Membrii fondatori
și

Înţelegerea şi interpretarea Ghidului revizuit al Autorităţii Bancare Europene privind acordurile de externalizare

DATĂ SUSȚINERE CURS: 5 iulie, 2024

(The revised European Banking Authority’s Guidelines on outsourcing arrangements)

– EBA/GL/2019/02 –

DESCRIERE

Acest seminar aplicativ are ca obiectiv asimilarea cerinţelor cadrului prudenţial privind activităţile externalizate. Ghidul revizuit privind acordurile de externalizare, publicat de Autoritatea Bancară Europeană pe 25 februarie 2019 se va aplica tuturor acordurilor de externalizare încheiate, revizuite sau modificate începând cu 30 Septembrie 2019.

Ghidul își propune să stabilească un cadru mai armonizat privind externalizarea pentru instituțiile financiare care intră sub incidența domeniului său de aplicare, respectiv:

  • instituțiile de credit și firmele de investiții care fac obiectul Directivei privind cerinţele de capital (CRD);
  • instituțiile de plată;
  • instituțiile emitente de monedă electronică.

GRUPUL ŢINTĂ

Specialişti din departamentele: Risc, Audit, membrii ai executivului şi structurii de conducere  etc.

CONŢINUT

  • Evaluarea contractelor de externalizare
  • Criterii de apreciere a dimensiunii critice
  • Evaluarea caracterului material, interferenţe cu cadrul de administrare a riscului şi cu cadrul de redresare şi rezoluţie bancară
  • Conflicte de interese
  • Funcţia de audit intern
  • Securitatea datelor şi sistemelor

Lector internaţional

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

5 iulie 2024, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va desfasura ONLINE, pe platforma Zoom.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. Emanuela Savu

tel: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro