Finantarea proiectelor de investitii – o abordare practică

Finantarea proiectelor de investitii – o abordare practică

 

 online

  NOU

  

Una din provocările de actualitate la nivel macro-economic este reprezentată de lipsa acută a unor politici investiționale sustenabile pe termen mediu și lung, în toate domeniile de activitate. Amânarea constantă a deciziilor strategice de către principalii jucători din economie va induce inerent adâncirea decalajelor locale față de „nucleul dur” al Uniunii Europene.

În acest scop, sistemul bancar românesc își poate asuma un dublu rol catalizator – pe de o parte în calitate de finanțator, pe de altă parte în calitate de centru de excelență în domeniul structurării și implementării unor proiecte complexe de succes. Pentru a atinge acest deziderat, primul pas îl reprezintă pregătirea continuă a personalului direct implicat în structurarea acestui tip de tranzacții.

Seminarul promis se adresează, prin urmare, acestei audiențe și urmărește eficientizarea procesului de creditare, în paralel cu o creștere a gradului de penetrare a produselor de finanțare de proiecte investiționale, prin responsabilizare individuală și orientare către rezultate sustenabile pe termen lung.

OBIECTIVE

 La finalul seminarului, participanţii vor fi capabili să:

 • Construiască și să urmărească derularea în bune condiții a unor structuri de finanțare adecvate profilului proiectelor de investiții, dar și să adreseze nevoile de finanțare conexe, în corelație cu decizia de investire,
 • Înțeleagă importanța asumării responsabilității individuale în procesul de creditare, în deplină aliniere cu produsele, politicile și apetitul de risc al băncii, precum și să integreze armonios aspectele de bună guvernanță cu cele de eficiență în creditare,
 • Pregătească și să deruleze cu succes fazele specifice procesului de negociere,
 • Argumenteze și să documenteze corespunzător decizia de creditare,
 • Adapteze atât cadrul relațional cât și cel contractual la evoluții ulterioare, în timp real.

GRUP ŢINTĂ

 Personal specializat din departamentele implicate în procesul de finanțare a proiectelor de investiții, de la fazele inițiale de ofertare, negociere și analiză, trecând prin etapele de decizie și administrare a relației de credit, inclusiv identificarea pro-activă a nevoii de intervenție corectivă, pe parcursul implementării proiectului.

Număr recomandat de participanți/serie: 20.

CONŢINUT

 • Cadrul general și tendințe în finanțarea proiectelor; tipuri de finanțare disponibile;
 • Analiza fezabilității generale a proiectului pentru care se dorește obținerea de finanțare – înțelegerea proiectului și proiecțiilor financiare asociate, a relațiilor dintre participanții implicați și a efectelor de antrenare în raport cu activitatea existentă (SPV – Special Purpose Vehicle, greenfield, mergers and acquisitions, dezvoltare organică, over-heating);
 • Importanța studiilor de fezabilitate, ca premisă necesară (dar nu şi suficientă!) pentru demararea proiectelor de investiții: structura și relevanța capitolelor (prezentarea societății / proiectului, analiza comercială, operațională, analiza SWOT, analiza planului de afaceri, ipoteze de lucru operaționale, macroeconomice, etc.)
 • Indicatori de performanță și sustenabilitate financiară: modalități de calcul și interpretare, relevanța indicatorilor aleși în funcție de profilul de activitate și natura investiției (Valoare Actualizată Netă, Rata Internă de Rentabilitate, Perioada de Recuperare a Investiției Financiare, Gradul de acoperire a sarcinii financiare, metode de calcul, rata efectivă a dobânzii);
 • Criterii si metode de evaluare a proiectelor, activelor și afacerii vs. valoarea de garantare, înțelegerea diferențelor dintre standardele ANEVAR și nevoile de analiza prudențială bancară;
 • Contribuția proprie vs. indicatorul LTV – Loan to Value: evoluții pe parcursul ciclurilor economice (macro & micro, investițional & operațional);
 • Criterii de selecție a investițiilor din perspectiva finanțatorilor (Rata Interna de Rentabilitate, termen de plasare, mix de finanțare); aspecte legate de importanta negocierii constructive cu părțile implicate;
 • Structurarea aplicației de credit, prin integrarea și sumarizarea datelor relevante;
 • Efectul timpului asupra valorii: durata economică de viată vs. ciclul de finanțare, deprecierea contabilă vs. tehnologică, diferențe în funcție de profilul investiției; puncte de răscruce (milestones) și importanța lor în gestiunea proiectelor;
 • Importanța adaptării permanente la evoluțiile subsecvente: capacitatea de monitorizare pe parcursul implementării proiectelor de investiții, necesitatea unei supervizări independente atât din punct de vedere operațional cât și financiar (criterii de selecție, formularea contractuală a așteptărilor rezonabile, necesitatea corelării cheilor de control cu cele de intervenție);
 • Sinteză şi concluzii.

LECTOR

Georgina Popescu

Are o  experiență de peste 15 ani în domeniul bancar (Executive Director – Special Credit Management BRD-GSG, Executive Director – Head of Workout Network Units Raiffeisen Bank, etc) cu focus pe creditarea companiilor. În perioada 2009-2015 a gestionat portofolii semnificative de credite neperformante, contribuind la consolidarea unor procese funcționale și echipe de specialiști în domeniu, atât în România cât și la nivel regional. În prezent, Georgina colaborează atât cu sistemul financiar-bancar (în calitate de membru non-executiv independent în comitete, dar și consultant pentru eficientizarea proceselor și transformare digitală), cât și cu membrii ai comunității de afaceri, în direcția identificării și implementării unor soluții de dezvoltare sau redresare durabilă.  

În calitate de speaker sau moderator, Georgina a participat la mese rotunde si conferințe regionale organizate de Banca Mondială (Vienna Initiative), Insol Europe, Smithnovak, ICM și Ziarul Financiar. Absolventă a Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul A.S.E. (nivel post-universitar/Tranzacții Intra-Europene), Georgina Popescu este formator autorizat și International NLP Practitioner (Classic Code), având multiple certificări profesionale (Global Financial Compliance, Project Management, 6 Sigma – Green Belt). 

Invitat: Anuța Stan

Este vicepreşedinte, coordonator al Comisiei de calificare şi atestare profesională, în cadrul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR). Este unul dintre lectorii cu experienţă ai ANEVAR, unde predă la cursurile de formare profesională şi pregătire continuă a membrilor asociaţiei. Anuţa este cofondator al companiei de evaluare FairValue Consulting, companie care a reuşit în cei peste 14 ani de activitate să fie recunoscută ca una dintre cele mai mari companii româneşti de evaluare. Cu o experienţă profesională  de  peste 23 ani în evaluarea proprietăţilor imobiliare și a bunurilor mobile, este Membru Acreditat al ANEVAR, membru al RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) şi Recognised European Valuer (TEGoVA).

 

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a două zile cu un total de 16 ore.

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

28 – 29 aprilie 2020, între orele 09:00 – 17:00

IBR va organiza cursul ONLINE pe platforma ZOOM.

Cursanţii vor avea nevoie de un laptop sau tabletă și conexiune la internet.

Accesul pe platforma ZOOM se va face cu ajutorul unui link pe care il vom transmite cursantilor, pe email, cu doua zile inainte de inceperea cursului.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

 

PERSOANA DE CONTACT

Georgiana Gojgarea,

Training specialist, Tel: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii