Membrii fondatori
și

Instrumente Financiare – standardul IFRS 9 în practică

                           

IFRS 9 a constituit un subiect de discuție important în sectorul bancar în ultimii ani și a devenit cu atât mai important o dată cu data implementării, 1 ianuarie 2018. Versiunea finală a IFRS 9 reunește etapele de clasificare si evaluare, depreciere și contabilitatea de acoperire riscurilor din proiectul IASB de înlocuire a IAS 39 Instrumente Financiare: Recunoaștere și Evaluare.

IFRS 9 este un standard de contabilitate, însă are un impact semnificativ asupra managementului riscului și a modelului de afaceri bancar.

Scopul acestui seminar este să oferim o imagine de ansamblu asupra cerințelor IFRS 9, a modificărilor aduse față de standardul existent IAS 39 precum și a impactului în guvernanţa băncii odată cu implementarea acestuia.

OBIECTIV

La finalul sesiunii, participanții:

 • Vor avea o imagine de ansamblu asupra normelor IFRS 9 general aplicabile Clasificării si evaluării și Deprecierii;
 • Vor înțelege modificările esențiale față de normele anterioare si existente (IAS 39 și Basel);
 • Vor înțelege dificultățile majore întâmpinate în practică în sectorul bancar în timpul implementării.
 • Vor avea o imagine de ansamblu asupra impactului asupra activității băncii ulterior datei tranziției (01.01.2018).
 • Vor intelege impactul COVID-19 asupra modelelor de risc si provizioanelor de depreciere

AUDIENŢA

Acest seminar se adresează specialiștilor din sectorul bancar implicați în contabilitate/metodologie și managementul riscului de credit ce doresc sa deprindă cunoștințele de bază cu privire la IFRS 9.

CONŢINUT

 Clasificare și evaluare – aspecte cheie

 • Obiectivul și aria de aplicabilitate a IFRS 9
 • Categorii de active financiare și modele de afaceri
 • Fluxuri de numerar contractuale – criteriu SPPI
 • Reclasificări
 • Aspecte practice în clasificare și evaluare

Depreciere – exercițiu practic

 • Analiza noilor cerințe de depreciere și diferențe față de IAS 39

– Pierderile estimate din credit înlocuiesc modelul pierderii suportate

– Evaluarea deprecierii pentru:

* pierderi estimate din credit pe 12 luni;

* pierderi estimate din credit pe întreaga durată de viață

– Analiza celor mai bune practici metodologice si de implementare

 • Cerințe de raportare și prezentarea informațiilor în situațiile financiare, ca urmare a implementării IFRS 9 – aspecte cheie
 • Impactul IFRS 9 asupra activității băncii ulterior datei tranziției:

– Integrarea modelelor IFRS 9 în managementul riscului de credit

– Exercițiul de validare

– Exercițiul stress-test 2020

LECTORI

Andrada Tănase, ACCA, FRM

Andrada Tanase este Director in Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are 10 ani de experiența in consultanță pentru risc, raportare financiară, implementări IFRS și Basel III și audit în sectorul bancar și asigurări. Andrada este din 2015 membru ACCA si din 2019 deține certificarea FRM emisa de GARP.

Stoica Octavian

Octavian este Manager în Deloitte, Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are 7 ani experiență în ceea ce privește metodele si tehnicile de modelare folosite pentru evaluarea riscului de credit prin intermediul estimatorilor PD, LGD, CCF.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfășoară pe durata a 6 ore (5 ore net).

PERIOADA

28 februarie 2024, de la ora 9:00 la 15:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma Microsoft Teams.

La finalul cursului, participanților li se va înmâna un certificat emis de IBR, sub egida membrilor fondatori BNR si ARB, cu 5 credite CPD.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Emilia Frunză, Training Manager

Tel: 0748.886.834 e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro

[1] CPD = Continuous Professional Development