Guvernanţa produselor, Piaţa ţintă şi Conflictele de interese, din perspectiva MiFID II

Guvernanţa produselor, Piaţa ţintă şi Conflictele de interese, din perspectiva MiFID II

(formare continuă, Regulament BNR & ASF nr.14/7/2018)

 online   NOU 

OBIECTIV

Programul are ca scop prezentarea cerințelor directivelor europene MIFID II și a legislației locale de transpunere a acestora din perspectiva intelegerii si a aplicarii cat mai facile a restrictiilor complexe privind Guvernanţa Produselor, Piaţa Ţintă şi a Conflictelor de Interese.

Ca metodologie, seminarul va avea un caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin prezentarea și analizarea unor studii de caz.

GRUP ŢINTĂ

Cursul este recomandat personalului cu responsabilităţi în domeniul conformităţii, administrării riscurilor, audit intern precum si  coordonatorilor din departamentele: private banking, trezorerie, retail, emitere produse, resurse umane și  guvernanță corporativă.

CONŢINUT

  1. Cerințele MiFID II privind Guvernanţa Produselor şi a Conflictelor de Interese;
  2. Piaţa ţintă – Pozitivă/Negativă;
  3. Politici de emitere şi distribuţie a produselor;
  4. Conflictele  de interese si masuri de evitare;
  5. Remunerarea si Pregatirea personalului;
  6. Informațiile privilegiate și Tranzacţiile personale;
  7. Cum aplicăm principiile în Practică și Studii de Caz.

LECTOR

Dr. Georgica Raicu ocupă poziţia de Șef serviciu Cerinte Legislative Conformare, în cadrul Băncii Transilvania, începând cu luna ianuarie 2016. De asemenea, este Vicepreședinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociației Române a Băncilor (ARB).

În perioada 2012 – 2016 a fost Manager Conformitate, Director adj. Conformitate Volksbank România având ca principale atribuţii coordonarea riscului de conformitate al băncii, inclusiv administrarea de măsuri în scopul mitigăriii riscului de conflict de interese; anterior, între anii 2006 – 2012, a ocupat poziţia de Compliance Manager în cadrul Departamentului de Conformitate din Banca Românescă NBG. În perioada 1995-1998, a ocupat funcţia de Șef serviciu/ Director adj. în cadrul Direcției de Reglementare și Autorizare al CNVM (actual ASF), fiind implicată în procesul de elaborare a legislației piețelor de capital și în autorizarea actorilor acesteia. Dna Raicu este absolventă a Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică, din cadrul ASE, Doctor în Economie specialitatea Doctrine Economice – Econometrie (ASE) şi Masterand în Drept Internațional European – Universitatea de Drept Nicolae Titulescu.

Experienţa profesională este validată de numeroase certificări/participări internaţionale printre care enumerăm: Diploma in Compliance Officer International Academy of Financial Management (IAFM), Compliance Ethics Officer – London, SCCE/ACAMS – Amsterdam, Praga/ Tailored Program on Mutual Funds and Brokerage Services Training and Meetings, USA,  Management of the Canadian Financial Market, Canada. Dna Raicu este certificată ca formator de competenţe profesionale.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16 ore (două zile).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

9 – 10 iulie 2020, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM.

Cursanţii vor avea nevoie de un laptop sau tabletă și conexiune la internet.

Mai precis: vom folosi platforma ZOOM, care pentru cursanţi este o platformă gratuită şi care nu necesită crearea unui cont.

Cursanţii vor avea nevoie de un calculator (laptop), dotat cu sistem de operare MINIM WINDOWS 7, placă de sunet integrat şi browserul Chrome. În cazul în care accesul la un calculator nu este posibil, cursanţii pot accesa întâlnirea online şi de pe telefon cu condiţia de a-şi fi descărcat şi instalat înainte aplicaţia. Ideal ar fi totuşi un calculator pentru condiţii optime de vizualizare. 

Invitaţia este generată de către lector sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu o zi înainte de data de începere a cursului.

Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.

Pentru siguranţă vom face împreună cu participanţii câteva teste, înainte de începerea cursului.

Pentru a înţelege cât de uşor este de accesat platforma ZOOM, puteţi urmări acest video: https://youtu.be/fVRReTFe5Lg 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs). Seminarul oferă credite/ore de formare profesională continuă, inclusiv conform cerinţelor Regulamentului 14/7/2018 (MiFID II/Ghidul ESMA).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANE DE CONTACT

Bogdan Trifescu – Specialist Training, e-mail: bogdan.trifescu@ibr-rbi.ro; telefon: 0748.886.814

Alina Ionita Burlacu – Specialist Training, e-mail: alina.ionita@ibr-rbi.ro; telefon: 0749.011.331


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii