Abordarea integrata a noilor cerinţe legislative UE: MiFID II & MAD II & PRIIP & IDD din perspectiva funcţiilor de conformitate, audit și risc

Abordarea integrata a noilor cerinţe legislative UE: MiFID II & MAD II & PRIIP & IDD din perspectiva funcţiilor de conformitate, audit și risc

    NOU 

(curs de Formare Profesională Continuă – Legea 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare)

 OBIECTIV

Băncile și firmele de investiţii trebuie să se asigure că funcțiile aferente sistemului de control intern respectiv functiile de risc, conformitate si audit  urmează o abordare bazată pe risc pentru o alocare eficientă a resurselor acestora în vederea atingerii obiectivelor activităţilor specifice, cu luarea în considerare a serviciilor de investiţii, activităţilor şi serviciilor auxiliare furnizate de bănci/firme de investiţii, precum şi tipurile de instrumente financiare tranzacţionate şi distribuite.

GRUP ŢINTĂ 

Personal din ariile: conformitate, audit, risc si mai pot participa si din partea ariilor juridic, middle-office, precum și persoane cu responsabilităţi de conducere din cadrul instituțiilor de credit și societăților de servicii de investiții financiare.

CONŢINUT

 • REGLEMENTAREA ŞI SUPRAVEGHEREA PIEŢEI INSTRUMENTELOR FINANCIARE DIN PERSPECTIVA MIFID II & MAD II & PRIIP & IDD
 • PIEŢE, INSTRUMENTE ŞI SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE DIN PERSPECTIVA MiFID II& MAD II & PRIIP & IDD
 • CERINŢE ORGANIZATORICE SPECIFICE FIRMELOR DE INVESTIŢII GUVERNANŢA PRODUSULUI                                            

– Organizarea procesului de guvernanță a produsului (PGP) din perspectiva MiFID II și PRIIP

– Producătorul

– Distribuitorul

– Conceptul de Target market       

 • SEGMENTAREA CONFORM MiFID II A CLIENŢILOR, EVALUAREA OPORTUNITĂȚII ȘI ADECVĂRII INVESTIȚIONALE                                                                                                                
 • CERCETAREA DE INVESTIŢII ŞI COMUNICĂRILE PUBLICITARE DIN PERSPECTIVA  MiFID II & MAD II   
 • TRANZACŢIONAREA DIN PERSPECTIVA MiFID II & MAD II & PRIIP                                                             

– Instrumente financiare lichide și nelichide

– Sistematic Internalizer

– Best Execution

– Transparența pre și post tranzacționare

– Înregistrarea și arhivarea conversațiilor telefonice și a comunicărilor electronice cu clienții

 • NOUL CONCEPT DE VÂNZARE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE INVESTIŢII FINANCIARE CONFORM MiFID II & MAD II & PRIIP                                        

– Consultanța de investiții și administrarea de portofolii

– Transparența costurilor

– Stimulente

– Înregistrarea și arhivarea conversațiilor telefonice și a comunicărilor electronice cu clienții

– Reguli prudențiale de etică și conduită

 • CERINŢE GENERALE ÎN MATERIE DE SUBSCRIERE ŞI PLASAMENT                   
 • OPERAŢIUNI POST TRANZACŢIONARE, RAPORTĂRI, FURNIZĂRI DE DATE DE PIAŢĂ       
 • ABUZUL DE PIAŢĂ                

– Regimul informaţiei privilegiate  și gestionarea barierelor informaționale

– Activități de sondare a pieței

– Manipularea pieței

– Implementarea unui program eficient de conformitate

 • NOUL CADRU DE REGLEMENTARE IDD CU IMPACT ASUPRA FUNCTIILOR SISTEMULUI DE CONTROL INTERN DIN CADRUL INSTITUTIILOR DE CREDIT

– Cerinte specifice cadrului de reglementare IDD din perspectiva dezvoltarii produselor si vanzarii lor prin intermediul institutiilor de credit

– Guvernanta produselor si impactul acestora in modelul de business al institutiei de credit

 • SISTEMUL DE CONTROL INTERN   

– Funcția de audit, funcția de risc și funcția de conformitate

– Conflicte de interese din perspectiva MiFID II & MAD II & PRIIP & IDD, tranzacții personale, functii cheie&persoane relevante, managementul reclamațiilor

– Indicatori de risc specifici MiFID II/ MAD II/ PRIIP/ IDD –  evaluare, monitorizare și raportare

– Studii de caz

 

LECTOR

Mihaela-Corina Stoica, ICA, ACI, este  Director Conformitate CERTINVEST

Mihaela are experienţă în domeniul pieţelor de instrumente financiare de peste 20 ani, a ocupat funcţia de Manager Departament Conformitate din cadrul Bancii Comerciale Feroviare SA, Supervizor Direcţia Conformitate/Pieţe de Capital din cadrul BCR SA, Manager MiFID & Control, Training – Directia Conformitate din cadrul Raiffeisen Bank SA, Director risc şi control şi autorizata de ASF control intern la ERSTE Asset Management SA, Preşedinte/DG şi autorizata control intern de ASF la BCR Asset Management SA, etc.

Mihaela este absolventă a Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii Bucureşti, specializată în modelare matematică, a absolvit programul de Master în Finanţe, bănci, burse de valori – ASE, Master în Politici internaţionale – IDR,  Master în International Financial and Monetary Systems – ATTF Luxemburg. Este lector autorizat de către A.S.F., predă în cadrul Facultății de Matematică București – Master și deţine următoarele certificări internaționale în domeniul pieţelor financiare: International Diploma in Compliance (ICA), ACI Dealing Money Markets – Products & Market Discipline.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16 ore (2 zile).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2020, orele: 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs). Seminarul oferă credite/ore de formare profesională continuă, inclusiv conform cerinţelor Regulamentului 14/7/2018 (MiFID II/Ghidul ESMA).

 

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail

 

PERSOANE DE CONTACT

Roxana Ursu – Coordonator Training, e-mail: roxana.ursu@ibr-rbi.ro ; telefon: 0748.886.804

Bogdan Trifescu – Specialist Training, e-mail: bogdan.trifescu@ibr-rbi.ro ; telefon: 0748.886.814


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii