Membrii fondatori
și

Finance for non-finance – analiză financiară pentru non-finanțiști

OBIECTIVUL CURSULUI

Cu ajutorul acestui curs vom descoperi ce se află în spatele cifrelor utilizând cele trei raportări financiare importante: Balance Sheet, Profit & Loss Account, Cash Flow. Acest curs se adresează tuturor celor care nu au studii de specialitate economice, dar prin natura profesiei lor au nevoie să cunoască/analizeze informații financiare / contabile / bancare și de asigurare (risc financiar), la un nivel de bază.

GRUP ŢINTĂ

Cursul se adresează, în primul rând, celor care lucrează în vânzarea produselor financiare și de asigurare, mobiliare și imobiliare, dar și oricărei alte persoane care este interesată de dobândirea de noi cunoștințe în domeniul operațiunilor financiare și a analizei financiare (nivel de bază).

CONȚINUT

MODUL A: ABC FINANCIAR – BANCAR

 • Operațiuni bancare (OP, cec, bilete la ordin, cambie)
 • Modalități de plată (acreditiv / incasso / avalizare / girare etc.)
 • Finanțarea activității cu ajutorul instrumentelor financiare (credite / scrisori de garanție/ credite de scont / leasing etc.)
 • Risc financiar/expunere la risc – asigurare risc financiar

MODUL B: BAZELE CONTABILITĂȚII

 • Metoda contabilității- noțiunea de metodă,convenții contabiile, principiile contabilității, procedeele și instrumentele contabilității
 • Documente contabile
 • Prezentare situații financiare
 • Bilanțul contabil
 • Structură bilanț
 • Tipuri de bilanț
 • Contul de profit și pierderi
 • Structură cont de profit și pierderi

MODUL C: ANALIZĂ FINANCIARĂ – nivel basic

 • Analiza structurii bilanţului
 • Analiza structurii contului de profit și pierdere
 • Indicatorii de performanță ai contului de profit și pierdere
 • Explicații privind relevanța pozițiilor cheie din bilanț/balanță și alți indicatori (ex. profit/pierdere, capitaluri negative, capital social subscris vărsat, împrumuturi asociați, cifra de afaceri, datorii la bugetul de stat etc.)
 • Pre-analiză pe bază de bilanț și balanță; scurtă trecere în revistă a pozițiilor din bilanț/ balanță, pentru a creiona în ansamblu bonitatea unei societăți
 • Fiscalitate și deductibilitate, cheltuieli din perspectiva utilizatorului, în cazul contractării unui leasing financiar, operational sau credit
 • Indicatori financiari și de profitabilitate, inclusiv diferențele esențiale dintre aceștia: ROE, ROI, EBITDA, profit brut, profit net, profit operațional

MODUL D: PLANUL DE AFACERI  și managementul financiar

 • Conținutul cadru al unui Plan de Afaceri
 • Utilizarea resurselor financiare
 • Echilibrul financiar și politica de investiții
 • Conceptul de Cash Flow (noțiuni de bază)

Studii de caz: cursul are o aplicabilitate practică ridicată, motiv pentru care toate enunțurile teoretice vor fi ilustrate prin studii de caz!!!

PREZENTAREA LECTORULUI

Levente KATONA este licențiat al Facultății de Științe Economice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și doctor în economie al Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, având numeroase specializări în domeniul managementului financiar și al marketingului bancar (Deutsche Management Akademie Niedersachsen, Ministerul Finanțelor, Luxemburg etc).

Levente a parcurs treptele profesionale de la economist la director de bancă (1992 – 2004), iar din 2004 până în 2008 a coordonat activitatea de pregătire profesională pentru zona corporate într-una dintre băncile aflate în top cinci din România şi parte a unui important grup financiar european. Are o experienţă vastă în training, consultanță şi formare profesională și de peste 12 ani livrează cu succes cursuri cu tematicile: Analiza financiară și analiza cash-flow, Management financiar, Managementul proiectelor – îmbunătățirea proceselor (Lean Management), Standingul financiar al firmei – noțiuni de contabilitate, Managementul costurilor, Marketing – promovarea și vânzarea produselor, Costumer care – fidelizarea clienților, Management strategic etc.

 DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore (4 ore / zi).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

8 – 9 iunie 2021, orele 09:00 – 13:30

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite CPD.

 PERSOANA DE CONTACT

Gabriela Dumitrache, Specialist training

Tel: 0748.886.822; e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro