Elaborarea si implementarea planurilor de rezolutie si redresare bancara si managementul capitalului in contextul Directivei de Rezolutie Bancara – ONLINE

Elaborarea si implementarea planurilor de rezolutie si redresare bancara si managementul capitalului in contextul Directivei de Rezolutie Bancara – ONLINE

online   

Seminarul oferă o viziune integrată asupra cerinţelor aferente planurilor de redresare şi rezoluţie bancară în acord cu maniera de reflectare a acestora în Legea 312/2015/ Directiva de Rezoluţie Bancară şi în proiectele de reglementări EBA (European Banking Authority), emise în aplicarea acesteia. Se va prezenta interferenţa dintre latura calitativă şi cea cantitativă în metodologia de elaborare a acestor planuri, cu accent deosebit pe latura aplicativă, menită să evidenţieze implicaţiile practice.

Un alt obiectiv al cursului este acela de a aduce în prim-plan impactul rezoluţiei bancare asupra procesului de administrare a capitalului prin prisma noilor cerinţe de capital reflectate în Directiva în cauză. Se vor puncta cerinţele de capitalizare ale băncilor în contextul obligativităţii de acumulare a bail-in buffer, precum şi implicaţiile care decurg din interferenţa cerinţei MREL (Minimum Requirements for Eligible Liabilities) cu cerinţele de fonduri proprii aferente CRR/Directivei CRD IV (Capital Requirements Regulation and Directive).

Participantii vor beneficia de un suport important in aprofundarea cerintelor Legii nr.312/2015 in vederea conformarii efective cu aceasta. In plus, seminarul va cuprinde o puternica latura interactiva astfel incat participantii vor avea oportunitatea de a adresa intrebari in vederea clarificarii aspectelor  spinoase ale acestui cadru.

GRUP TINTA

Personal bancar din ariile: risc, raportări, conformitate, audit şi control etc.

CONTINUT

  • Obiectivul planurilor de redresare şi rezoluţie bancară. Diferenţe, similarităţi, puncte de convergenţă
  • Conţinutul planurilor de redresare şi rezoluţie bancară
  • Calitativ vs. Cantitativ în elaborarea planurilor de rezoluţie şi redresare bancară
  • Capitalul şi lichiditatea – aspecte cheie în structurarea planurilor de rezoluţie şi redresare bancară
  • Analiza indicatorilor caracteristici planurilor de redresare şi rezoluţie bancară. Aplicaţii practice
  • Rolul instrumentelor de capital în procesul de redresare şi rezoluţie bancară (caracteristici, aspecte calitative şi cantitative în acord cu ierarhizarea seniorităţii)
  • Interferenţa dintre cerinţele Pilonului 1/ Pilonului 2 din CRR şi cerinţa MREL din Directiva de rezoluţie
  • Evaluarea indicatorilor de capital în contextul planurilor de redresare şi rezoluţie bancară
  • Indicatorul MREL şi indicatorul bail-in buffer (aplicaţii practice)
  • Aplicarea instrumentului bail-in în contextul rezoluţiei bancare; implicaţii asupra procesului de administrare a capitalului

Lector internaţional care este expert în cadrul unei mari instituţii bancare europene, din anul 2014, activând în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere destinat instituţiilor de importanţă sistemică globală. Noua provocare profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Lectorul deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional.  

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house), cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

DURATA CURSULUI

Cursul durează 2 zile, 16h

PERIOADA DE DESFASURARE

11 – 12 septembrie 2020, între orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma Zoom

Cursanţii vor avea nevoie de un laptop, tabletă sau smart-phone și conexiune la internet.

Platforma ZOOM este o platformă gratuită şi nu necesită crearea unui cont.

Cursanţii vor avea nevoie de un calculator (laptop), dotat cu sistem de operare MINIM WINDOWS 7, placă de sunet integrat şi browserul Chrome. În cazul în care accesul la un calculator nu este posibil, cursanţii pot accesa întâlnirea online şi de pe telefon cu condiţia de a-şi fi descărcat şi instalat înainte aplicaţia. Ideal ar fi totuşi un calculator pentru condiţii optime de vizualizare. 

Invitaţia este generată de către lector sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu o zi înainte de data de începere a cursului.

Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.

Pentru siguranţă vom face împreună cu participanţii câteva teste, înainte de începerea cursului.

Pentru a înţelege cât de uşor este de accesat platforma ZOOM, puteţi urmări acest video: https://youtu.be/fVRReTFe5Lg 

La finalul seminarului, participanţilor li se va înmână un certificat, emis de Institutul Bancar Român (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT

Dr. SAVU EMANUELA

Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803

e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii