Instrumente Financiare – standardul IFRS 9 în practică – ONLINE

Instrumente Financiare – standardul IFRS 9 în practică – ONLINE

 online Sigla IBR 2017 curbe deloitte logo 

IFRS 9 a constituit un subiect de discuție important în sectorul bancar în ultimii ani și a devenit cu atât mai important o dată cu data implementării, 1 ianuarie 2018. Versiunea finală a IFRS 9 reunește etapele de clasificare si evaluare, depreciere și contabilitatea de acoperire riscurilor din proiectul IASB de înlocuire a IAS 39 Instrumente Financiare: Recunoaștere și Evaluare.

IFRS 9 este un standard de contabilitate, însă are un impact semnificativ asupra managementului riscului și a modelului de afaceri bancar.

Scopul acestui seminar este să oferim o imagine de ansamblu asupra cerințelor IFRS 9, a modificărilor aduse față de standardul existent IAS 39 precum și a impactului in guvernanta băncii odată cu implementarea acestuia.

OBIECTIV

 La finalul sesiunii, participanții:

 • Vor avea o imagine de ansamblu asupra normelor IFRS 9 general aplicabile Clasificării si evaluării și Deprecierii;
 • Vor înțelege modificările esențiale față de normele anterioare si existente (IAS 39 și Basel);
 • Vor înțelege dificultățile majore întâmpinate în practică în sectorul bancar în timpul implementării.
 • Vor avea o imagine de ansamblu asupra impactului asupra activității băncii ulterior datei tranziției (01.01.2018).

AUDIENŢA

Acest seminar se adresează specialiștilor din sectorul bancar implicați în contabilitate/metodologie și managementul riscului de credit ce doresc sa deprindă cunoștințele de bază cu privire la IFRS 9.

CONŢINUT

 Clasificare și evaluare – aspecte cheie

 • Obiectivul și aria de aplicabilitate a IFRS 9
 • Categorii de active financiare și modele de afaceri
 • Fluxuri de numerar contractuale – criteriu SPPI
 • Reclasificări
 • Aspecte practice în clasificare și evaluare

Depreciere – exercițiu practic

 • Analiza noilor cerințe de depreciere și diferențe față de IAS 39

– Pierderile estimate din credit înlocuiesc modelul pierderii suportate

– Evaluarea deprecierii pentru:

* pierderi estimate din credit pe 12 luni;

* pierderi estimate din credit pe întreaga durată de viață

– Analiza celor mai bune practici metodologice si de implementare

 • Cerințe de raportare și prezentarea informațiilor în situațiile financiare, ca urmare a implementării IFRS 9 – aspecte cheie
 • Impactul IFRS 9 asupra activității băncii ulterior datei tranziției:

– Integrarea modelelor IFRS 9 în managementul riscului de credit

– Exercițiul de validare

– Exercițiul stress-test 2020

LECTORI

Cătălin Ruja

Cătălin este Senior Manager în Deloitte, Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are peste 14 ani experiență în arii precum riscul de credit, modelarea riscului de credit, analizele cantitative, dar și monitorizarea, evaluarea și validarea modelelor, cu accent atât pe riscul de credit și IFRS9, cât și pe testarea la stres și riscul de piață.

Andrada Tănase, ACCA, FRM

Andrada este Senior Manager în Deloitte, Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are peste 9 ani experiență în domeniul consultanței în materie de risc de credit, raportare financiara, implementare IFRS și audit privind clienții din domeniul serviciilor financiare.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfășoară pe durata a 6 ore.

Înscrierea la curs se face prin completarea fișei de înscriere.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma Microsoft Teams.

La finalul cursului, participanților li se va înmâna un certificat emis de IBR, sub egida membrilor fondatori BNR si ARB, cu 6 credite CPD.[1] 

PERIOADA

24 septembrie 2020, de la ora 9:00 la 15:00

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT      

Emilia Frunză, Training Manager

Tel: 0748.886.834 e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro 

[1] CPD = Continuous Professional Development


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii