Membrii fondatori
și

Limba franceză A2 – B1. Limbaj de afaceri – Noţiuni intermediare

 online   NOU

OBIECTIV

 • Stăpânirea de către participanţi a savoir-faire-ului profesional si a comunicării în afaceri, atât în scris, cât şi oral.
 • Susţinerea unei conversaţii cu un partener sau în grup în diverse contexte de afaceri.
 • Comunicare scrisă de mai multe tipuri (mesaje, corespondenţă oficială şi neoficială).
 • Îmbunătăţirea cunoştinţelor de franceză acumulate la nivelul de bază şi utilizarea corectă a noţiunilor intermediare de gramatică a limbii franceze.

GRUP ŢINTĂ

Programul este dedicat tuturor persoanelor interesate să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare în afaceri şi să-şi însuşească noţiuni de vocabular din aria de business, bancar, comercială, de negociere, marketing si contabilitate în limba franceză.

CONŢINUT

Modulul abordează într-o manieră clară diverse teme de business, urmărind gradual îmbunătăţirea si dezvoltarea de noi competenţe de exprimare în scris şi oral.

 

 • Ma profession – Profesia mea (prezentarea funcţiei, prezentarea unui nou angajat, schimb de cărţi de vizită).
 • Communication professionnelle – Comunicare profesională (scrierea unui email la locul de muncă, fixarea, anularea si amânarea unei şedinţe sau întâlniri de afaceri, fidelizarea clienţilor).
 • La visite d’un client – Vizita unui client (întâmpinarea unui client sau a unei vizite din Franţa, redactarea unui planning, realizarea unei prezentări).
 • Realizarea unei comenzi – Créer une commande (utilizarea unui catalog, negocierea unei reduceri, comunicarea termenelor de livrare).
 • Calcule în afaceri – Comptes en affaires (înţelegerea elementelor unei facturi, termene şi mijloace de plată, înţelegerea si realizarea unui bilanţ contabil).
 • Missions et cadre de travail – Misiuni şi cadru de lucru (realizarea corectă a unui CV, interviul de angajare in franceză, negocierea salariului, repere la locul de muncă)
 • Négocier – Negocierea (argumente pentru vinzarea unui produs, diferenţe între agent comercial şi distribuitor, negocierea clauzelor unui contract)
 • A l’écoute du client – Ascultând clientul (strategii de fidelizare, poziţionarea unui produs si planul de marketing, soluţii oferite unui client)
 • Travailler dans une banque – Lucrând într-o bancă ( operaţiuni uzuale, mijloace de plată, schimb valutar, tipuri de credit pentru consum, plasamente finaciare, închidere de cont, interaţiunea verbală cu un client francez şi comunicarea telefonică sau pe email cu acesta)  

Fiecare lecţie include şi revizuirea noţiunilor gramatică acumulate la nivelul A1 (pronumele personal, articolul posesiv, adverbele de timp, adverbele de frecvenţa, timpul prezent, imperativul, prepoziţiile, verbele modale).

TRAINER

Ionuţ M. Pétică – Trainer autorizat şi asistent universitar de Limba Franceză, absolvent al Universităţii Bucureşti (Facultatea de Ştiinţe Politice în Limba Franceză), cu o experienţă de 20 de ani de predare către adulţi a Limbii Franceze aplicate (comercială, economică, bancară, de afaceri, pentru call-center), traducător şi interpret simultan din şi în limba franceză şi română, autor de cărţi de limba franceză şi profesor de Limba Română pentru expaţi, colaborator în cadrul mai multor multinaţionale din Bucureşti.

DURATA CURSULUI

14 şedinţe, 1h30/şedinţă

PERIOADA

14 iulie – 27 august 2020

Programul de studiu este structurat în aşa fel încât cursanţii să-şi poată îmbunătăţi cunoştinţele mai vechi, dar să şi poată asimila cu uşurinţa noţiuni intermediare limbii franceze şi să dobândească abilităţi de comunicare specifice, necesare la locul de muncă, respectiv în mediul de afaceri.

Pe parcurs sunt prevăzute evaluări periodice în vederea înregistrării progresului făcut de cursant şi trecerea la nivelul de studiu superior. La finalul cursului, participanţii vor susţine o testare finală ce va consta într-o prezentare de maxim 2 pagini din subiectele studiate pe durata cursului, lucrare care validează nivelul competenţelor lingvistice de exprimare în scris şi de interacţiune orală.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM. Cursanţii vor avea nevoie de un calculator/laptop/tabletă și conexiune la internet. Platforma ZOOM este gratuită pentru cursanţi şi nu necesită crearea unui cont. Aceştia vor avea nevoie de postul de lucru dotat cu sistem de operare MINIM WINDOWS 7, placă de sunet integrat şi browserul Chrome. În cazul în care accesul la un calculator nu este posibil, cursanţii pot accesa întâlnirea online şi de pe telefonul mobil, cu condiţia de a-şi fi descărcat şi instalat înainte aplicaţia Zoom. Pentru condiţii optime de vizualizare, recomandăm accesul de pe calculator/laptop/tabletă.

Invitaţia este generată de către lector sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu o zi înainte de data de începere a cursului. Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.

CERTIFICAT

 La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Contact

Emilia Frunză, Training Manager

0748886834; emilia.frunza@ibr-rbi.ro