) şi Head of IT Training la BrainConcert (IBM Business Partner). Deţine, printe altele, următoarele certificări internaţionale: IBM DB2 Content Manager v8.3; IBM DB2 Fundamentals v8.1; IBM Websphere Application Server ND 6.0; IBM Websphere MQ 6.0; Rational Unified Process 7.0; IBM Websphere Portal 6.0; IBM Authorized Trainer; CA Service Desk.

A absolvit secţia de Automatică şi IT a Universităţii Transilvania din Braşov în anul 2002 şi deţine din 2009 un Master în Managementul proiectelor software la ASE Bucureşti, etc.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

4 – 5 aprilie 2019, orele 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

Institutul Bancar Român va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

 

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail

 

PERSOANĂ DE CONTACT

Alina IONIŢĂ BURLACU Training Specialist

Mobil: 0749.011.331, e-mail: alina.ionita@ibr-rbi.ro