Membrii fondatori
și

Elaborarea si implementarea planurilor de rezolutie si redresare bancara si managementul capitalului in contextul Directivei de Rezolutie Bancara

Seminarul oferă o viziune integrată asupra cerinţelor aferente planurilor de redresare şi rezoluţie bancară în acord cu maniera de reflectare a acestora în Legea 312/2015 (cu modificarile ulterioare)/ Directiva de Rezoluţie Bancară şi în proiectele de reglementări EBA (European Banking Authority), emise în aplicarea acesteia. Se va prezenta interferenţa dintre latura calitativă şi cea cantitativă în metodologia de elaborare a acestor planuri, cu accent deosebit pe latura aplicativă, menită să evidenţieze implicaţiile practice, in implementarea Ghidurilor emise de Autoritatea Bancara Europeana in domeniul transferabilitatii si posibilitatii de solutionare, precum si in domeniul indicatorilor inclusi in planul de redresare.

Un alt obiectiv al cursului este acela de a aduce în prim-plan impactul rezoluţiei bancare asupra procesului de administrare a capitalului prin prisma noilor cerinţe de capital reflectate în Directiva în cauză. Se vor puncta cerinţele de capitalizare ale băncilor în contextul obligativităţii de acumulare a bail-in buffer, precum şi implicaţiile care decurg din interferenţa cerinţei MREL (Minimum Requirements for Eligible Liabilities) cu cerinţele de fonduri proprii aferente CRR/Directivei CRD V (Capital Requirements Regulation and Directive).

Participantii vor beneficia de un suport important in aprofundarea cerintelor Legii nr.312/2015 in vederea conformarii efective cu aceasta. In plus, seminarul va cuprinde o puternica latura interactiva astfel incat participantii vor avea oportunitatea de a adresa intrebari in vederea clarificarii aspectelor  spinoase ale acestui cadru.

GRUP TINTA

Personal bancar din ariile: risc, raportări, conformitate, audit şi control etc.

CONTINUT

 • Obiectivul planurilor de redresare şi rezoluţie bancară. Diferenţe, similarităţi, puncte de convergenţă
 • Conţinutul planurilor de redresare şi rezoluţie bancară
 • Calitativ vs. Cantitativ în elaborarea planurilor de rezoluţie şi redresare bancară
 • Capitalul şi lichiditatea – aspecte cheie în structurarea planurilor de rezoluţie şi redresare bancară
 • Analiza indicatorilor caracteristici planurilor de redresare şi rezoluţie bancară. Aplicaţii practice
 • Rolul instrumentelor de capital în procesul de redresare şi rezoluţie bancară (caracteristici, aspecte calitative şi cantitative în acord cu ierarhizarea seniorităţii)
 • Interferenţa dintre cerinţele Pilonului 1/ Pilonului 2 din CRR şi cerinţa MREL din Directiva de rezoluţie
 • Evaluarea indicatorilor de capital în contextul planurilor de redresare şi rezoluţie bancară
 • Indicatorul MREL şi indicatorul bail-in buffer (aplicaţii practice)
 • Aplicarea instrumentului bail-in în contextul rezoluţiei bancare; implicaţii asupra procesului de administrare a capitalului
 • Cazuri practice de rezolutie bancara: analiza critica

Lector internaţional

DURATA CURSULUI

Cursul durează 2 zile, 16h

PERIOADA DE DESFASURARE

17, 20 mai 2024, între orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul seminarului, participanţii vor primi un certificat, emis de Institutul Bancar Român (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Dr. SAVU EMANUELA

Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803

e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro