Conținutul minim al unui raport de evaluare întocmit pentru garantarea împrumutului

Conținutul minim al unui raport de evaluare întocmit pentru garantarea împrumutului

Ipoteze și ipotezele speciale – influența acestora asupra rezultatului evaluării

Sigla_IBR_2017 ANEVAR 2017 NOU 

OBIECTIV

Absolvenţii acestui curs vor identifica conținutul raportului de evaluare pentru garantare recomandat de Standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR,  diferențele între forme diferite ale rapoartelor de evaluare (evaluarea pentru garantare versus evaluarea pentru impozitare respectiv evaluarea pentru raportare financiară).

Se vor prezenta scenarii de ipoteze si ipoteze speciale și cum acestea ar putea influența rezultatul evaluării.

Cursul va fi livrat într-o manieră aplicată, noţiunile teoretice fiind explicate şi puse în aplicare prin studii de caz şi exemple reale.

GRUP ŢINTĂ

Analişti de credit şi de risc, persoane din front office (cei care colecteaza documentele necesare pentru evaluare) analişti financiari, manageri de relaţii IMM, personalul care lucrează în departamentul de Verificare garanții,  precum şi orice alte persoane interesate, inclusiv specialiştii din companii, din departamentele relevante.

Condiţii de acces: nu este cazul.

CONŢINUT

  • Importanta raportului de evaluare in activitatea de creditare.
  • Forma raportului de evaluare pentru garantare – conform standardelor ANEVAR
  • Forma diferita a rapoartelor in functie de scopul evaluarii – motivele pentru care rapoartele pentru raportare financiara si impozitare nu pot fi utilizate pentru garantare
  • Aspecte importante din GEV 520 – Evaluarea pentru garantarea imprumutului:

– Documentele necesare pentru intocmirea unui raport de evaluare.

– Concordantele intre documente si cele constatate la inspectie – exemple de astfel de situatii

– Ipoteze si ipoteze speciale – exemple concrete si cum pot acestea sa influenteze rezultatul evaluarii

– Modul de agreere a ipotezelor – cine decide daca se pot intocmi rapoarte cu astfel de ipoteze

– Recipisa BIG

Studii de caz:

În baza unor exemple de ipoteze speciale se va demonstra diferenta intre rezultatele evaluarii in varianta in care se tine cont de aceste ipoteze si varianta in care nu sunt acceptate.

LECTOR

Anuța Stan, Director FairValue Consulting

Anuta este cofondator al companiei de evaluare FairValue Consulting, companie care a reușit în cei peste 14 ani de activitate să fie recunoscută ca una dintre cele mai mari companii românești de evaluare. Cu o experiență de peste 23 ani experienta în evaluarea proprietăților imobiliare și a bunurilor mobile, Anuța este Membru Acreditat al ANEVAR, membru al RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) si Recognised European Valuer (TEGoVA).

In prezent este implicată in conducerea Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România (ANEVAR), in calitate de vicepreședinte, coordonator al Comisiei de calificare si atestare profesională.

Este unul dintre lectorii cu experiență ai ANEVAR, unde predă la cursurile de formare profesională și pregatire continuă a membrilor asociației.

 DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata unei zile, cu un total de 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

15 noiembrie 2019, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării  cursului de pregătire.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat emis de IBR, sub egida membrilor fondatori BNR si ARB, cu 7 credite CPD.

PERSOANĂ DE CONTACT

Alina IONIŢĂ BURLACU Training Specialist; Mobil: 0749.011.331, e-mail: alina.ionita@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii