Măsuri de combatere a criminalității financiare

Măsuri de combatere a criminalității financiare

 online   NOU

OBIECTIV

Seminarul îşi propune să prezinte participanţilor  printr-o abordare aplicată, principalele tipuri de fraude financiare, precum și mecanismul prin care acestea pot fi identificate, prevenite sau diminuate. Totodată, participanții vor avea posibilitatea să înteleagă care poate fi impactul acestor fraude asupra organizațiilor, în urma analizei mai multor studii de caz.

GRUP ŢINTĂ

Programul este destinat  persoanelor care au responsabilități în aplicarea legii, celor care desfăşoară activităţi în departamentele: antifraudă, AML, control intern, audit intern, conformitate, precum şi altor specialiști care doresc să-şi dezvolte competențele profesionale în aria combaterii criminalității financiare

CONŢINUT

  • Criminalitatea financiară – Definirea aspectelor cheie (istoric, concept, forme)
  • Factori determinanți comportamentali ai criminalității economico-financiare
  • Corupția, Economia Subterană, Spălarea banilor
  • Guvernanța corporativă, Rolul auditului în detectarea riscului de fraudă
  • Fraude si escrocherii financiare: escrocheriile financiare, fraudele bancare și evaziunea fiscală – identificare și prevenție, frauda transfrontalieră în domeniul TVA
  • Frauda internă în cadrul corporațiilor: detectare, diminuare,controlul costurilor
  • Proceduri și activități de gestionare și siminuare a fraudelor (prevenire, detecție, investigare și urmărirea fraudelor)
  • Studii de caz

LECTOR 

Ionuţ Stoica  este „Training officer” în cadrul CEPOL (Agentia Europeana de Training pentru Autoritatile de Aplicare a Legii), ocupand anterior poziţia de Senior Project Officer, în cadrul Consiliului Europei – Oficiul de luptă împotriva Criminalităţii Informatice, având atribuţii în domeniul implementării programelor de asistenţă a statelor în curs de dezvoltare în ceea ce priveşte întărirea capacităţilor de  prevenire şi combatere a criminalităţii informatice. Are o experienţă de peste 13 ani în domeniul combaterii criminalităţii informatice, anterior deţinand funcţia de şef al Biroului de Combatere a Fraudelor Informatice şi a celor cu Mijloace de Plată Electronică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie Al. I. Cuza, al  Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative şi a unui master în domeniul Managementului Cooperării Poliţieneşti Internaţionale. Ionuţ a participat la un internship în cadrul NCFTA – National Cyber Forensics and Training Alliance, Pittsburgh, SUA, deţinând şi numeroase certificări în domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor informatice. 

 

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore (o zi).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

22 iunie 2020, orele 09:00 – 17:00.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat emis de IBR, cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM, o platformă gratuită, care nu necesită crearea unui cont.

Cursanţii vor avea nevoie de un laptop sau tabletă și conexiune la internet.

Cursanţii vor avea nevoie de un calculator (laptop), dotat cu sistem de operare MINIM WINDOWS 7, placă de sunet integrat şi browserul Chrome. În cazul în care accesul la un calculator nu este posibil, cursanţii pot accesa întâlnirea online şi de pe telefon cu condiţia de a-şi fi descărcat şi instalat înainte aplicaţia. Ideal ar fi totuşi un calculator pentru condiţii optime de vizualizare. 

Invitaţia este generată de către lector sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu o zi înainte de data de începere a cursului.

Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.

Pentru siguranţă vom face împreună cu participanţii câteva teste, înainte de începerea cursului.

Pentru a înţelege cât de uşor este de accesat platforma ZOOM, puteţi urmări acest video: https://youtu.be/fVRReTFe5Lg 

PERSOANĂ DE CONTACT

Anca Străchinescu, anca.strachinescu@ibr-rbi.ro, telefon: 0748886818


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii