Membrii fondatori
și

Instrumente de evaluare a controlului intern

OBIECTIV

Acest curs se concentrează pe înţelegerea tendinţelor şi practicilor actuale ȋn materie de control intern bancar ce se manifestă pe plan european şi internaţional şi care urmăresc să ȋntărească eficacitatea acestei funcţii. De asemenea, ȋn cadrul cursului vor fi prezentate în detaliu aspecte practice referitoare la abordarea controlului intern pe baza riscurilor, metode şi proceduri legate de organizarea sistemului de control intern, urmărindu-se transferul de cunoştinţe prin intermediul studiilor de caz.

GRUP ŢINTĂ

Cursul se adresează supervizorilor de operațiuni, ofițerilor de control intern, auditorilor interni, managerilor și tuturor celor interesați de asigurarea și implementarea controalelor interne în cadrul proceselor financiar-bancare.

CONŢINUT

Control Intern

 • Prezentare concept
 • Organizarea controlului intern in viziunea Comitetului de la Basel
 • Experiența românească în materie de reglementare a controlului intern în instituțiile de credit

Modele de organizare a sistemului de control intern

 • Modelul COSO (Mediul de control, Identificare și evaluare riscuri, activități de control, Informarea și comunicarea, Monitorizarea – rolul auditului intern)
 • Modelul “Three lines   of    defence     (3LoD)”    –       Funcția    de management al riscurilor, de conformitate si audit intern

Instrumente de evaluare a controlului intern

 • Registrul riscurilor și fişa descriptvă a riscurilor
 • Instrumente de control (interviuri, seminarii, comparații față de un etalon din industrie)
 • Key Risk Indicators (KRI) & Key Performance Indicators (KPI)
 • Chestionare Risk & Control Self-Assessment (RCSA)

Controlul intern prin rapoarte/on line

 • Controale aplicate de prima linie de business
 • Controale ale departamente centralizate (Operațiuni, Trezorerie, Credite, Administrare Credite, Recuperări, Contabilitate, Raportări,  Resurse Umane)
 • Controale aplicate de funcțiile de control
 • Controale aplicate de Managementul Băncii

LECTOR

Gabriela Andrei, Executive Finance Director la Idea Bank S.A., este absolventă a Universităţii Politehnice București şi a Academiei de Studii Economice Bucureşti şi are o experiență profesională de peste 25 de ani în domeniul financiar-bancar, în audit intern și management financiar-contabil. Anterior funcției de Vicepreședinte Executiv Financiar, a deținut funcția de Director Audit Idea Bank. Gabriela este certificată C.E.C.C.A.R. (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) și C.A.F.R. (Camera Auditorilor Financiari din România) și formator acreditat I.B.R.

Crede cu tărie în disciplină și în dezvoltarea profesională graduală

DURATA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.

10 mai 2024, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma Zoom. 

La finalul cursului, participanţilor li se va transmite, pe email, suportul de curs, linkul pentru evaluarea cursului şi certificatul, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT:

Georgiana Gojgărea

Training specialist

Telefon: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro